Η ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ) ΚΑΙ Η ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ, Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=85&t=11684

Δεν υπάρχουν σχόλια: