Θύελλα «Ρεπούση»: Ἀπό τό «συνωστισμό» μέχρι τό Ζάλογγο, καί τήν ὁμοφυλοφιλία.


Μετά τίς πρόσφατες δηλώσεις τῆς Κας Ρεπούση γιά τόν «Μύθο» τοῦ Χοροῦ τοῦ Ζαλόγγου, τήν προκλητική ἀποχώρησή της ἀπό τό Κοινοβούλιο κατά τήν ἑνός λεπτοῦ σιγή ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων (καί τίς γνωστές παλαιότερες τοποθετήσεις περί «συνωστισμοῦ» ἀντί Σφαγῆς τῆς Σμύρνης), φαίνεται ἡ βουλευτής τῆς ΔΗΜΑΡ νά προσπαθεῖ νά τό «μαζέψει» ... τό «μάζεψε ὅμως»; Γιά νά δοῦμε.


 
Ἀναφέρουμε κάποιες ἀπό τίς δηλώσεις της στήν προσπάθεια τοῦ «μαζέματος»:

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ἐφόσον ἡ Πολιτεία ἀναγνωρίζει τό δικαίωμα τῆς υἱοθεσίας σέ ἑτεροφυλόφιλους ὀφείλει νά τό ἀναγνωρίζει καί σέ ὁμοφυλόφιλους. Ὑπάρχει μία πολύ μεγάλη συζήτηση σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀνάγκη τοῦ παιδιοῦ νά ταυτίζεται μέ ἕνα συγκεκριμένο φύλο. Δέν καταλαβαίνω γιατί ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα αὐτή ἡ ὁμοφοβία. Ἡ διαφορετικότητα εἶναι δικαίωμα τοῦ καθενός. Ἡ ταυτότητα τοῦ φύλου εἶναι δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου. Δέν μέ ἐνοχλεῖ καθόλου. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τά ἴδια δικαιώματα", εἶπε χαρακτηριστικά.
"Ἡ ἱστορική ἐπιστήμη δέν εἶναι ἀναγκασμένη νά δέχεται τίς ἀποφάσεις τῶν κοινοβουλίων" σημείωσε ἡ Μ. Ρεπούση σχολιάζοντας τήν ἀπόφαση τῆς βουλῆς πού ἀναγνώρισε ἐπίσημα τή γενοκτονία.
"Εἶμαι κατά τῆς ποινικοποίησης τῆς μνήμης. Τό ἑλληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τίς γενοκτονίες τῶν Ποντίων καί τῶν Ἀρμενίων. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἡ ἱστορική ἐπιστήμη εἶναι ὑποχρεωμένη νά δεχθεῖ τίς πολιτικές ἀποφάσεις καί μάλιστα νά τιμωροῦνται ὅσοι ἔχουν διαφορετική ἄποψη. Δέν ἔχω καμία ἐπιφύλαξη μέ τή διάταξη πού προτείνει τό σχέδιο νόμου τοῦ Ρουπακιώτη".
Μάλιστα, ἄρα στήν περίπτωση τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τοῦ δικαιώματος υἱοθεσίας σέ ὁμοφυλόφιλους, ἡ Κα Ρεπούση ἐπικαλεῖται θεσμούς Πολιτείας γιά νά ἐνισχύσει τήν θέση της. Στήν περίπτωση ὅμως τῆς γενοκτονίας μᾶς λέει ὅτι δέν ἔχει σημασία ἡ ἄποψη τῆς «Πολιτείας» (ὅπου «Πολιτεία»= ἀπόφαση βουλῆς) ἀλλά ἡ ἱστορική ἐπιστήμη.
Συμπεράσματα/Σχόλια:
  • Ἡ Κα Ρεπούση ἔχει δυό μέτρα καί δυό σταθμά, ἀνάλογα μέ τήν περίσταση.
  • Θεωρεῖ ὅτι μόνον ἡ ἴδια ἐκφράζει τήν «ἱστορική ἐπιστήμη»; Καί οἱ ἱστορικοί πού διαφωνοῦν στίς θέσεις της τί ἐκφράζουν; Κάποια «ἄλλη ἐπιστήμη»;
  • Μέ τή λογική τῆς διαφωνίας της, ὅσον ἀφορᾶ στήν ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ἐάν οἱ «εἰδικοί» μίας ἄλλης «ἐπιστήμης» - εἴτε αὐτή λέγεται θεολογία (τό ἐπιστήμη σέ εἰσαγωγικά) εἴτε λέγεται ὀρθοδοξία, εἴτε λέγεται ἐκκλησία – δέν ἔχουν τό δικαίωμα νά διαφωνοῦν; Γιατί δηλαδή ἡ ἴδια ἔχει τό διακαίωμα νά διαφωνεῖ μέ μία ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΥΛΗΣ καί κάποιοι ἄλλοι δέν ἔχουν;
  • Ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν «ἴσα δικαιώματα» - ὅπως ἀναφέρεται γιά τό θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας – γιατί ὅσοι ἀπό ἐμᾶς διαφωνοῦμε μέ τήν ὁμοφυλοφιλία δέν ἔχουμε ΚΑΙ ἐμεῖς ἴσα δικαιώματα νά ἐκφράζουμε τήν ἄποψή μας καί νά ζητοῦμε ἀπό τήν «Πολιτεία» νά τό σεβαστεῖ; Μήπως γιά μία ἀκόμα φορά, ἔχουμε δυό μέτρα καί σταθμά;
  • Ὅσο γιά τό σχόλιο «Δέν καταλαβαίνω γιατί ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα αὐτή ἡ ὁμοφοβία» ... μᾶλλον δέν ἔχετε καταλάβει Κα Ρεπούση τί θά πεῖ Ἑλλάδα ... ἤ μᾶλλον προσπαθεῖτε νά κτίσετε μία καινούργια Ἑλλάδα μέ ψεύτικη Ἱστορία καί χωρίς Χριστό, ἔτσι ὥστε νά μποροῦμε πλεόν νά καταλάβουμε ὅτι στή «ΝΕΑ Ἑλλάδα» τῆς «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ» δέν πρέπει νά ὑπάρχει «ὁμοφοβία».
Τελικῶς ἐσεῖς τί λέτε; Τό «μάζεψε»;

Δεν υπάρχουν σχόλια: