Οι πιστοί δεν λησμονούν

Οι συνειδητοί χριστιανοί δεν λησμονούν, ότι ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και νέος Υπουργός Οικονομικών, --απαξιούμε ν΄ αναφέρωμε το όνομά του--, όταν ήταν Υπουργός Πολιτισμού, αγόρασε από ξένο ψευτοκαλλιτέχνη και ανήρτησε σε έκθεσι πολιτισμού στον Πειραιά ένα πρωτοφανή σε αισχρότητα ζωγραφικό πίνακα. Τι παρίστανε ο ζωγραφικός πίνακας; Ό,τι εξέφραζε και τον ψευτοκαλλιτέχνη και τον δήθεν Υπουργό Πολιτισμού. Παρίστανε το Σταυρό, και πάνω από το Σταυρό ένα ανδρικό γεννητικό όργανο, που εκσπερμάτιζε πάνω στο Σταυρό, πάνω στον Εσταυρωμένο! Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωσι, διότι δεν υπάρχουν μόνο πεπωρωμένοι, διεστραμμένοι και αναίσθητοι, αλλ΄ υπάρχουν και άνθρωποι με ευαισθησία. Ένας πολιτικός, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην αιωνιότητα, καταγανακτισμένος απείλησε να ξεκρεμάση με τα χέρια του τον αισχρότατο πίνακα από την έκθεσι, και έτσι ο δήθεν Υπουργός Πολιτισμού αναγκάσθηκε να τον αποσύρη. Ερωτούμε: Είνε δυνατό ο αισχρότατος αυτός υβριστής του Εσταυρωμένου να έχη την ευλογία του Θεού, για να σώση την Ελλάδα; Ας ενδιαφερθή να σώση τον εαυτόν του από την αιωνία συμφορά, την οποία θα υποστούν οι υβρισταί του Θεού.

Πηγή : περιοδικό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», αριθ. Τεύχους 569.

Δεν υπάρχουν σχόλια: