Ο χρήστης Δημήτριος Χατζηνικολάου σχολίασε την ανάρτηση "Γιατρέ Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη σε ευχαριστούμε! ---- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ" 10 ώρες πριν Ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» καί ἀπό ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς πού καμαρώνουν τέτοια Διαμάντια καί τούς θέλουν μπροστάρηδες. Ἐννοεῖται ὅτι οἱ Σατανισταί, πού κυβερνοῦν τόν κόσμον, ἐνοχλοῦνται ἀπό τό Φῶς πού ἐκπέμπουν τέτοιοι ἄνθρωποι, ὁπότε θά εὕρουν κάποιαν δικαιολογίαν νά τόν διώξουν!!! Αὐτό ἀποτελεῖ νομοτέλειαν εἰς τήν «Ἑλλάδα» τῶν Μητσοτάκηδων, τῶν Τσιπραίων, τῶν Ἀνδρουλάκηδων κ.ἄ. Αὐτοί θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἤδη κατηγορηθῆ δι' Ἐσχάτην Προδοσίαν, νά εἶχαν καταδικασθῆ καί νά εἶχαν ἐκτελεσθῆ. Ἀντί αὐτοῦ, διεκδικοῦν καί πάλιν τήν ἐξουσίαν!! Αὐτό εἶναι ἁπτή ἀπόδειξις ὅτι δέν ὑπάρχει πλέον γνήσιος Ἑλληνικός λαός!

 Ο χρήστης Δημήτριος Χατζηνικολάου σχολίασε την ανάρτηση "Γιατρέ Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη σε ευχαριστούμε! ---- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ"

10 ώρες πριν
Ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» καί ἀπό ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς πού καμαρώνουν τέτοια Διαμάντια καί τούς θέλουν μπροστάρηδες. Ἐννοεῖται ὅτι οἱ Σατανισταί, πού κυβερνοῦν τόν κόσμον, ἐνοχλοῦνται ἀπό τό Φῶς πού ἐκπέμπουν τέτοιοι ἄνθρωποι, ὁπότε θά εὕρουν κάποιαν δικαιολογίαν νά τόν διώξουν!!! Αὐτό ἀποτελεῖ νομοτέλειαν εἰς τήν «Ἑλλάδα» τῶν Μητσοτάκηδων, τῶν Τσιπραίων, τῶν Ἀνδρουλάκηδων κ.ἄ. Αὐτοί θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἤδη κατηγορηθῆ δι' Ἐσχάτην Προδοσίαν, νά εἶχαν καταδικασθῆ καί νά εἶχαν ἐκτελεσθῆ. Ἀντί αὐτοῦ, διεκδικοῦν καί πάλιν τήν ἐξουσίαν!! Αὐτό εἶναι ἁπτή ἀπόδειξις ὅτι δέν ὑπάρχει πλέον γνήσιος Ἑλληνικός λαός!

Δεν υπάρχουν σχόλια: