Ο Αλέξανδρος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η άγία τράπεζα στις φλόγες":

Η βάπτισή μας ονομάζεται και Φώτισμα. Γι αυτό και στην διάρκεια της βαπτίσεως κρατάμε αναμμένες λαμπάδες. Το φως αυτό είναι το Πυρ της Πεντηκοστής δηλαδή το Φως του Αγίου Πνεύματος!! Η ίδια φωτιά καθαγιάζει τα Τίμια Δώρα. Είναι το φως που ανανεώνεται μέσα μας κάθε φορά που συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία. Μέσω της κοινωνίας και της προσευχής ανανεώνεται αυτή η φωτιά που καίει μέσα στην ψυχή μας. Γι αυτό ακριβώς και στο τέλος κάθε Θεία Λειτουργίας ψάλλουμε "Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες". Το ίδιο το άναμμα του κεριού που κάνουμε συμβολίζει το Φώς του Χριστού, το φώς που πήραμε από την Βάπτισή μας!


Με την κοινωνία με τον πάπα και τους Οικουμενιστές πώς μπορούμε να δούμε και να έχουμε μαζί μας το αληθινό φώς? Αυτός ήδη χαράσσει τους πιστούς του με στάχτες....Σκεφτείτε και πάλι το ψευδοθαύμα που θα κάνει ο αντίχριστος και που μας τονίζει ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα μέσω του Ιωάννη: 13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.


Να προσθέσω και μία δευτερεύουσα πληροφορία που θυμήθηκα. Ως γνωστόν οι παπικοί ως μέσον προσευχής έχουν το Ροζάριο. Μέχρι το 2002 στο Ροζάριο υπήρχαν τρεις κατηγορίες μυστηρίων που οι παπικοί τελούσαν. Τα Χαρμόσυνα Μυστήρια, τα Οδυνηρά Μυστήρια και τα Ένδοξα Μυστήρια. Αυτά τα τρία χρησιμοποιούνταν στην παπική αίρεση ώσπου το 2002 ήρθε ο Μέγας Οικουμενιστής και Πανθρησκειαστής πάπας Ιωάννης Παύλος ο 2ος για να συμπληρώσει και τα Φωτεινά Μυστήρια. Και πρώτο φωτεινό μυστήριο τοποθέτησε την Βάπτιση του Χριστού.
Και εδώ να επαναλάβω ότι έρχονται οι ψευδοπροφητείες του Γκαραμπαντάλ και μιλάνε για ένα μυστικιστικό γεγονός που πρόκειται να συμβεί στον κόσμο και αναφέρεται ως η μεγαλύτερη πράξη του "Θείου Ελέους". Αυτό είναι η Προειδοποίηση ή και ΦΩΤΙΣΜΟΣ όπως το αναφέρουν που θα συμβεί όταν η ανθρωπότητα βρεθεί στην χειρότερη κατάσταση και κατόπιν το "Μέγα Θαύμα". Το γεγονός δε της Προειδοποίησης θα το βιώσει λένε κάθε άνθρωπος (κατ άλλους όσοι θα είναι ηλικίας 7 ετών και άνω). Πολλοί θα πεθάνουν από τον φόβο. Θα είναι λένε μια τόσο δυνατή εμπειρία που κανείς δε θα μπορεί να την αγνοήσει. Όλοι, ακόμη και οι άθεοι θα διαπιστώσουν ότι ο Θεός υπάρχει. Στον καθένα λένε θα αποκαλυφθούν οι αμαρτίες του, όπως εμφανίζονται στα Μάτια του Θεού. Αυτό το "δώρο" θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αξιολογήσουν εκ νέου τη ζωή τους και να ζητήσουν από το Θεό τη συγχώρεση. Κατόπιν θα γίνει το "Ψευδοθαύμα". Σ’ αυτούς τους ταραχώδες καιρούς θα εμπνεύσει επίσης πολλές μετάνοιες, πριν ο Ιησούς Χριστός επιστρέψει ως Δίκαιος Κριτής.

Αλέξανδρος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Να προσθέσω και μία δευτερεύουσα πληροφορία που θυμήθηκα. Ως γνωστόν οι παπικοί ως μέσον προσευχής έχουν το Ροζάριο. Μέχρι το 2002 στο Ροζάριο υπήρχαν τρεις κατηγορίες μυστηρίων που οι παπικοί τελούσαν. Τα Χαρμόσυνα Μυστήρια, τα Οδυνηρά Μυστήρια και τα Ένδοξα Μυστήρια. Αυτά τα τρία χρησιμοποιούνταν στην παπική αίρεση ώσπου το 2002 ήρθε ο Μέγας Οικουμενιστής και Πανθρησκειαστής πάπας Ιωάννης Παύλος ο 2ος για να συμπληρώσει και τα Φωτεινά Μυστήρια. Και πρώτο φωτεινό μυστήριο τοποθέτησε την Βάπτιση του Χριστού.
Και εδώ να επαναλάβω ότι έρχονται οι ψευδοπροφητείες του Γκαραμπαντάλ και μιλάνε για ένα μυστικιστικό γεγονός που πρόκειται να συμβεί στον κόσμο και αναφέρεται ως η μεγαλύτερη πράξη του "Θείου Ελέους". Αυτό είναι η Προειδοποίηση ή και ΦΩΤΙΣΜΟΣ όπως το αναφέρουν που θα συμβεί όταν η ανθρωπότητα βρεθεί στην χειρότερη κατάσταση και κατόπιν το "Μέγα Θαύμα". Το γεγονός δε της Προειδοποίησης θα το βιώσει λένε κάθε άνθρωπος (κατ άλλους όσοι θα είναι ηλικίας 7 ετών και άνω). Πολλοί θα πεθάνουν από τον φόβο. Θα είναι λένε μια τόσο δυνατή εμπειρία που κανείς δε θα μπορεί να την αγνοήσει. Όλοι, ακόμη και οι άθεοι θα διαπιστώσουν ότι ο Θεός υπάρχει. Στον καθένα λένε θα αποκαλυφθούν οι αμαρτίες του, όπως εμφανίζονται στα Μάτια του Θεού. Αυτό το "δώρο" θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αξιολογήσουν εκ νέου τη ζωή τους και να ζητήσουν από το Θεό τη συγχώρεση. Κατόπιν θα γίνει το "Ψευδοθαύμα". Σ’ αυτούς τους ταραχώδες καιρούς θα εμπνεύσει επίσης πολλές μετάνοιες, πριν ο Ιησούς Χριστός επιστρέψει ως Δίκαιος Κριτής.

Αλέξανδρος