Η ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΑ.

H διδασκαλία αυτή στην «Β/ Εκατοντάδα κεφαλαίων» του Αγίου Νικήτα του Στηθάτου,  μας λέγει: «Σε κάθε αγωνιστή, που αθλεί σύμφωνα με τους κανόνες (Β/ Τιμ. Β/ 5) και προχωρεί προς το μέσον και φθάνει στην ωριμότητα και την τελειότητα, η οποία έχει μέτρον της τον Χριστόν ( Εφεσ. Δ/ 13), η αποκατάσταση στην μέλλουσα ζωή,  μετά την απόθεση του σώματος, γίνεται γνωστή και φανερή με πληροφορία και ενέργεια του Πνεύματος. Η χαρά είναι αιώνια μέσα σε αιώνιο φως, η μακαριότητα δηλαδή της ουράνιας κατοικίας. Και χαρά δίχως τέλος αγκαλιάζει τις καρδιές εκείνων, που αγωνίζονται εδώ σύμφωνα με τους κανόνες, και τους γλυκοφιλεί η ευφροσύνη του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατά τον λόγον του Κυρίου δεν θα αφαιρεθή από αυτούς (Ιω. ΙΣΤ/ 22)»

Δεν υπάρχουν σχόλια: