ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 83

23.6.2021

Ἐνημερώνουμε τοὺς πολυπληθεῖς φίλους ποὺ ἐρωτοῦν συνεχῶς μὲ ἐνδιαφέρον, γιατὶ καθυστερεῖ ἡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, ὅτι ἐπὶ τέλους, παρὰ τὰ σχεδὸν ἀνυπέρβλητα προβλήματα, κατωρθώσαμε καὶ ἐκτυπώσαμε τὸ Τεῦχος 83 καὶ κυκλοφορεῖ.

Ὡς γνωστόν, ἡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ διανέμεται δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν σὲ 60.000 ἀντίτυπα εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ ἐξωτερικόν. Οἱ φίλοι ποὺ ἔχουν δηλώσει ἐνδιαφέρον, θὰ τὴν λάβουν ταχυδρομικῶς.

Γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὰ θέματα ποὺ διαπραγματεύεται καὶ ἰδίως γιὰ τὴ πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 21, ἄς γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἕτοιμον καὶ ἀναμένει νὰ πάρουν οἱ φίλοι δεκάδες δεσμίδες καὶ νὰ τὶς διαθέτουν ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν εὐήκοα ὦτα καὶ δὲν μᾶς κάνουν «σαμποτάζ». Τώρα ποὺ οἱ περιορισμοὶ αἵρονται καὶ οἱ μεταβάσεις ἐλευθεροῦνται σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, παρακαλεῖσθε νὰ σπεύσετε νὰ τὸ διανέμετε εἰς ὅλην τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν.

Πῶς θὰ διαφωτισθῇ διαφορετικὰ τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα;;;;;

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/φωτεινή-γραμμή-τεύχος-83/

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια: