Κομμουνιστικός Καπιταλισμός και Εμπόριο Εθνών -- Χαράλαμπος B. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Το καινοφανές μείγμα της εγκαθιδρυθησομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων, το οποίο ανυπερθέτως επελαύνει, εις την καθημαγμένη Ελλάδα των μνημονίων και της υγειονομικής δικτατορίας της πανδημίας, καθίσταται ακατάληπτο από τους εν Ελλάδι αρτηριοσκληρωτικούς κομματα-ανθρώπους.

Τούτο δεν είναι άλλο από την παρά φύση ιστορική σύμμειξη του προσφυούς «κομμουνιστικού καπιταλισμού» δια του οποίου οι λαοί αποεθνι-κοποιούνται και το Κράτος για να πειθαναγκάσει τις μάζες να νιώσουν ,αλληλέγγυοι προς τα στίφη, όχι των θεμιτών οικονομικών μεταναστών ή των προσφύγων (διακριτών εννοιών επήλυδων διεπόμενες από αυτοτελείς και ξεχωριστές νομοθεσίες και διεθνείς συμβάσεις) αλλά των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι προσέρχονται εις την πατρίδα μας με την άμεση συνέργεια και συνεπικουρία των αγνώστων λοιπών στοιχείων μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες καθίστανται φορείς μία βιομηχανίας ανθρωπισμού, αδήλου προελεύσεως, πτωχοποιούν παντοιοτρόπως του Έλληνες και υποστηρίζουν την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των αλλοδαπών, ούτως ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να επέλθει ταξική εξίσωση όλων των Ελλάδι κατοίκων, άνευ οιουδήποτε άλλου κριτηρίου περί του εθνικού αυτοπροσδιορισμού τους.

Δια του τρόπου αυτού, καταλύεται η εθνική κυριαρχία διότι η χώρα εις την κυριολεξία αποικείται από ετερόκλητα στίφη μεταναστών, αγνώστου προελεύσεως ως προς τις υγειονομικές συνθήκες αλλά και το ποινικό τους μητρώου και εγκαθίστανται ισομερώς ανά την Ελλάδα.

Η επιμελώς μεθοδευμένη και άκρως ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση ουδόλως δύναται να ελεγχθεί από τα θεσμικά αρμόδια κρατικά όργανα, (Εισαγγελία, Υπουργεία) διότι συνιστά ένα φαινόμενο σποραδικής εγκατάστασης τεραστίων πληθυσμών αλλοδαπών τα οποία βιαίως εγκαθίστανται εις την Πατρίδα μας, με σκοπό να εξυπηρετηθούν αλλότρια υπερ-εθνικά συμφέροντα τόσον εν Ελλάδι αλλά και απανταχού εις την Ευρώπη, πρόκειται αδιαμφισβητήτως δια υβριδικό πόλεμο που εκφεύγει από τα μέχρι τούδε δεδικασμένα του Δικαίου του Πολέμου.

Ασφαλώς η ευθύνη δεν συγκεντρώνεται προς τους αλλοδαπούς τους οποίους, υπερ-εθνικοί μηχανισμοί τους επιβουλεύονται ως πολιορκητικό κριό για να εξυπηρετούσαν τα επιγενόμενα της πανδημίας επισυμβάντα.

Τρανή απόδειξη τούτο, η αξιότιμο πρόεδρος του ύπατου δια της Συνταγματική Νομιμότητα Θεσμού, ήτοι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δήλωσε ευθαρσώς ότι το δημογραφικό θα επιλυθεί με την μετανάστευση, εν άλλοις δηλαδή λόγοις παραβίασε κατάφωρα το άρθρο 21 παράγραφος 1 το οποίο αναφέρει ότι : «η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.».

Για ποιο λοιπόν λόγο, μετά από τον οικονομικό στραγγαλισμό μας, αφενός με τα μνημόνια, αφετέρου με τους αλλεπάλληλους εγκλεισμούς μας εξ αφορμής της πανδημίας, να υπόκειται σε έτι περαιτέρω οικονομική συμπίεση με την εσπευσμένη ψήφιση του Πτωχευτικού Κώδικα, το νέο νόμο για τον επερχόμενο εργασιακό μεσαίωνα ο Ελληνικός λαός και εν ταυτώ, να υφίσταται μία τέτοιου είδους βάναυση και ιταμή προσβολή υπό της Αρχηγού του Κράτους μας, την στιγμή την οποία παραλείπει η Ελλαδική Δημοκρατία, το Συντεταγμένο Κράτος να παράσχει τα εχέγγυα, δηλονότι δύναται και μπορεί, προς τα νέα ζευγάρια να τεκνοποιήσουν, για ποιο λόγο δεν στηρίζει ευνοϊκά την Ελληνική οικογένεια, παρά μόνον τους αλλοδαπούς- ρητορικό το ερώτημα από δικαιολογημένη αγανάκτηση.

Φρονώ ότι η Ελλάς έχει καταληφθεί δια των θεσμών, από Ελληνόφωνους όπου εκτελούν, υπό των αλλότριων διευθυντηρίων, εντολές ίνα μην είπω προσταγές με απώτερο σκοπό την επιβολή μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, καθότι η νόθευση των εθνών, ειρήσθω εν παρόδω, και η κατάλυση της συμπαγείας των, αποτελούν βασικό στόχο της παγκοσμιοποίησης.

Ενώ η παγκόσμια ελίτ καλπάζει απρόσκοπτα δια των εμμίσθων φερεφώνων, τελούντων σε διατεταγμένη υπηρεσία να προάγουν απερίσπαστα τα εωσφορικά σχέδια των κοσμο-εξουσιαστών ο Έλλην, καθεύδει τον νήδυμο ύπνος, ολοκληρωτικά αλλοτριωμένος, την ημέρα κατ’ επάγγελμα συνδικαλιστής, περιχαρακωμένος σε παρωχημένες φανατικές κομματικές αντιπαραθέσεις από την εποχή του πολέμου και το βράδυ θιασώτης και συνδρομητής των ρυπογόνων τηλεοπτικών παιγνίων της σεσηπυίας τηλοψίας.

Εν πάση περιπτώσει, είτε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, εκμαυλισμένο άθυρμα του συστήματος, δίχως προοπτική μα το χειρότερο δεν έχει συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο εχθρός, διότι η πολιτική του σκέψη έχει μυωπικά προσκολλήσει εις το έτος 1974, έκτοτε ουδεμία πολιτική κριτική για τα της Μεταπολίτευσης τεκταινόμενα, τόσο εν Ελλάδι όσο και Διεθνώς, το ιδεολόγημα του «Κομμουνιστικό Καπιταλισμού» που κατ’ εμέ εφαρμόζεται, καθίσταται αδιανόητο για τους εγχώριους αριστερεπώνυμους και φιλελεύθερους του συστήματος, οι οποίοι εξ αγνοίας η εξ ευηθείας συνεργούν και στέργουν αμελλητί προς τον ολετήρα της Παγκοσμιοποίησης.

Χαράλαμπος B. Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: