Φοβερό ! Η Πολιτεία νομοθετεῖ ἐρήμην ἤ καί ἐναντίον τοῦ δόγματος καί τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας. Επίδομα γάμου και σε σύμφωνο συμβίωσης!....

Οι συμβαλλόμενοι με σύμφωνο συμβίωσης δικαιούνται και αυτοί επίδομα γάμου σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που δημοσιοποιήθηκε στη Διαύγεια. Αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει ότι εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης με τους εγγάμους ως προς κάθε δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό που προκύπτει από τις διατάξεις της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής, προνοιακής και εργατικής νομοθεσίας, καθώς και υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης. Ενδεικτικά αναφέρεται η χορήγηση επιδόματος γάμου, άδειας γάμου, τα κριτήρια συμμετοχής και κατάταξης στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ κ.λπ.

Ο νόμος 4356 του 2015 που θεσμοθετεί το νέο Σύμφωνο Συμβίωσης, προβλέπει με μια γενική διάταξη πως στους συντρόφους που υπογράφουν Σύμφωνο αναγνωρίζονται δικαιώματα, τα οποία μέχρι πριν από την ψήφιση του νόμου δεν απολάμβαναν και τα οποία απορρέουν από πληθώρα διατάξεων και κλάδων δικαίου (π.χ. ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, φορολογικό, εργατικό, δημοσιοϋπαλληλικό κ.ά.). Ειδικά για τα ασφαλιστικά – εργασιακά προβλέπεται έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα προσαρμόζει τις κείμενες διατάξεις του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης στις απαιτήσεις του νόμου για το Σύμφωνο. Οπως όμως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, η ύπαρξη των εν λόγω δικαιωμάτων κατοχυρώνεται στον παρόντα νόμο, ενώ με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα απλώς θα ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες για την άσκησή τους.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

+Ι.Γ.Ζ.

Οι Νεοταξίτικες εκκλησίες ΓΟΧ και Νέου τους μνημονεύουν στις ευχές της Λειτουργίας όλους αυτούς τους Βλάσφημους που νομοθέτησαν αντίχριστα, (για να τους έχει ο Θεός καλά ώστε να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους) ενώ αύριο ερχεται ο νόμος ώστε υιοθετούν και παιδιά.... και εσείς κολλήσατε στο επίδομα;

Αυτό το μνημόσυνο στους αντίχριστους στους άθεους και φονιάδες με την νομιμοποίηση των εκτρώσεων, τους συγκαταλέγει στην αίρεση του Σεργιανισμού - της κομοουνιστικής εκκλησίας του Στάλιν, καθώς οι κληρικοί του Χριστού συνεργάστηκαν με τον Διάβολο για να ζήσουν.