ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ Ο ΚΕΝΟΔΟΞΟΣ.

Το διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης στον Λόγον ΚΑ´ της «Κλίμακος»
λέγοντας:

«Ο κενόδοξος είναι ειδωλολάτρης και ας δείχνη ότι είναι
πιστός. Σέβεται τον Θεόν φαινομενικά, αλλά επιζητεί πραγματικά
να αρέση στους ανθρώπους και όχι στον Θεόν. Και είναι κενόδο-
ξος κάθε επιδεικτικός άνθρωπος. Του κενόδοξου η νηστεία είναι
χωρίς μισθόν και η προσευχή του άκαιρη και άστοχη, γιατί και τα
δυο τα κάνει για τον ανθρώπινον έπαινο…».

Δεν υπάρχουν σχόλια: