Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

ΚΟΣΜΑΣ:
2. Η Εκκλησία, που δεν καινοτόμησε το 1924, απέκτησε το 1962 «κοινωνία» με την Υπερόρια Ρωσική Σύνοδο, χωρίς ν’ ανακύπτει κανένα πρόβλημα από την «κοινωνία» αυτή, όπως είδαμε πιό πάνω. Την «κοινωνία» αυτή διατήρησε ατυχώς μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του1980. Βλέπουμε, δηλ ότι η εκπροσώπηση της Εκκλησίας κάνει ενίοτε λάθη. Τουλάχιστον να μπορεί να τα διορθώνει. Και τα διόρθωσε, με την οριστική παύση της «κοινωνίας» της με τη Σύνοδο αυτή, μολονότι από αυτή έλαβε κάποτε την ιερωσύνη. 
Πρόβλημα δημιουργείται το 1965, που η Νεοημερολογίτικη Εκκλησία
 
ενώθηκε με τον Πάπα. Βέβαια, αυτό στην αρχή, τα πρώτα χρόνια κρατήθηκε μυστικό, οπότε ίσως δικαιολογείται μιά παράταση χρόνου, που μπορεί να είναι ανεκτή μιά τέτοια κατάκριτη «κοινωνία».
 
Πάντως, αυτό που είναι γεγονός, είναι το ότι τα Πατριαρχεία, λόγω πιέσεων της Μόσχας έπαυσαν την «κοινωνία» με την Υπερόρια Ρωσική Σύνοδο. Το ότι σποραδικά ενίοτε συλλειτουργούσαν κληρικοί της Ρωσικής Διασποράς με κληρικούς της Σερβίας, ή των Ιεροσολύμων, το κατάκριτο αυτό γεγονός, για το οποίο ο
Misha έχει δίκηο, δεν καταλύει τον γενικό κανόνα της μη ύπαρξης «κοινωνίας» της Ρωσικής αυτής Συνόδου με τους καινοτόμους, αφού αυτή ήταν η γενική αρχή, που δέσποζε τότε! 

3. Ο αδελφός
Misha με τη στάση του αυτή έναντι της Εκκλησίας του Χριστού, που δεν δέχτηκε το Φράγκικο, ή Γρηγοριανό Ημερολόγιο αποβλέπει στο να καταλήξει στη διατύπωση του ερωτήματός του, που έχει ούτω: 

« Άρα τι;;;;; Χάθηκε η Χάρις του Θεού από της γης;;;;; Εξέλιπε η ιερωσύνη;;;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ!!! ΑΠΑΓΕ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ!!!» 

Όχι, αδελφέ μου! Ούτε η Χάρη του Θεού χάθηκε, ούτε η ιερωσύνη εξέλιπε! Εξακολουθεί να υπάρχει στην Εκκλησία, η οποία Εκκλησία υπάρχει και μετά το 1924, και η οποία δεν φράγκεψε! όχι στη παπική Εκκλησία, τα μυστήρια της οποίας αναγνωρίζετε, ούτε στους Λατινόφρονες ποιμένες σας και γεροντάδες σας, με τους οποίους «αδιαλείπτως» «κοινωνείτε»!
 


Συνεχίζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια: