"Παποκεντρική Παγκοσμιότης-Οικουμενισμός"Σ. σ.  : Το 1965 έγινε η άρση της ακοινωνησίας.

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας ""Παποκεντρική Παγκοσ"":

https://www.youtube.com/watch?v=1t5EWDfWF3U

Είμαστε για τα πανηγύρια!

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=1t5EWDfWF3U

Είμαστε για τα πανηγύρια!