Σχόλιο του ιστολογίου "Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση" : Δάσκαλε ποὺ δίδασκες...


ΣΧΟΛΙΟ:  Ὡς πρὸς τὰ διαδικαστικὰ θὰ ἀπαντήσουν (πιστεύουμε) οἱ Ἁγιορεῖτες. Ἐμεῖς θὰ ἀπαντήσουμε στὴν φοβερὴ διαστροφὴ τῆς ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως ἀπὸ τὸν π. Θεόδωρο καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ.
    Ἡ ὁμιλία του δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο, παρὰ συνειδητὴ διαστροφή. 
  Διαστροφὴ τῶν περὶ «Ἀκριβείας» καὶ «Οἰκονομίας»! (Οἰκονομία στὰ τῆς Πίστεως χωρεῖ, π. Θεόδωρε; Οἰκονομία π.χ. περὶ τῶν θεμάτων τοῦ γάμου, ἔκαναν καὶ στήν ...Κολυμπάριο Σύνοδο! Κι ὅμως τὴν κατέκρινες!).
   Διαστροφὴ τῆς  ἱστορίας καὶ τῆς στάσεως τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καὶ ἀσέβεια στοὺς ἀγῶνες καὶ τοὺς διωγμοὺς ποὺ ὑπέστη ὁ Ἅγιος!
  Διαστροφή, ἀκόμα, καὶ τῶν ὅσων εἶπαν οἱ Ἁγιορεῖτες -περὶ ἀκυρότητος  μὴ τῶνμυστηρίων- στὴν Ἡμερίδα τοῦ  Ὡραιοκάστρου.
   Εὐτυχῶς τὸ Ὡραιόκαστρο δὲν μολύνθηκε ἀπὸ τὶς Τελεβάντιες «ἀσχήμιες» τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, ἀλλὰ θὰ μνημονεύονται οἱ ἀποφάσεις του, ὡσὰν ἑνὸς κάστρου τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ διέσωσε τὴν Ἁγιοπατερικῆς μας Παράδοση, παρὰ τὶς ὅποιες ἀνθρώπινες ἀτέλειες ἐπισημάνθηκαν.
   "Οὐρά", λοιπόν, τοῦ Τελεβάντου, π. Θεόδωρε! Ποιός περίμενε τέτοια πτώση! Τέτοια διαστροφή! Ὁ διδάσκων περὶ «ἀκοινωνησίας», κοινωνεῖς;

Δάσκαλε ποὺ δίδασκες...

https://paterikiparadosi.blogspot.ca/

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ
Οι Μεγάλοι Πατέρες και Ιεράρχες έμειναν στην ιστορία επειδή πήραν ορθόδοξες αποφάσεις.
Κόβω μνημόσυνο σημαίνει: δεν σε αναγνωρίζω εφεξής ως ορθόδοξο επίσκοπο,και προστατεύω τα πρόβατα που μου εμπιστεύθηκε ο Θεός ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
Η εκκλησιολογία και με τον Χριστό και με τον Διάβολο είναι ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ είναι ΔΕΙΛΙΑ είναι για εσωτερική κατανάλωση ειναι για να δουλευόμαστε μεταξύ μας.

Η ορθοδοξία έχει κόστος κύριοι αδελφοί και Πατέρες.
Τι σου στοίχησε η ορθοδοξία;
Τι σου στοίχησε ο αγώνας;
Ποιο είναι το κόστος;;;