Ὁ κ. Τσίπρας Πρωθυπουργὸς τῶν µουσουλµάνων;

Ἐνῶ ἡ Κυβέρνησις τοῦ κ. Τσίπρα ἔχει ἤδη ἀρχίσει τὸν πόλεμον κατὰ ὁ,τιδήποτε εἶναι ἐκκλησιαστικὸν εἰς τὸν τόπον αὐτόν, καὶ ἐνῶ μὲ τοὺς νόμους ποὺ ἔχει ψηφίσει ἡ Βουλὴ τὸν τελευταῖον χρόνον (π.χ. σύμφωνον συμβιώσεως, καῦσις νεκρῶν, κα- τεύθυνσις ἰσλαμικῶν σπουδῶν κ.ἄ.) ἐπιχειρεῖται ἡ ἐκθεμελίωσις κάθε παραδόσεως καὶ ἠθικῶν ἀρχῶν εἰς τὴν πατρίδα, δὲν παραλείπει νὰ εὐχηθῆ εἰς τὴν θρησκευτικὴν ἑορτὴν τῶν μουσουλμάνων! Ἂς ἀντιληφθῆ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ὅτι εἰς Ἰσλαμικὴν χώραν καὶ ὡς ἄθεος δὲν θὰ εὕρισκε οὔτε θέσιν κλητῆρος. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Star Press» τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2016: «Τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσει τὶς ἐγκάρδιες εὐχές του πρὸς τοὺς µουσουλµάνους τῆς Ἑλλάδας φαίνεται ὅτι εἶχε ὁ ἄθεος -ὅπως ὁ ἴδος ἔχει δηλώσει Ἀλέξης Τσίπρας. Οἱ εὐχές του δόθηκαν µὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς θυσίας καὶ ἀναρτήθηκαν στὸ ἐπίσηµο account τοῦ πρωθυ- πουργοῦ τῆς Χώρας στὸ twitter. «Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς θυσίας, τοῦ Κουρµπὰν Μπαϊρὰµ εὔχοµαι ὑγεία, εὐτυχία, προκοπὴ καὶ εἰρήνη στοὺς Ἕλληνες µουσουλµάνους συµπολίτες µας καὶ σὲ ὅλους τοὺς µουσουλµάνους ποὺ βρίσκονται στὴ Χώρα µας», ἀναφέρει ὁ «ἀριστερὸς» πρωθυπουργὸς σὲ ἀνάρτησή του».

"Ο.Τ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: