Η ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ

 Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους
______________
 Η συζυγία συνεχίζεται στην αιωνιότητα; Ποιός Aγιος της Εκκλησίας μας είχε πει ότι «η συζυγία συνεχίζεται στην αιωνιότητα;» Ποία έννοια μπορεί να έχει η συνέχεια της συζυγίας στην αιωνιότητα;   Σε ποία πατερική βάση στηρίζεται τούτο;  Το μέγα του γάμου μυστήριο εις σωτηρία οδηγεί.  Ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός όχι μόνο «μετήρεν όρια», όχι μόνο «υπερέβη την θείαν παράδοσιν», αλλά «ετεροδιδασκαλία εισήγαγεν»*.

Το κείμενο τούτο, του γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, από το οποίο είναι παρμένη η απαράδεκτη θέση, τιτλοφορείται «Γάμος και οικογένεια» και  μπορεί να τo δει κανείς στο διαδύκτιο στις ιστοσελίδες και στα ιστολόγια,  fdathanasiou.gr, agiazoni.gr, ksipnistere.blogspot, zkortas.com κ.ά.  Επίσης την απαράδεκτη αυτή θέση τη βρίσκομε και σε αναδημοσίευση από το περιοδικό «Πεμπτουσία», στο ιστολόγιο pigizois.net, σε συνέντευξη με τον γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό, σε άλλο φυσικά κείμενο, που τιτλοφορείται «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ».   

Στη συνέντευξη τούτη αναφέρεται και πάλι ξεκάθαρα ότι «η συζυγία δεν διαλύεται εδώ αλλά θα συνεχιστεί στην αιωνιότητα». Λόγος σύγχρονος τιτλοφορήθηκε αλλά κατά την άποψη μου «παράκαιρος» δηλαδή αταίριαστος στην αληθινή διδασκαλία της Εκκλησίας μας.  Παραφράζοντας τον λόγο του κωμικού ποιητή της αρχαιότητας Μενάνδρου, θα μπορούσαμε να πούμε «ρήμα πλάνο και παράκαιρο την ορθή ανατρέπει διδασκαλία».**

Γιατί να είναι αναρτημένο το κείμενο στο διαδύκτιο και μάλιστα από ενοριακά ιστολόγια;  Χιλιάδες άνθρωποι βλέπουν αυτό το κείμενο, που είναι αναρτημένο στο διαδύκτιο. Ουδεμία λύπη;  Ουδεμία έγνοια από τους «ημετέρους»;  Καμιά προσπάθεια απόσυρσής του από το διαδύκτιο, μήπως και αμφισβητηθεί ο υπερβαλλόντως προβαλλόμενος γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός.  Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των «ημετέρων», καμία αμφισβήτηση των λόγων του δεν δέχεται.  
  
Διερωτώμαι με πόνο, γιατί τόση σιωπή, γιατί τόση αδιαφορία;  Φυσικά δεν είναι «εύκολο» να αποσυρθεί από το διαδύκτιο, οτιδήποτε αφορά τα λεχθέντα του γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, όσο πλάνο, ατυχές ή στρεβλό κι αν είναι.  Εξάλλου η φράση «απλανώς ημάς εδίδασκε», στην απαντητική ανακοίνωση της Μονής Βατοπαιδίου, για τη θέση του γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, για τις εκτρώσεις πριν τον τρίτο μήνα της κύησης, δεν επιτρέπει καμιά παραδοχή κακοδοξίας κι ας διδάσκονται χιλιάδες άνθρωποι με τις πλανεμένες τούτες θέσεις. 

«Η συζυγία συνεχίζεται στην αιωνιότητα» έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός.  Είναι πλάνη;  Είναι ατυχής έκφραση; Είναι στρεβλή διδασκαλία;    

Πάντως είναι γεγονός ότι αν κάποιος «ατυχής» ερευνώντας στο διαδύκτιο, περιπέσει σε τούτη τη στρεβλή θέση, σίγουρα θα δημιουργήσει πλανεμένη άποψη, τόσο για το γάμο, όσο και για τη βασιλεία των ουρανών. 

*«Ταύτα ημείς στέρξωμεν και εν αυτοίς μείνωμεν, μη μεταίροντες όρια αιώνια» Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού Έκδοσις Ορθοδόξου Πίστεως.

**«Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον» - Μένανδρος.

1 σχόλιο:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

23 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 24 λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν, ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 25 ἦσαν δὲ παρ' ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας ἐτελεύτησε, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· 26 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά. 27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. 28 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται ἡ γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ· 30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ' ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι.

κχ
Έπρεπε και αυτά να εξελιχθούν, αρκετή μούχλα μάζεψαν. Ποιος είπε ότι ο Βαρλαάμ πέθανε; Τον ζωντάνεψαν οι νεοορθόδοξοι και μας ... ξεμούχλιασαν.

Ο Ιωσήφ του Βατοπεδίου είναι, ακόμη, και υπέρ των εκτρώσεων "του μη εξεικονισμένου κυήματος", όπως λέει. Θα τον "αγιάσουν" κι αυτόν.