Έγινε τὸ κοινὸ ποτήριο, γιατί τὸ θέλει τὸ Φανάρι καὶ τὸ ἀνέχονται οἱ Ἐπίσκοποι καὶ κατὰ δεύτερο λόγο οἱ πιστοί.

.....Τν δια φιλοπαπικ γραμμ κολουθον κα λλοι ρχιερες τς λλαδικςκκλησίας, τν λοιπν σιωπώντων δυστυχς... Ες τος λατινόφρονες νήκει κα  μητροπολίτης Σύρου, Τήνου Δωρόθεος.  μητροπολίτης Σύρου πέρυσι τνανουάριο το 2006 κα φέτος τν ανουάριο το 2007, κυκλοφόρησε κοινποιμαντικ γκύκλιο μ τν Παπικ πίσκοπο τς Σύρου. Εμαστε νωμένοι, εμαστε μία κκλησία, βγάζουμε κοινς γκυκλίους. Κα ν σς π κα κάτιλλο, πίσης ξοργιστικό. πάρχει νας καθηγητς τς Νομικς γνωστός, Κώστας Μπέης. Λέει λοιπόν, τι κάποια φορ κάναμε κάποια οκουμενικσυνάντηση στ Σύρο, Παπικοί, Προτεστάντες, μι ρθόδοξη χορωδία, μι παπικκα στ τέλος  Παπικς πίσκοπος βουτοσε τν στια μέσα στν ονο, σταμα Χριστο, κα μς κοινώνησε λους. Κι ταν χαρ Θεοπάρχει κοινποτήριο  δν πάρχει κα μς κοροϊδεύουν; χει γίνει δη  νωση  δν χει γίνει; πάρχουν καταγγελίες π ξιοπίστους μοναχος κληρικος ποπισκέπτονται μητρόπολη ταλίας. Μο τ στέλνουνε τώρα κα φανερώνονται. (Κα γινε τ κοιν ποτήριο, γιατί τ θέλει τ Φανάρι κα τ νέχονται οπίσκοποι κα κατ δεύτερο λόγο ο πιστοί. ν δν τ νεχόταν, ν δν τπροωθοσε «διπλωματικά», θ εχε ντιδράσει σ’ ατς τς καταγγελίες. πωςπεμβαίνει σ θέματα διοικητικ κα παπικ τ τρόπ καθαιρε ρχιεπισκόπους τιμωρε λλους κληρικούς, τσι κα στ κορυφαα ατ θέματα τς Πίστεως θπενέβαινε. λλ τ «κοιν ποτήριο» εναι γεγονός. πλ περιμένουν ν«ριμάσουν» λίγο κόμα ο περιστάσεις. Τν ρθόδοξη συνείδηση τνριμάζουν, τν χτυπον, πως  ψαρς τ χταπόδι, γι ν τρώγεται κα νχωνεύεται, γιατί ταν εναι γνήσια, εναι χώνευτη). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: