Ἡ Μασωνία --- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Σωτηρίου Ἀθανασούλα

 Ἡ Μασωνία εἶναι μυστική θρησκευτική ὀργάνωση μέ ἰδιαίτερη λατρεία. Τό κατ᾽ ἐξοχήν στοιχεῖο, πού τήν διαφοροποιεῖ ριζικά ἀπό τόν Χριστιανισμό, εἶναι ἡ ἀντίληψη γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἐκφράζεται σέ κείμενα κορυφαίων ἐκπροσώπων της ἤ σέ τεκτονικά τελετουργικά τυπικά. Σέ κάποια ἀπ᾽ αὐτά ἀμφισβητεῖται ἀκόμη καί ἡ ἱστορική ὕπαρξη τοῦ Ἰησοῦ ἤ τό πρόσωπό Του κατανοεῖται συμβολικά, μέ ὁρολογία, πού θυμίζει τόν φιλοσοφικό χῶρο τοῦ Νεοπλατωνισμοῦ. Σέ ἄλλα κείμενα ὁ Χριστός γίνεται ἀποδεκτός ὡς ἱστορικό πρόσωπο, ὄχι ὅμως, ὡς ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, ἀλλά ὡς ἕνας μεγάλος δάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος, πού ἐξισώνεται μέ ὑπαρκτά ἤ ἀνύπαρκτα πρόσωπα (Πυθαγόρας, Κομφούκιος, Βούδας, Ποσειδῶνας, Ἀπόλλωνας). Ὁ ᾽Ιησοῦς, κατά τή μασωνική ἀντίληψη, δέν ἦταν τίποτε περισσότερο ἀπό ἕνα «τέλειο μύστη», δηλ. ἕνα μεγάλο μασῶνο, τόν ὁποῖο μπορεῖ νά φθάσει (ἀλλά καί νά ξεπεράσει!) κάθε μυημένος στίς «ἀλήθειες» τοῦ Τεκτονισμοῦ. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ὁ Τεκτονισμός ἀναμένει ἕνα ἄλλο μύστη, τόν μεγαλύτερο ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἕνα «μεσσία» ἀνώτερο ἀπό τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος θά ἑρμηνεύσει αὐθεντικά τά τεκτονικά σύμβολα καί θά ἀποκαλύψει, δῆθεν, τό πλήρωμα τῆς ἀλήθειας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: