Άγιος Ησαϊας ο Αναχωρητής « 27 κεφάλαια περί τηρήσεως του νου»

Πρόσεχε λοιπόν αδελφέ μου τήν καρδιά σου καί αγρύπνα γιά ν' αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Γιατί είναι πανούργοι καί μέ κάθε είδος κακίας. Και πίστεψε μέσα σου βαθιά ότι είναι αδύνατο ο άνθρωπος πού πράττει το κακό, νά πράξει καλά. Γι’ αυτό καί ο Σωτήρας μας μάς δίδαξε να είμαστε προσεκτικοί και άγρυπνοι, λέγοντας• «Ότι είναι στενή η πύλη καί δύσκολος ό δρόμος πού οδηγεί στή ζωή καί είναι λίγοι όσοι τόν βρίσκουν». Πρόσεχε λοιπόν στον εαυτό σου μήπως κάτι άπ' όσα οδηγούν στην απώλεια σέ απομακρύνει από τήν αγάπη του Θεού, καί φύλαγε τήν καρδιά σου καί μήν αμελήσεις καί πεις: «Πώς νά φυλάξω τήν καρδιά μου, αφού είμαι άνθρωπος αμαρτωλός;» Γιατί όταν ο άνθρωπος εγκαταλείψει τις αμαρτίες του καί επιστρέψει στό Θεό μετανοιωμένος, η μετάνοια τόν ξαναγεννά καί τόν κάνει όλον καινούργιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: