Σεβ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας: ΔΙΑΤΙ Η ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ


μφισβητε τούς γίους Πατέρας τς κκλησίας, ο ποοι
δρασαν μέ τήν χάριν το γίου Πνεύματος

Ο Σεβ.. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. ερεμίας ες ν μπνευσμένον
γκύκλιον κήρυγμά του τεκμηριώνει τι μεταπατερική θεολογία τς καδημίας
Θεολογικν Σπουδν Βόλου τς ερς Μητροπόλεως Δημητριάδος εναι
ντιεκκλησιαστική καί κατά συνέπειαν αρετική και βλάσφημος. Διά ατς (τοι τς μεταπατερικς θεολογίας) βρίζεται τό γιον Πνεμα, μέ τήν χάριν το ποίου
δρασαν ο Πατέρες τς κκλησίας μας καί προέβησαν ες τούς σχυρούς γνας κατά
τν αρετικν. Τό πλρες κείμενον το γκυκλίου μηνύματος το Σεβ. Μητροπολίτου
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. ερεμίου χει ς κολούθως:

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more«1. Σήμερα, δελφοί μου χριστιανοί, θέλω νά σς μιλήσω περί τν γίων Πατέρων.
Εναι καί ατό κήρυγμα στή σειρά τν κηρυγμάτων, πού κάνουμε γιά τήν ρθόδοξη
πίστη μας. Γιατί λα σα χουμε στήν ρθόδοξη κκλησία μας, πού ποτελον τήν πίστη
μας, λα ατά μς τά θέσπισαν ο γιοι Πατέρες. στε, λοιπόν, κκλησία μας καί
πίστη μας εναι πατερική. Γιά τούς Πατέρες, λοιπόν, τς κκλησίας θά εναι τά λίγα λόγια
πού θά σς π σήμερα, γαπητοί μου, καί παρακαλ νά τά προσέξετε. “Πατέρα” λέγουμε κενον πού μς γέννησε καί μς τρέφει. Καί τούς γίους Πατέρες τούς λέμε τσι, γιατί
ατοί μς γέννησαν καί μς θρεψαν στήν πνευματική ζωή. σπόρος δέ, μέ τόν ποον γεννηθήκαμε πό τούς γίους Πατέρες, καί μέ τόν ποον τρεφόμαστε π ατούς, εναι λόγος το Θεο. λόγος το Θεο, πού βρίσκεται στήν γία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν
Καινή Διαθήκη.
2. πως ξέρουμε λοι, δελφοί μου, γία Γραφή εναι θεόπνευστο βιβλίο, γράφτηκε, δηλαδή, μέ τό φωτισμό το γίου Πνεύματος. κοστε τώρα: φο γία Γραφή γράφτηκε μέ τό φωτισμό το γίου Πνεύματος, καί ρμηνεία της πάλι πρέπει νά γίνει μέ τό φωτισμό το γίου Πνεύματος. Μόνο, δηλαδή, σοι χουν τή Χάρη το γίου Πνεύματος, μόνο ατοί ρμηνεύουν σωστά τήν γία Γραφή. Καί τέτοιοι σωστοί ρμηνευτές τς γίας Γραφς εναι ο γιοι Πατέρες. πραγματικός λόγος το Θεο, λοιπόν, βρίσκεται στά βιβλία τν γίων Πατέρων. Γι ατό καί επα τι οι γιοι Πατέρες μς τρέφουν μέ τό λόγο το Θεο, τό λόγο τς γίας Γραφς, γιατί, παναλαμβάνω, ατοί, ο γιοι Πατέρες, εναι ο σωστοί ρμηνευτές τς
γίας Γραφς.
3. λλά δέν φτάνει μόνο λόγος το Θεο, γιά νά αξηθομε και νά νδρωθομε στήν πνευματική μας ζωή. Γιά τήν πρόοδό μας στην πνευματική ζωή, μετά πό τή γνώση το Θεο, πού τήν λαμβάνουμε μέ τό θεο λόγο, ναγκαία, πολύ ναγκαία, εναι Χάρη το Θεο,
πού λαμβάνουμε μέ τά θεα καί ερά Μυστήρια, καί μάλιστα μέ το ερώτατο Μυστήριο, τή θεία Λειτουργία. Ο γιοι Πατέρες, λοιπόν, δέν ταν μόνο ο σωστοί κήρυκες καί συγγραφες το λόγου το Θεο, λλά ταν καί ο τελετουργοί τν ερν Μυστηρίων, μέ τά ποα διναν τή Χάρη το Θεο στούς πιστούς.
4. πό τά παραπάνω πού επα, δελφοί, δωσα, νομίζω, τήν ννοια γιά τό τί ταν ο Πατέρες τς κκλησίας. ταν ατοί πού μέ τό κήρυγμά τους, τό προφορικό καί τό γραπτό, διναν στούς χριστιανούς τό λόγο το Θεο καί τούς στερέωναν στήν πίστη· καί μέ τήν τέλεση τν ερν Μυστηρίων πειτα διναν τή Χάρη το Θεο σ ατούς, για νά καθαρίζεται καρδιά τους πό τά μαρτωλά πάθη καί νά γεύονται τό Θεό. Δηλαδή, ο γιοι Πατέρες, δέν ταν μόνο ο λειτουργοί τν ερν Μυστηρίων, λλά ταν καί ο Διδάσκαλοι τν Χριστιανν. Γι ατό
καί πληρέστερος ρος γιά νά τούς κφράσουμε εναι “Πατέρες καί Διδάσκαλοι τς κκλησίας”. Καί τώρα θέλω νά σς π τι ατό πού κφράζει περισσότερο τούς Πατέρες εναι “λόγος” τους, θεόπνευστος λόγος τους. Γιατί, ο γιοι Πατέρες, πειδή εχαν καθαρή καρδιά, λαβαν τήν φώτιση το γίου Πνεύματος καί δωσαν θεόπνευστο λόγο στά συγγράμματά τους καί στίς ποφάσεις τν Οκουμενικν Συνόδων καί στούς γνες τους γιά τήν περάσπιση τς ρθόδοξης πίστης. Ατό κυρίως κφράζει τούς Πατέρες τς κκλησίας μας. Δηλαδή, πως τό ψάλλει κκλησία μας: Ο γιοι Πατέρες δέχθηκαν πρτα λη τήν Χάρη το γίου Πνεύματος (“λην εσδεξάμενοι τήν νοητήν λαμπηδόνα το γίου Πνεύματος,
τό περφυέστατον χρησμολόγημα”) καί πειτα μέ λίγα λόγια (“το βραχύ ρήματι”) καί μέ πολλή σύνεση (“καί πολλ συνέσει”) “θεοπνεύστως πεφθέγξαντο” τήν πίστη μας. Καί πς τό πέτυχαν ατό; Τό πέτυχαν γιατί “νωθεν λαβόντες τήν τούτων ποκάλυψιν σαφς καί
φωτισθέντες ξέθεντο ρον θεοδίδακτον” (Προσόμοιον ορτς τν Πατέρων). Τούς γίους Πατέρες, χριστιανοί μου, τούς θαυμάζουμε κυρίως στόν δυνατό ρθόδοξο λόγο τους καί στούς σχυρούς γνες τους κατά τν αρετικν, ο ποοι, χι μέ θεολογικό, λλά με φιλοσοφικό νο λλοίωναν τήν ρθόδοξο πίστη. Καί εχαν βέβαια την Χάρη ατή ο γιοι Πατέρες νά δώσουν τέτοιο δυνατό λόγο, γιατί ζοσαν σκητική ζωή· ζοσαν μέ προσευχή καί μέ νηστεία καί εχαν γάπη σέ λους, καί στούς χθρούς τους κόμη.
5. Εναι νάγκη μως νά σς π, δελφοί, τι παρά τό τι ο γιοι Πατέρες ταν θεόπνευστοι, πως σς επα, μως ατοί στή διδασκαλία τους δέν δωσαν καμία νέα ποκάλυψη, πέραν πό τήν ποκάλυψη πού δωσε ησος Χριστός. νανθρωπήσας Υός το Θεο, Ατός δωσε τήν τέλεια ποκάλυψη, πέραν πό τήν ποίαν δέν μπορε νά δοθε λλη. Φανταστετε τήν ποκάλυψη ατή το Χριστο μας σάν να μεγάλο κεανό. μες, γιά τήν τέλειά μας καί γιά τον σκοτασμό το νο μας, μόνο στόν αγιαλό το κεανο ατο μπορομε νά σταθομε. Ο γιοι μως Πατέρες, μέ τόν πλισμό το γίου Πνεύματος πού εχαν, μποροσαν νά προχωρήσουν πολύ στον κεανό καί νά φθάσουν κόμη καί μέχρι τά βάθη του καί νά μς
 φέρουν πό κε βαθειά πολύτιμα μαργαριτάρια, ψηλές δηλαδή θεϊκές δέες τς ποκαλύψεως το ησο Χριστο. Καί πειδή τό γιο Πνεμα εναι πάντα στήν κκλησία, πάντοτε, λοιπόν, πάρχουν ο γιοι Πατέρες σ ατήν. τσι, μπορε Θεός, ετε στά χρόνια μας ετε πολύ μετά πό μς, νά φέρει να λλον γιο Πατέρα, να νέο γιο Γρηγόριο Παλαμ καί νά το δώσει τή Χάρη Του, γιά νά προχωρήσει καί πιό βαθειά κόμη πό τούς προηγούμενους Πατέρες στη θάλασσα τς θείας ποκαλύψεως καί νά φανερώσει στά θεόπνευστα συγγράμματά του νέα κεκρυμμένα σ ατήν. Προσοχή μως! θεολογία ατή πού θά φέρουν ο νέοι Πατέρες πού θά δώσει Θεός μελλοντικά, δέν θά εναι “μεταπατερική θεολογία”, λλά θά εναι θεολογία σύμφωνη μέ τήν θεολογία τν προηγουμένων Πατέρων καί θα βασίζεται σ ατήν. Ατό, δελφοί μου, εναι να ραο χαρακτηριστικό λων τν γίων Πατέρων. τι, δηλαδή, κάθε κκλησιαστικός Πατέρας δέν κφράζεται ντίθετα πό τούς προηγουμένους του Πατέρες καί δέν δημιουργε διαφορετική διδασκαλία π ατούς. Γιατί
λοι ο γιοι Πατέρες ποτελον “πύργον μοφωνίας” καί χι “πύργον Βαβέλ”. Τόν κυκλοφορήσαντα, λοιπόν, τελευταίως στήν πατρίδα μας ρο “μεταπατερική θεολογία” τόν καταδικάζουμε ς “ντιπατερικόν”. Καί πειδή στήν ρχή το σημερινο μου λόγου επα τι
κκλησία μας εναι “πατερική” καταδικάζουμε τόν ρο “μεταπατερική θεολογία” ς
ντι-κκλησιαστικό, δηλαδή, ς αρετικό καί βλάσφημο. Ζ, χριστιανοί μου, μέ τήν λαχτάρα πότε μέ τή Χάρη το Θεο, μετά πό τήν παροσα σειρά τν μιλιν μου, νά σς δώσω σέ
νέα σειρά τή διδασκαλία τν γίων Πατέρων τς κκλησίας μας. Τότε θά νοήσετε μόνοι σας τό ψος τς Πατερικς θεολογίας καί τό χάλι καί τό ασχος τς “μεταπατερικς” τάχα θεολογίας.

Μέ πολλές εχές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: