Αν δεν ευρεθή ένας νέος Μάρκος Ευγενικός, τότε σίγουρα το Έθνος μας θα οδηγηθή εις τον τάφον της Ιστορίας, διότι χωρίς την Ορθοδοξίαν δεν ημπορεί να επιβιώση!

O Oικουμενισμός, σαν πύρινη καταιγίδα της κολάσεως, απειλεί να κατακαύση τον Ορθόδοξον Ελληνισμόν! Αξίαι και ιδανικά ποδοπατούνται! Τα άγια «ρίπτονται τοις κυσίν» και  «οι μαργαρίται τίθενται ενώπιον των χοίρων». Αι Αιρέσεις μολύνουν την άχραντον Ορθοδοξίαν με  «συμπροσευχάς» και  «συλλείτουργα»  και η Ελλαδική Εκκλησία, μετά την επάρατον Ημερολογιακήν Μεταρρύθμισιν του 1924, όπου διέσπασε την Εκκλησιολογικήν ενότητα του Ελληνισμού, οδηγείται δεσμία εις την «φυλακήν» του Βατικανού δια να «δεχθή» τώρα,  μετά την επίσκεψιν του «αγίου πατερούλη» στο εκλατινισμένο Φανάρι, και το Κοινόν Πάσχα και να προκληθή έτσι ένα νέον σχίσμα. Οι πολλοί σιωπούν! Οι ολίγοι γράφουν, αλλά ποιος τους «λογαριάζει»; Το «φιλάδελφον» και το «κοινωνικόν» των Φρουρών (;;)  της Αμπέλου επιβάλλει φίμωτρον εις κάθε διαμαρτυρίαν. Οι καιροί ζητούν τον  Ένα  που θα τολμήση να καταγγείλη· να καταδικάση· να φωνάξη δυνατά  «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου, πρόσχωμεν»! Να διακόψη κάθε επικοινωνίαν με τους Ενόχους, «Συνετούς» και «Σιωπίους», τους εσθίοντας  «τράπεζαν Ιεζάβελ». Αν δεν ευρεθή ένας νέος Μάρκος Ευγενικός, τότε σίγουρα το Έθνος μας θα οδηγηθή εις τον τάφον της Ιστορίας, διότι χωρίς την Ορθοδοξίαν δεν ημπορεί να επιβιώση!


***


Ο  telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αν δεν ευρεθή ένας νέος Μάρκος Ευγενικός, τότε σίγ...":

Σε κάθε αιώνα ο Θεός έδινε και έναν μεγάλο Πατέρα δια να καθοδηγεί την Εκκλησία του !! Μήπως και στον δικό μας αιώνα τώρα υπάρχει ο Νέος Μάρκος ο Ευγενικός αλλά ο λαός δεν θέλει να τον ακούσει?? Ακολουθήσει?? Διότι τα αυτιά και η διάνοιά του έχουν γεμίσει με τα περί Αγαπολογίας διδάγματα των γεροντάδων ψευδό – θαυματοποιών του οικουμενισμού ?? Πράγματι Υπάρχει και στις μέρες μας αυτός ο Ομολογητής Πατέρας αλλά είναι μόνος , τον πρόδωσαν ακόμα και οι πιο στενοί του συνεργάτες και κληρικοί , οι οποίοι ασπασθήκαν τις νεοφανείς αιρέσεις του οικουμενισμού και τον εγκατέλειψαν. Τώρα  παλεύει μόνος , διατρέχοντας όλη την Ελληνική επικράτεια λειτουργώντας εξομολογώντας νουθετώντας στηρίζοντας στην ορθόδοξη πίστη τους λίγους πιστούς που παραμένουν ακόμα στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ !! ελπίζοντας ότι ο Θεός θα λυπηθεί , τώρα στα έσχατα χρόνια, το ανθρώπινο γένος και θα ανοίξει τα μάτια και τα αυτιά σε όσους καλοπροαίρετους έχουν απομείνει να γίνουν μέλη της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και να αποκηρύξουν κάθε μορφή οικουμενισμού και νεοφανών αιρέσεων !!!

1 σχόλιο:

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...

Σε κάθε αιώνα ο Θεός έδινε και έναν μεγάλο Πατέρα δια να καθοδηγεί την Εκκλησία του !! Μήπως και στον δικό μας αιώνα τώρα υπάρχει ο Νέος Μάρκος ο Ευγενικός αλλά ο λαός δεν θέλει να τον ακούσει?? Ακολουθήσει?? διότι τα αυτιά και η διάνοια του έχουν γεμίσει με τα περί Αγ απολογίας διδάγματα των γεροντάδων ψευδό – θαυματοποιών του οικουμενισμού ?? Πράγματι Υπάρχει και στις μέρες μας αυτός ο Ομολογητής Πατέρας αλλά είναι μόνος , τον πρόδωσαν ακόμα και οι πιο στενοί του συνεργάτες και κληρικοί , οι οποίοι ασπασθήκαν τις νεοφανείς αιρέσεις του οικουμενισμού και τον εγκατέλειψαν , τώρα με παλεύει μόνος , διατρέχοντας όλη την Ελληνική επικράτεια λειτουργώντας εξομολογώντας νουθετώντας στηρίζοντας στην ορθόδοξη πίστη τους λίγους πιστούς που παραμένουν ακόμα στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ !! ελπίζοντας ότι ο θεός θα λυπηθεί , τώρα στα έσχατα χρόνια , το ανθρώπινο γένος και θα ανοίξει τα μάτια και τα αυτιά σε όσους καλοπροαίρετους έχουν απομείνει να γίνουν μέλη της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και να αποκηρύξουν κάθε μορφή οικουμενισμού και νεοφανών αιρέσεων !!!