Απάντηση σέ δημοσίευση στό fakebook -- Kyprianos Christodoulides

Τό έγραψε ο Ernestos καί προσθέτω : (*)

 

Θά εορτάζαμε τήν ελευθερία μας, εάν τό αποτέλεσμα τών εκλογών ήταν οι άδειες κάλπες. Επειδή, μόνος τρόπος είναι αυτός, ώστε νά γνωρίζουμε πόσοι είμαστε, οι εκτός ΜενουμΕυρώπη (ΜΕ) καί τό αντίστοιχο ΑνηκουμεΔύση (ΑΔ). Μόνο αυτοί συντάσσονται μέ τόν Μακρυγιάννη. Ο οποίος, όταν κλήθηκε νά ψηφίσει τό Σύνταγμα τής Ελλάδος καί είχε γίνει πρόταση νά τεθεί η θρησκεία σέ ψήφο, απάντησε : "Η θρησκεία δέν μπαίνει σέ ψήφο", εννοώντας τήν Πίστη, που είχε ξεσηκώσει τούς Έλληνες καί τήν Επανάσταση αυτών κατά τών Τούρκων.

 

Λοιπόν εδώ είμαστε καί οφείλουμε νά γνωρίζουμε ποιοί καί πόσοι είμαστε. Από τή μιά μεριά έχουμε τούς ΜΕ καί τούς ΑΔ, από τήν άλλη, όσους απορρίπτουν τόν αφανισμό μας, από τούς ολετήρες τύπου  ΜενουμΕυρώπη καί ΑνηκουμεΔύση.

 

Υστερόγραφο

Τό άρθρο στό fakebook αναφέρεται στόν θρήνο τού Μακρυγιάννη, ο οποίος γράφει " λευτερωθήκαμε από τόν Τούρκο καί δουλωθήκαμε στήν μαγαρισιά τής Ευρώπης." . Καί αλλού, "άν μάς έλεγε κανείς ότι αυτή τήν λευτεριά θά γευόμαστε, θά παρακαλούσαμε τόν Θεό νά μάς αφήσει άλλα τόσα χρόνια στόν Τούρκο, όσο νά γνωρίσουν οι άνθρωποι τί θά πεί πατρίδα, τί θά πεί θρησκεία, τί θά πεί φιλοτιμία, αρετή καί τιμιότη.".

 

Υστερόγραφο. 

Οι αναφορές Μακρυγιάννη από τό ομόνυμο δίτομο έργο : " Άπαντα Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, 1821 Ελληνική Εκδοτική Σχολή, Αθήνα 1977"

 

(*) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SkTkU44YrNsc3k7c5iPA8zC8kLMJ8WUVAuLQWfisx9Js8HqgGFZYqQfzDCWisXggl&id=1093980993

Δεν υπάρχουν σχόλια: