«Φωνή εκ του τάφου»

«Η ατομική μου γνώμη, γράφει ο διαπρεπής Ιεράρχης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ, είναι ότι έχομεν  π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι  π ά ρ α  π ο λ ύ. Διότι από του 1927, οπότε μετέσχον του Συνεδρίου Πίστεως και Τάξεως της Λωζάννης, μέχρι του Έβαστον 1954, κ α μ μ ί α  π ρ ό ο δ ο ς  αφορώσα την Ένωσιν, με υποχωρήσεις εννοείται εκ μέρους των ετεροδόξων, δεν εγένετο, ο ύ τ ε               ν ο μ ί ζ ω  ό τ ι  θ α  γ ί ν η.  Και είναι  α φ έ λ ε ι α   κ α ι  ο υ τ ο π ί α  να νομίζεται, ότι θα διαφωτίσωμεν τους Διαμαρτυρομένους και θα τους κάνωμεν Ορθοδόξους…».Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "«Φωνή εκ του τάφου»":

Οι παπικοί και οι Ορθόδοξοι έχουν άλλη γνώμη. Διαβάστε, για να δείτε, ότι τελικά όλοι συμφωνούν

Συναίσθημα και Αγάπη

Μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος :
Ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης καί ὁ Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, οἱ δύο Πατριάρχαι Ἀνατολῆς καί Δύσεως, Κορυφαί τιμῆς καί ἀγάπης, ἀλλά καί πρῶτοι Διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐλευθερώνονται ἀπό τό ἐπικίνδυνον συναίσθημα τοῦ Συναγωνισμοῦ ...

π. Ι. Ρωμανίδης
Ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο νοερὰ ἐνέργεια, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα φυσιολογικὸ συστατικό της ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ ἡ ὁποία δυστυχῶς στὸν ἄνθρωπο δὲν λειτουργεῖ καθόλου ἢ λειτουργεῖ ὑποτυπωδῶς. Γιὰ νὰ ἐπαναλειτουργήση αὐτὴ ἡ νοερὰ ἐνέργεια, χρειάζεται νὰ προηγηθῆ ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος ... και "Η θρησκεία είναι νευροβιολογική ασθένεια, η δε Ορθοδοξία η θεραπεία της".

Σημείωση κχ. Σημειώσατε, θρησκεία τέλος. Ίασις. Άρα, συναίσθημα τέλος, τέλος και η αγάπη. Όμως, όχι ! Έχουμε τον Πάπα και τον οικουμενικό Βαρθολομαίο, που μας ελευθερώνουν δια της αγάπης από το επικίνδυνο συναίσθημα.

Δημήτρης Λιαντίνης :
Οι θρησκείες θα αφανίσουν τον άνθρωπο (Ηχητικό απόσπασμα από το τελευταίο μάθημα του Δημήτρη Λιαντίνη προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαράσλειου Διδασκαλείου.
http://youtu.be/gZvgrzfQhSs

κχ :
Τι τα θέλετε αυτά αγαπητοί ; Οι εξελικτικά προελθόντες εκ των πιθήκων αδυνατούν να διακρίνουν την εξ ενστίκτου αγάπη, την οποία έχουν όλα τα ζώα, από την εκ Θεού αγάπη, η οποία είναι αίτιος της δημιουργίας ανθρώπου. Ο Θεός αγάπη εστί. Υπάρχει αγάπη άνευ συναισθήματος ; Υπάρχει θρησκεία άνευ συναισθήματος ; Υπάρχει Εκκλησία άνευ συναισθήματος ;
Θρησκεία χωρίς συναίσθημα και Εκκλησία άνευ καθαράς καρδίας ( : καρδίαν καθαράν κτίσον), δηλαδή, διαφορετικής φύσεως αγάπης, είναι ένα και το αυτό : Ζωώδες συναίσθημα, ενστικτώδης αγάπη.

Το "επικίνδυνον συναίσθημα του Συναγωνισμού" (
sic) - είναι το "δάκνοντες αλλήλους" - του Μητροπολίτη Ιταλίας Ιγνατίου, όπως και των άλλων, ήρθε να υποκαταστήσει το εξελικτικό συναίσθημα της ακάθαρτης - ζωώδες γαρ - αγάπης. Που είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνη, καθόσον ψευδεπίγραφη, υποκριτική και ενστικτική, όπως εγράφη.
Η λογική εκτοπίζει το συναίσθημα και το συναίσθημα τον Λόγο. Κλασική έκφραση : Η πολιτική δεν γίνεται με το συναίσθημα. Συνέπεια, ο αποδομισμός της θρησκείας, ακόμη και ορθοδόξως ! Ο σιωνισμός καλά κρατεί. Ποιος αντιλέγει;
Quis enim negit ? θα μας έλεγε ο Ιταλίας Ιγνάτιος.

Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "«Φωνή εκ του τάφου»":

Πρόσθετες επεξηγηματικές αποσαφηνίσεις και τινες διορθώσεις

1) Ο ορθόδοξος μητροπολίτης Ιταλίας ονομάζεται Γενναδιος και όχι Ιγνάτιος, όπως εκ λάθους αναφέρω σε δυο σημεία.

2) Περί αποδομισμού, βλέπε, Μυριόβιβλος, Εισήγηση στη συνάντηση Βιβλικών Θεολόγων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 1998, από Ιωάννη Δ. Καραβιδόπουλο. Τίτλος Εισήγησης "Νέες κατευθύνσεις στη βιβλική ερμηνευτική" (Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τομ. 17, Ιαν-Ιουν. 1998.)

Περί
PG 133, βλέπε, Mige. Patrologia Graeca 133, σελ. 124 (Θεωριανού Ορθοδόξου, Διάλεξις, Προς τον Καθολικόν των Αρμενίων).

Η αφορμή του σχολίου δόθηκε από δυο αναρτήσεις, όπως και η παρούσα της "Ορθόδοξης Φωνής". Την ευχαριστώ για την φιλοξενία.


α)
http://aktines.blogspot.gr/2014/11/blog-post_11.html

β)
http://entoytwnika1.blogspot.gr/2014/11/blog-post_2.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: