Ο άγ. Ισαάκ ο Σύρος :


Ειρήνευε στην ψυχή σου· τότε ο ουρανός και η γη θα βρίσκονται σε
ειρήνη με σένα. Μπες με λαχτάρα στο θησαυροφυλάκιο που βρίσκεται μέσα
σου, κι έτσι θα δεις αυτά που βρίσκονται στον ουρανό· γιατί υπάρχει
μόνο μια είσοδος που οδηγεί και στα δύο αυτά. Η κλίμακα που οδηγεί
στη Βασιλεία είναι κρυμμένη μέσα στην ψυχή σου. Φύγε από την αμαρτία,
βυθίσου στον εαυτό σου και μέσα στην ψυχή σου θ' ανακαλύψεις τα
σκαλοπάτια απ' όπου θ' ανεβείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: