ΤΟ ΑΝΙΣΧΥΡΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΣΤΙΣ ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν γιὰ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ εἰδικότερα γιὰ τὸν θεολογικὸ διάλογο τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς Παπικούς, τὰ ὄργανα τοῦ δόλιου Οἰκουμενισμοῦ ἐπικαλέστηκαν πολλὲς φορὲς τὸ ἐπιχείρημα ὅτι διαθέτουν συνοδικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὴ διεξαγωγὴ τοῦ διαλόγου ἀπ᾽ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Καὶ ἄρα κατὰ τὴ δική τους κρίσηκάθε φωνή, ποὺ ἀμφισβητεῖ τὸ θεολογικὸ διάλογο καὶ τὶς προθέσεις τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι καταδικαστέα καὶ πρέπει νὰ φιμωθεῖ. Καὶ ἐνῶ οἱ Οἰκουμενιστὲς ἔχουν δικαίωμα νὰ λένε ,τι θέλουν καὶ νὰ περιφρονοῦν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐμεῖς οἱ ἀντιφρονοῦντες πρέπει νὰ σιωποῦμε,
γιατὶ διαφορετικὰ θὰ μᾶς τιμωρήσουν οἱ ἀξιοκατάκριτοι! Ὅμως ἂς τὸ γνωρίζουν καλὰ ὅτι ὅλοι ἔχουν δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ καθῆκον, νὰ διαμαρτύρονται παρὰ τὶς συνοδικὲς ἀποφάσειςὅταν θεολογικὸς διάλογος διεξάγεται, γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ Πάπας στὰ ὕπουλα σχέδιά του καὶ ὄχι γιὰ νὰ μάθει τὴν ἀλήθεια, ποὺ διαφυλάσσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν ὁποία προφανῶς γνωρίζει πολὺ καλὰ ἀλλ᾽ ἀρνεῖται λόγῳ τῆς αἱρετικῆς του διαστροφῆς. Μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴ φοβερὴ καὶ συνάμα προκλητικὴ κατάσταση, ἔρχονται καὶ οἱ ἡμέτεροι Οἰκουμενιστὲς νὰ μᾶς διαβεβαιώσουν ὅτι ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες. Ποιοὶ φύλακες; Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἀποκοιμηθεῖ πάνω στὴ σκοπιά τους; Αὐτοὶ ποὺ ποτὲ δὲν ἀνησύχησαν γιὰ τὸν ἀποχριστιανισμὸ τοῦ λαοῦ μας; Αὐτοὶ ποὺ εἶναι κοσμικόφρονες; Αὐτοὶ ποὺ ὑπηρετοῦν πολιτικοὺς σκοπούς; Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἀπαρνηθεῖ τὴ χριστιανικὴ ἠθικὴ καὶ ζοῦν ὡς ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου; Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν μειωμένο ζῆλο γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ πρότυπό τους εἶναι οἱ Φαρισαῖοι; Αὐτοὶ ποὺ ἐμφανίζονται ὡς ποιμένες, ἐνῶ δὲν ἔχουν ποίμνιο; Αὐτοὶ ποὺ διαρκῶς ταξιδεύουν χωρὶς σταθερὸ προσανατολισμὸ στὴ ζωή τους; Αὐτοὶ ποὺ ἐμφανίζονται ὡς σοφοὶ θεολόγοι, ἐνῶ εἶναι πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν κατὰ Θεὸν σοφία καὶ τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: