ΕΝ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Συνήθως  οἱ Μητροπολίτες δὲν παραιτοῦνται. Παραμένουν στοὺς θρόνους τους καὶ ὅταν ἡ ἀδυναμία τοῦ γήρατος εἶναι ἐμφανής. Δὲν πολυσκέφτονται τὴν ἀποτελεσματικὴ λειτουργία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς τους.Ἔχουν δὲ τὴν ἐσφαλμένη ἐκτίμηση ὅτι ὅλα βαίνουν καλῶς. Μάταια θὰ προσπαθήσει κάποιος νὰ τοὺς ὑποδείξει τὴν ἀξιοπρεπῆ ἀποχώρηση. Τὸ θεωροῦν ἀσέβεια. Πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἀπέλθουν εἰς τὰς αἰωνίους μονὰς ὡς ἐνεργοὶ Μητροπολίτες. Καὶ γιὰ νὰ ἀποδείξουν ὅτι εἶναι δυνατοὶ καὶ ἀσκοῦν ἐπαρκῶς καὶ ἀποδοτικῶς τὰ καθήκοντά τους, ἐξαπολύουν κατὰ καιροὺς ἐγκυκλίους γενικοῦ περιεχομένου γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ Ἔθνους ἢ γιὰ τοὺς κινδύνους, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ φιλτάτη Πατρίδα. Δὲν εἶναι ὑπερβολικὴ ἡ περιγραφή, ποὺ κάνω. Μητροπολίτες ποὺ διανύουν τὴν ἔνατη δεκαετία τῆς ζωῆς τους μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ ὑψηλὰ καὶ ὑπεύθυνα καθήκοντά τους;
***
Ο  ΣΤΑΥΡΟΣ    άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΕΝ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρ...":

Το σύστημα θα χειροτονήσει ανθρώπους δικούς του.... ώστε να είναι όλοι ελεγχόμενοι, ( με ότι κι αν αυτό συνεπάγεται ) όπως ακριβώς και στην πολιτική. 
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ μερικοὶ Μητροπολίτες ποὺ τὴν τελευταία στιγμὴ παραιτοῦνται, ἔχοντας τὴν ἐπιθυμία νὰ τοὺς διαδεχθεῖ ὁ πρωτοσύγκελλός τους. Γι᾽ αὐτὸ καὶ στὸ σχετικὸ ἔγγραφο, ποὺ στέλνουν στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, παρακαλοῦν νὰ ἱκανοποιηθεῖ τὸ «θεοφιλές» αἴτημά τους. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις πετυχαίνουν τὸ σκοπό τους. Ἡ τακτικὴ ὅμως αὐτὴ ἐγκυμονεῖ μεγάλους κινδύνους, γιατὶ ἀναδεικνύονται πρόσωπα, ποὺ εἶναι ἀκατάλληλα καὶ διαιωνίζονται στὶς Μητροπόλεις ἀπαράδεκτες καταστάσεις, ποὺ μόνο σκανδαλισμὸ προκαλοῦν στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχουν συγκεκριμένες Μητροπόλεις, ὅπου οἱ Μητροπολίτες εἶναι μεγάλης ἡλικίας καὶ ἔχουν καταπονηθεῖ ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες. Ἂν τὰ αἰτήματά τους ἱκανοποιηθοῦν, ἀλίμονο στὸ ποίμνιο. Θὰ καταδικαστοῦν οἱ ἄνθρωποι, καθὼς θὰ πρέπει νὰ ἀποδεχτοῦν ἕνα νέο Μητροπολίτη ὅμοιο μὲ τὸν προηγούμενο! Καὶ ὕστερα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ μελετᾶ, τὰ αἴτια τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία! Τὸ θέμα εἶναι σοβαρό, ἀλλὰ οἱ ὑπεύθυνοι δὲν τὸ ἀντιμετωπίζουν μὲ ὀρθὸ τρόπο. Σέβονται τὶς ἐπιλογὲς προσώπων, ποὺ ποτὲ δὲν εἶχαν πάρει στὰ σοβαρὰ τὴν Ἀρχιερωσύνη τους! Ποτὲ δὲν εἶχαν ἐργαστεῖ στὸν ἀγρὸ τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ μόνο τους ἔργο ἦταν τὸ ἀποστεωμένο καὶ ξύλινο κήρυγμα καὶ αὐτὸ ὄχι πολὺ συχνά. Βέβαια, ὑπῆρξαν καὶ περιπτώσεις Μητροπολιτῶν, ποὺ εἶχαν καὶ φόβο Θεοῦ καὶ σημαντικὸ ἔργο καὶ ζήτησαν νὰ τοὺς διαδεχθοῦν συγκεκριμένοι κληρικοὶ ἐπίσης ἐνάρετοι καὶ κατὰ πάντα ἄξιοι. Καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἱκανοποίησε τὸ αἴτημά τους. Ὅμως μιλᾶμε γιὰ τὴν ἐξαίρεση τοῦ κανόνα. Μακάρι κάποτε τὰ πράγματα νὰ ἀλλάξουν καὶ νὰ ἀναδεικνύονται οἱ ἄξιοι κληρικοί. Εὐτυχῶς ποὺ στὸν κατάλογο τῶν ἐκλογίμων ὑπάρχουν ἀρκετοί, ἀρκεῖ νὰ ψάξει κανεὶς νὰ τοὺς βρεῖ.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το σύστημα θα χειροτονήσει ανθρώπους δικούς του.... ώστε να είναι όλοι ελεγχόμενοι, ( με ότι κι αν αυτό συνεπάγεται ) όπως ακριβώς και στην πολιτική.

ΣΤΑΥΡΟΣ