Δι' ημάς ερρίφθη ήδη ο κύβος, είμεθα σε Αποτείχιση!

Δι' ημάς υπέρ πάντα Πατριάρχην, Mητροπολίτην, Ηγούμενον, κείνται οι άγιοι Πατέρες, αι σεπταί Σύνοδοι, οι ιεροί Κανόνες. Και, ευρισκόμενοι τυχόν προ θλιβερών διλημμάτων υπακοής, θα προτιμήσωμεν (και ήδη προτιμώμεν) την υπακοήν προς τους Πατέρας, τας Συνόδους, τους Κανόνας! Λυπηρά και συγκλονιστικά τα οιαδήποτε διλήμματα, αλλ' όταν τίθενται, κάποια φευ! Η εκλογή πρέπει αφεύκτως να γίνη! Και δι' ημάς ερρίφθη ήδη ο κύβος! Ο Θεός μεθ' ημών!" 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος
Να είστε στερεωμένοι στον αγώνα σας και εύχομαι να σας ακολουθήσουν και άλλοι.
Είστε άξιοι τιμής και στεφάνων παρά τον ΙΕ' κανόνα της Α&Β Συνόδου επι Μ. Φωτίου.
Καλύτερα ορθόδοξος και στο σπίτι σου, παρά στην "εκκλησία" και στην Κόλαση με τον Καιάφα ( όπως προτρέπει ο Μ. Αθανάσιος )
Από την Εκκλησία ΔΕΝ φύγατε εσείς, διότι πολύ απλά Εκκλησία είναι αυτός που κρατάει την αλήθεια. Το σύνολο κληρικών και λαικών έφυγαν... καθώς αποστάτησαν και πρόδωσαν τον Χριστό.
Και για να μην πλατειάζω κλείνω με τούτο,
Οι 7 Οικουμενικές συνήλθαν για να ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΟΥΝ την εκάστοτε κρατούσα εκκλησία η οποία είχε γίνει καθολικά αιρετική. Μόνο στην ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας έχουμε 14 Πατριάρχες κατεγνωσμένους αιρετικούς. Αργολογία θα κάνουμε να ασχοληθούμε με το σήμερα.

Silver είπε...

Καλό αγώνα αδελφέ μου Γεώργιε!

Η Κυρία Θεοτόκος μας, σκέπη και καταφυγή μας!

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος
Μόντρεαλ- Καναδά