ΟΣΙΟΣ ΜΩΥΣΗΣ : Μην χάνεις το θάρρος σου!

Ο Θεός είναι κοντά σου . Σ’ Αυτόν απόθεσε όλες τις θλίψεις σου και τις αμφιβολίες σου. Όπου δεν αρκεί η βοήθεια των ανθρώπων για να λογικευτούμε, εκεί η βοήθεια του Θεού προσδίδει αμέσως νόημα στο αγαθό, όταν απευθυνόμαστε σε Εκείνον, όπως τα παιδιά στον πατέρα.
***
Ο/Η Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΟΣΙΟΣ ΜΩΥΣΗΣ : Μην χάνεις το θάρρος σου!":

Σχόλια υπάρχουν, μάλιστα πολλά, είναι όμως αλλού δημοσιευμένα. 


***
οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτὸν....

***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΟΣΙΟΣ ΜΩΥΣΗΣ : Μην χάνεις το θάρρος σου!":

 Συμπληρώνω το συνοδευτικό του σχολίου, τό οποίο αναρτήσατε:

«12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα (σ.σ. ΚΗΙΧ) αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο ... » (Ιν. α΄).

3 σχόλια:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Σχόλια υπάρχουν, μάλιστα πολλά, είναι όμως αλλού δημοσιευμένα.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Ένα "εύγε" δέν φτάνει γιά το συνοδευτικό του σχολίου, τό οποίο αναρτήσατε. Τό συμπληρώνω :

«12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα (σ.σ. ΚΗΙΧ) αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο ... » (Ιν. α΄).

Kyprianos Christodoulides είπε...

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2017/09/blog-post_6.html