Μη μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν

«Οίτινες την υγιή ορθόδοξον πίστιν προσποιούντες ομολογείν, κοινωνούσι δε τοις ετερόφροσιν, τους τοιούτους, ει μετά παραγγελίαν μη αποστώσιν, μη μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν» (Μεγ. Βασιλείου, P.G. 160, 101Α)

Aγ. Μάρκου: «‘Άπαντες οι της ’Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι αι Σύνοδοι καί πάσαι αι θείαι Γραφαί φεύγειν τούς ετερόφρονας παραινουσι καί της αυτών κοινωνίας διΐστασθαι» (P.G. 160, σ. 101).

2 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Νομίζω, αγαπητέ Κωνσταντίνε, με αυτά που γράφεις, αναφερόμενος στους "πλανηθέντες πατέρες υπό του αρχεκάκου", κατά οικουμενικόν Βαρθολομαίο, προάγεις και προκαλείς εχθροπάθεια.

Του λοιπού να προσέχεις και αυτά που μας υπενθυμίζεις να τα ξεχάσεις. Εκτός, αν θέλεις να πας φυλακή ή σου περισσεύουν αρκετά χρήματα.

Silver είπε...

@ΚΧ "πλανηθέντες πατέρες υπό του αρχεκάκου",


Έχεις απόλυτο δίκαιο αδελφέ μου Κυπριανέ, έτσι είναι όπως τα γράφεις.

Ασφαλώς θα έχεις προσέξει ότι, οι Ιεροί Κανόνες, που υπό την καθοδήγηση του αρχεκάκου, εθέσπισαν οι πλανηθέντες Πατέρες μας, πρέπει να καταργηθούν.

Ένεκα όμως ...υπερβολικής αγάπης οι οικουμενιστές θα αφήσουν αυτούς τους Ιερούς Κανόνες που αναφέρονται στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και του Θεόφιλου στο Κατάρ....

Τι υποκρισία οι Ιούδες!