Ίσως να μην αρέσει σε μερικούς. Το σχόλιο είναι από τον «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» με τίτλο : ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ.

Καιρός είναι νομίζομεν να συνταχθούν αι δυνάμεις της αγίας μας Ορθοδοξίας επί το μαχητικώτερον και ουσιωδέστερον. Και αντί να κατατριβώμεθα περί μικρά, εις καινοσπουδίας, και εις σκληράς διώξεις των πιστών του παλαιού ημερολογίου, οι οποίοι – κατά κανόνα – και συντηρητικοί το φρόνημα είναι και ευσεβείς και εθνικόφρονες, να κηρύξωμεν ανυποχώρητον ιδεολογικόν πόλεμον, εναντίον όλων των παντοειδών αιρετικών, που ασύδοτοι απεργάζονται την υπονόμευσιν της αγίας μας πίστεως και την φθοράν και την αποσύνθεσιν των πατροπαραδότων Ορθοδόξων βιωμάτων μας. Διότι εν τη ουσία και τη πραγματικότητι και ο Χιλιασμός και ο Μασωνισμός και ο Οικουμενισμός και ο Ουμανισμός παραμένουν τελείως ελεύθεροι εις το φθοροποιόν της ιστορικής σαρκός και θανασίμως υπονομευτικόν της ψυχικής του Έθνους αλκής έργου των.Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ίσως να μην αρέσει σε μερικούς. Το σχόλιο είναι απ...":

Κάπως αργά, αλλά ... ει τις και την ενδεκάτην έφθασεν. Αυτό το μένος εναντίον των παλαιοημερολογιτών, ακόμη και από παλαιοημερολογίτες, είναι ακατανόητο! Από τους Γνήσιους, προέκυψαν οι γνησιότεροι και τέλος, ήρθαν και οι γνησιότατοι.
Τι γίνεται εδώ πέρα ;***

Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ίσως να μην αρέσει σε μερικούς. Το σχόλιο είναι απ...":

Ευχαριστώ το Ιστολόγιο
Orthodox Voice για την φιλοξενία. Η Ελλάδα κείται μακράν.

"Ου σιωπήσωμέν ποτε Θεοτόκε τας δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι" και τα εξής.


***
Ο telemaxos doumanis άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ίσως να μην αρέσει σε μερικούς. Το σχόλιο είναι απ...":

πρός
Kyprianos Christodoulides:
Δέν αναγνωρίζετε τις πανορθοδοξους συνόδους οι οποίες καταδικάζουν το νέο ημερολόγιο και όσους το ακολουθούν?? Καθώς και πάσαν αίρεσιν και καινοτομίαν ??  Και η εκκλησια της Ελλάδος εσήγαγε ούκ ολίγες !!
Προς τί λοιπόν περιμένετε μία νέα πανορθόδοξο σύνοδο να καταδικάση τους οικουμενιστές??και απο ποιούς θα γίνη?? Εάν αναγνωρίζετε τις πανορθοδόξους συνόδους τότε σύμφωνα με αυτές αλλά και με τις αποφάσεις όλων των οικουμενικών συνόδων περί συμπροσευχών και περι του τι και ποιά είναι η ορθόδοξος Εκκλησία , τότε οι κληρικοί της εκκλησίας της Ελλάδος είτε λόγο οικουμενισμού είτε λόγο κοινωνίας με οικουμενιστάς έχουν χάσει την Αποστολική πίστη και διαδοχή, από ποιούς λοιπόν περιμένετε να κάνουν <>σύνοδο?? Τουλάχιστον από το 1948 που η εκκλησία της Ελλάδος έγινε επίσημα μέλλος του Π.Σ.Ε. έχασε κάθε σχέση και εποικοινωνία με το ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ!! και κατέστη αιρετική αρνούμενη την μοναδικότητα της αληθείας της ορθοδοξίας και του συμβόλου της πίστεως , όλες οι αιρέσεις, και πλάνες που εισήγαγε στην διάρκεια των 90 ετών ο οικουμενισμός στην λεγόμενη πλέον <> έχουν καταδικαστεί πολλάκις από όλες τις οικουμενικές, τοπικές και πανορθοδόξους συνόδους !! Εάν αυτό δεν το αναγνωρίζετε τότε μάλλον <>Ματθ.27

Δεν υπάρχουν σχόλια: