Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος :

...Η έλευση του Πάπα στην Ελλάδα συνετέλεσε και στην ανάδειξη μιας τραγικής πραγματικότητος στο ότι δηλαδή, μερικοί εκκλησιαστικοί άρχοντες, διακρίνονται από τον τραγικό αυτό διαχριστιανικό και διαθρησκειακό συγκρητισμό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη της εποχής μας, ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πειρασμός. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: