ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΝΑ ΠΡΟΑΡΠΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ; -- του Νικόλαου Γ. Σαββόπουλου θεολόγου

Νέα ανάρτηση στο http://blogs.sch.gr/savvop-nik/

Η παράδοση τς Εκκλησίας μας απαιτε οι κληρικοί όλων τν βαθμίδων να είναι άμωμοι από αμαρτίες και μακράν από πάσης αιρέσεως και πλάνης. Βάσει τν Ιερν Κανόνων, τν Αγίων Αποστόλων και Οικουμενικν Συνόδων, κληρικός που υπέπεσε σε αίρεση ή σε εγκλήματα ποινικο και εκκλησιαστικο δικαίου, καθαιρεται. Ο 25ος κανόνας τν Αγίων Αποστόλων π.χ. καθαιρε κληρικούς που υπέπεσαν σε ποινικές παραβάσεις όπως πορνεία, επιορκία, κλοπή κ.λπ.1
Ερωτάται: Όταν ο κατηγορούμενος είναι επίσκοπος ή μητροπολίτης ή πατριάρχης, οι  κληρικοί που υπάγονται σε αυτόν υποχρεονται να συνεχίζουν την μνημόνευση το ονόματός του στην Θεία Λειτουργία αναμένοντας την καθαίρεσή του, ή μπορούν να διακόψουν το μνημόσυνό του πριν από την συνοδική διάγνωση και καταδίκη;
Για να δοθή απάντηση στο ερώτημα αυτό θεσπίσθηκαν οι ιεροί κανόνες 13-15 τς
Πρωτοδευτέρας Συνόδου2 επί Μ. Φωτίου, οι οποίοι καθιστον σαφές πότε η διακοπή το μνημοσύνου θεωρεται σχίσμα και πότε όχι. Επίσης αναφέρουν ποιά είναι η επιβαλλόμενη τιμωρία σε περίπτωση σχίσματος. Στους ιερούς κανόνες αυτούς υπάρχει ξεχωριστή αναφορά αν η διακοπή το μνημοσύνου γίνεται για κάποιο έγκλημα ποινικο και εκκλησιαστικο δικαίου ή για κάποια αίρεση «παρά τν Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένη».
Ο 13ος κανόνας απαγορεύει τους διακόνους και πρεσβυτέρους να προβαίνουν, πριν από την συνοδική διάγνωση, στην διακοπή το μνημοσύνου το επισκόπου των, «προαρπάζοντες την κρίση τν μητροπολιτν», όταν ο επίσκοπος κατηγορεται για εγκλήματα. Η παράβαση το ιερο κανόνα επιφέρει την καθαίρεση το διακόνου ή πρεσβυτέρου. Επίσης καθαιρονται οι ιερείς και αφορίζονται οι μοναχοί και λαϊκοί που ακολουθούν τους κληρικούς αυτούς.
Το ίδιο ισχύει όταν επίσκοπος διακόπτει το μνημόσυνο το μητροπολίτου του, που κατηγορεται για εγκλήματα, πριν από την συνοδική διάγνωση. Σύμφωνα με τον 14ον κανόνα ο χωρισμός αυτός είναι σχίσμα και επιφέρει την καθαίρεση το επισκόπου.
Στην αρχή του 15ον κανόνα τονίζεται, στο ίδιο πνεύμα με τους προηγουμένους δύο κανόνες, ότι απαγορεύεται στους μητροπολίτες να διακόπτουν το μνημόσυνο το πατριάρχου των για εγκλήματα εκκλησιαστικο και ποινικο δικαίου, πριν από την συνοδική διάγνωση και καταδίκη, και ότι επιβάλλεται η ποινή τς καθαιρέσεως στον μητροπολίτη που προβαίνει σε αυτή την διακοπή.
Στη συνέχεια αναφέρεται στους προέδρους (επισκόπους, μητροπολίτες και πατριάρχες) που κηρύττουν αίρεση κατεγνωσμένη από Αγίας Συνόδους ή Πατέρες και ορίζει ότι τότε οι υποκείμενοι σ’ αυτούς όχι μόνο δεν τιμωρο
νται για την διακοπή το μνημοσύνου προ συνοδικς διάγνωσης και καταδίκης, αλλά είναι άξιοι τιμς. Διότι σύμφωνα με τον κανόνα, επίσκοπος ή μητροπολίτης ή πατριάρχης που κηρύττει γυμν τ κεφαλ αίρεση «παρά τν Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένη» είναι «ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλος». Στην περίπτωση αυτή η διακοπή το μνημοσύνου δεν δημιουργεί σχίσμα στην Εκκλησία. Αντιθέτως, ελευθερώνει την Εκκλησία από τα σχίσματα και από την αίρεση το ψευδεπισκόπου.

Δεδομένου ότι στην ληστρική «σύνοδο» τς Κρήτης ανακηρύχθηκαν γυμν τ κεφαλ ως εκκλησίες αιρέσεις που είναι κατεγνωσμένες και καταδικασμένες από Αγίας Συνόδους και Πατέρες, όπως ο Μονοφυσιτισμός, ο Προτεσταντισμός και ο Παπισμός, οι επίσκοποι που αποδέχθηκαν τις αποφάσεις τς Κρήτης υπέπεσαν σε κατεγνωσμένη αίρεση και ισχύει ο 15ος κανόνας για την διακοπή το μνημοσύνου των.
Στα συνοδικά κείμενα τς Εκκλησίας μας οι αιρετικές κοινότητες ουδέποτε αναφέρονται ως εκκλησίες αλλά ως αιρέσεις, όπως ορίσθηκε από την Β’ Οικουμενική Σύνοδο. Επισημαίνουμε ότι ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαος επεχείρησε να βεβηλώσει τον Ναό τς Αγίας Ειρήνης Κων/πόλεως, όπου πραγματοποιήθηκε η Β’ Οικουμενική Σύνοδος, με την επιθυμία του να πραγματοποιηθε η ληστρική σύνοδός του εκεί, και να ανατρέψει όσα η Β’ Οικ. Σύνοδος είχε θεσπίσει.


Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης Κων/πόλεως
Φωτό από
agiasofia.com
Στον 6ον κανόνα τς Β’ Οικουμενικς Συνόδου ορίζεται ότι
«Αρετικος δ λέγομεν, τούς τε πάλαι τς κκλησίας ποκηρυχθέντας, κα τος μετ τατα φ᾿ μν ναθεματισθέντας.»3 Δηλαδή, ονομάζουμε αιρετικούς αυτούς που από παλαιά η Εκκλησία αποκήρυξε και τους μετά από αυτό από εμάς αναθεμάτισε.

Και μόνο αυτό αρκε για να καταλάβει ο κάθε πιστός ότι οι αποφάσεις τς Κρήτης είναι διαστροφικές τς διδασκαλίας τς Εκκλησίας μας. Είναι αιρετικές.
Στην επιστολή το Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου προς τον π. Νικόλαο Μανώλη διαπιστώνεται όχι μία γυμν τ κεφαλ κηρυσσόμενη κατεγνωσμένη αίρεση, αλλά πολλές. Αναφέρει τα εξς: «Τέλος, εις την εν λόγω ανοικτήν επιστολήν σας διχάζετε και σκανδαλίζετε τους χριστιανούς με τα παρακάτω: «Για μας όλους τους παραδοσιακούς πιστούς, δε θα μένει, παρά η μόνη διέξοδος, η τελευταία μας δυνατότητα ευλογημένης αντίδρασης, η διακοπή του μνημοσύνου όσων ιεραρχών και πατριαρχών θα δεχτούν τις αποφάσεις της Κρήτης….».4
Άρα ο κ. Άνθιμος αποδέχεται τις αιρετικές αποφάσεις τ
ς Κρήτης και θέλει το ποίμνιο να τον ακολουθήσει στην αίρεσή του.

Όσον αφορά τον σκανδαλισμό η πραγματικότητα είναι ότι οι συνειδητοί πιστοί είναι κατασκανδαλισμένοι από τις αιρετικές αποφάσεις τς εν Κρήτη «συνόδου» και από την στάση τν Μητροπολιτν, όπως αποδεικνύεται από τα πάμπολλα  άρθρα και σχόλια στο διαδίκτυο.
Κλείνουμε το άρθρο μας παραθέτοντας μερικά σχόλια το πιστο λαο, ο οποίος βάσει τς Πατριαρχικς Εγκυκλίου το 1848 είναι ο Φρουρός τς Ορθοδόξου Πιστεώς μας5.
Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος
θεολόγος

____________________________________________
1. Πηδάλιον, σ. 24-25.
2. Πηδάλιον, σ. 357-358.
3. Πηδάλιον, σ. 160.
4.
https://katanixis.blogspot.gr/2016/12/blog-post_91.html
5. Τα δογματικά και συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, Καρμίρη Ιωάννη, τ. Β” σελ. 902-925, Αθήνα 1953, προσαρμοσμένο με απόδοση στην νεοελληνική
http://oodegr.co/oode/papismos/apant_patriarx_se_pio1.htm#7


Ανώνυμος16 Δεκεμβρίου 2016 – 2:09 π.μ.
Μα δε γνωρίζει ο Σεβασμιότατος Θεσσαλονίκης ότι πρέπει να πειθαρχεί στο Θεό και όχι στο Βαρθολομαίο που παραβιάζει τους Ιερούς Κανόνες και εισάγει καινοφανή εκκλησιολογια;
Άλλωστε ,Σεβασμιώτατε, τι άλλο περιμένετε από δω και πέρα από την καλή μαρτυρία την επί του φοβερού βήματος του Θεού;

Ανώνυμος16 Δεκεμβρίου 2016 – 9:50 π.μ.
Πώς γίνεται να θυμούνται οι παναγιώτατοι και οι σεβασμιώτατοι τους ιερούς κανόνες όποτε τους βολεύει και να βαφτίζουν αντικανονικό ότι τους ενοχλεί; Μας περνάνε για άβουλα όντα; Δόξα τω Θεώ ξέρουμε να διαβάζουμε και μελετάμε αγίους πατέρες. Ποιός είναι αντικανονικός λοιπόν; Ο π. Νικόλαος, ο π. Θεόδωρος, οι άγιοι πατέρες ή ο φιλοπαπικός πατριάρχης και οι συν αυτώ; Είναι ντροπή για τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης αυτές οι επιστολές.
Αναστασία Νικολάου

Ανώνυμος16 Δεκεμβρίου 2016 – 11:04 π.μ.
Απίστευτο!!! Αντί να μετανοήσει, να τους ζητήσει συγνώμη και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, γράφει ακόμα απειλητικά γράμματα. Τί ακριβώς κάνουν λάθος σεβασμιώτατε αυτοί οι ιερείς; Εσείς κάνετε λάθος που δεν βλέπετε την αλήθεια. Τέτοια γράμματα έπρεπε προ καιρού να στείλει στον οικουμενικό πατριάρχη. Εκείνος κινείται αντικανονικώς και εκκλησιαστικώς απαράδεκτα. Κάνετε μεγάλο λάθος και εκτός από εμάς που όπως αποδεικνύεται δεν σας ενδιαφέρει η κρίση μας, να γνωρίζετε ότι θα σας κρίνει ο Δίκαιος Κριτής. Εκεί δεν περνάνε τέτοιες δικαιολογίες.
Γιώργος

Ανώνυμος16 Δεκεμβρίου 2016 – 12:03 μ.μ.
Εγω ενα ξερω πως αν δεν ηταν ο π.Ζησης και ο π.Νικολαος δεν θα ειχα ιδεα περι Οικουμενισμου..το μονο που καταφερνετε Δεσποτα&λοιποι ιερεις της Μητροπολης Θεσσαλονικης ειναι να απακαλυπτετε το αληθινο σας προσωπο&σκοπο…
Ανώνυμος16 Δεκεμβρίου 2016 – 3:28 μ.μ.
Τωρα εξηγειται γιατι «σταματησε» η διωξη απο την ΔΙΣ. Ανελαβε ο κ. Ανθιμος να τακτοποιησει το ζητημα.
Τον λυπαμαι γιατι η ιστορια θα τον καταταξει στους διωκτες της Εκκλησιας του Χριστου. Δεν θελω να σκεφτω οτι δεν θα δει προσωπο Θεου. Πραγματικα τον λυπαμαι.
Οσο για τους αγωνιστες μαρτυρες πατερες Θεοδωρο Ζηση και Νικολαο Μανωλη, τα στεφανια ειναι ηδη ετοιμα.
Σεβαστοι πατερες μαζι σας στην ερημο. Χ.Α.

Ανώνυμος16 Δεκεμβρίου 2016 – 5:31 μ.μ.
Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για λίγο καιρό σίγησε και νομίσαμε πως «σωφρονίστηκε».Διαψευστήκαμε όμως, καθώς φαίνεται «έπιασε πάλι δουλειά»!!! Βλέπει να ναυαγεί η επαίσχυντη Σύνοδος του Κολυμπαρίου και όντας δεκανίκι του αιρεσιάρχη Πατριάρχη, φοβερίζει μήπως και φιμώσει τους ιερείς που κτυπούν, προς δόξαν Θεού, το θηρίο της παναίρεσης του διαβολοκίνητου οικουμενισμού.
Δέσποτα ματαιοπονείς, γιατί οι εν λόγω ιερείς έχουν σκοπό μοναδικό της ζωής τους να υπηρετήσουν το Χριστό με όποιο τίμημα και ουχί να χαϊδέψουν αυτιά και «προσκυνημένους» λυκοποιμένες.
Άγιοι λειτουργοί του Υψίστου, είμαστε μαζί σας, πολυς λαός οργισμένος είναι μαζί σας, όλοι έτοιμοι για αγώνες υπέρ της Πίστης του Χριστού της Αγίας!!!

Ανώνυμος17 Δεκεμβρίου 2016 – 9:36 π.μ.
Μόνο λύπη και απογοήτευση μας δημιουργεί ή ανάγνωση των επιστολών του μητροπολίτη του μας κ.Ανθιμου ,διότι απέχει πολύ από την ΑΛΗΘΕΙΑ,η οποία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Ορθόδοξου Πίστεως ,όπως μας διδάσκει ο Μέγας Βασιλειος.Οι κατηγορίες στο πρόσωπο του πατρός Νικολαου Μανωλη και Θεοδωρου Ζηση είναι άδικες γιατί απευθύνονται σε ΙΕΡΕΙΣ που μάχονται για την υπεράσπιση της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!!!
ampougatsa mac17 Δεκεμβρίου 2016 – 9:56 μ.μ.
Κύριε ελέησον! Μα καλά, δεν βλέπει ο Σεβασμιότατος πως οι μόνοι που σκανδαλίζουν είναι αυτοί που πάνε κόντρα σε αυτούς που ομολογούν την αλήθεια;; Νομίζουν ότι οι πιστοί δεν έχουν ιδέα για το τι συμβαίνει και για το πόσο ψεύτικη τελικά αποδείχθηκε η αποκαλούμενη »Αγία και Μεγάλη Σύνοδος΄΄;;;Ας αφήσει ο Σεβασμιότατος τους δύο αυτούς άξιους πατέρες μας να κηρύττουν ελεύθερα, η Εκκλησία μας τους έχει ανάγκη, δεν είναι οι μόνοι που απορρίπτουν την ψευδοσύνοδο της Κρήτης, ούτε τα ιστολόγια φταίνε που κάποιοι αγανακτούν με όσα λυπηρά συμβαίνουν εις βάρος της πίστης μας, οι καιροί μας είναι πονηροί, καλό είναι να μην δημιουργούμε μεταξύ μας περισσότερα προβλήματα.

Πηγή: https://katanixis.blogspot.gr/2016/12/blog-post_91.html#comment-form

Δεν υπάρχουν σχόλια: