Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν --- ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 Πειραιεύς, 19  Ὀκτωβρίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Μέ δύο ἀπαράδεκτα ἀπό πάσης πλευρᾶς δημοσιεύματα τῆς Ἐφημερίδος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πού ὅλοι γνωρίζουν τά συμφέροντα ποιοῦ ἐπιχειρηματία ἐξυπηρετεῖ ἀναπαράγεται ἕνα γελοιοδέστατο καί ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἄρθρο-σενάριο τοῦ δημοσιογράφου τῆς ἡλεκτρονικῆς Ἐφημερίδας «Τό Βῆμα» Βασίλη Λαμπρόπουλου πού προσπαθεῖ νά ἐμπλέξει ὑπαλλήλους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς στήν ἐκδίκαση τῆς τρομακτικῆς ὑποθέσεως διακίνησης δύο τόνων ἡρωΐνης ἀπό τό ναρκόπλοιο «NOOR 1» πού κατασχέθηκε στόν Πειραιᾶ ἀδιαφορώντας ὅτι μέ αὐτό τόν τραγικό τρόπο προσβάλλουν βάναυσα μέ τό δῆθεν ἐπιχείρημα τῆς ἐνημέρωσης τό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς καί κατ’ ἐπέκταση τό ἔργο τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας.
Δηλώνουμε κατηγορηματικότατα ὅτι δέν γνωρίζουμε οὔτε ἐξ ὄψεως τά δικαστικά πρόσωπα πού ἀναφέρονται στά δημοσιεύματα αὐτά τόσο τῆς Ἐφημερίδος «Δημοκρατία» ὅσο καί τῆς ἡλεκτρονικῆς Ἐφημερίδας «Τό Βῆμα», ὅτι ἡ Ἑταιρεία Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιῶς πού ὑπάγεται στό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης καί τό Ἵδρυμα Στέγη Ἀνηλίκων Πειραιῶς «Ὁ Καλός Ποιμήν» οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς, παρά μόνον ὅτι
στήν Ἑταιρεία Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιῶς τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης κατόπιν αἰτήματος τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης μετέχει καί ἕνας Κληρικός διορισμένος ἀπό τή Μητρόπολη.
Διαψεύδομε μετά βδελυγμίας τό συκοφαντικό δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδος «Δημοκρατία» ὅτι δῆθεν «ἀναλαμβάνουμε ἀποστολές συμφιλίωσης ἤ καί ὑπεράσπισης» τοῦ Προέδρου τοῦ Ὀλυμπιακοῦ κ. Βαγγέλη Μαρινάκη μέ Ὑπουργούς, δημόσιους λειτουργούς κ.λ.π.
Ἤδη προσφεύγουμε ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης  ἐναντίον τῆς Ἐφημερίδος Δημοκρατία ἀστικά καί ποινικά καί δηλώνουμε μέ ὅλη μας τή δύναμη ὅτι διαρκής καί μόνιμη θέση μας εἶναι οἱ ἔνοχοι διακίνησης ναρκωτικῶν ούσιῶν πού σκοτώνουν ἀμέτρητους νέους ἀνθρώπους νά καταδικάζονται σέ τόσες φορές ἰσόβια δεσμά, ὅσα γραμμάρια ναρκωτικῶν οὐσιῶν διακινοῦν.
Τήν ἴδια ποινική τύχη θά ἔχουν καί ὅσοι ἀναπαράγουν ἤ ἀναδημοσιεύουν τά συγκεκριμένα ψεύδη τῶν Ἐφημερίδων «Τό Βῆμα» καί «Δημοκρατία».
Τελειώνοντας διευκρινίζουμε ὅτι δέν ἔχει καμμία ἠθική ἀπαξία ἡ ἔκφραση εὐχαριστιῶν σέ ὅποιον βοηθᾶ ἤ συμπαρίσταται ἤ ἐνισχύει τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς πού καθημερινά προσφέρει 6.000 μερίδες φαγητό σέ ἐμπεριστάτους συναθρώπους μας. Ἐάν ἐπιθυμοῦν οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν Ἐφημερίδων πού ἀναφέρομε νά ἐνισχύσουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς πού εἶναι ὁρατό στούς πάντες νά εἶναι βέβαιοι ὅτι καί αὐτούς θά τούς εὐχαριστήσουμε δημοσίως μέ τήν ἴδια θέρμη.
Τέλος δηλώνουμε κατηγορηματικότατα ὅτι δέν θά ἐπιτρέψουμε ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς καί κατ’ ἐπέκταση ἡ Ἐκκλησία μας νά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό ἀντικρουόμενα ἐπιχειρηματικά συμφέροντα διότι ἐμεῖς θά συνεχίσουμε τό καλό μας ἔργο ἐμπιστευόμενοι τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀνιδιοτέλειά μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: