Ἀφετηρία τῆς Ἰνδουιστικῆς - Βουδιστικῆς ἱεραποστολῆς

Οἱ δοξασίες π.χ. περί γιόγκα, διαλογισμοῦ, ἐσωτερικῶν πνευματικῶν πεδίων, διαλογιστικῆς στάσης ζωῆς κ.λ.π. κ.λ.π. δέν εἶναι ἁπλῶς πρακτικές πού ὁδηγοῦν (ἄν ὁδηγοῦν) στή λύση προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου ψυχολογικῶν ἤ σωματικῶν. Εἶναι στοιχεῖα τῆς Ἀσιατικῆς "πνευματικότητας" καί ἔχουν σχέση μέ τίς θρησκευτικές τους δοξασίες περί "κάρμα" καί "μετενσάρκωσης". Καί ἔρχονται στή Δύση σάν προπομπός εἰσβολῆς διδασκαλιῶν θρησκειῶν ἀνατολικῶν χωρῶν. Ἀποτελοῦν δηλαδή ἀφετηρία τῆς Ἰνδουιστικῆς - Βουδιστικῆς ἱεραποστολῆς σ’ ὁλόκληρο τό δυτικό κόσμο.

Αὐτή ἡ «Ἰνδική σκέψη» διεισδύει στή χώρα μας μέ διδασκαλίες πού περιέχουν στοιχεῖα φορτισμένα θρησκευτικά καί δέν κατονομάζεται ἡ προέλευση της. Ὑπάρχει λοιπόν ὁ κίνδυνος μιά τέτοια τακτική νά ἀλλοιώσει τό πνευματικό φρόνημα τοῦ λαοῦ μας καί νά ἀκυρώσει τό Εὐαγγέλιο τῆς «καινῆς κτίσης». Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος αὐτοῦ τοῦ εἴδους, τά ψυχοναρκωτικά νά μειώσουν τίς ἀντιστάσεις τοῦ Ὁρθόδοξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ μας καί νά τόν καταστήσουν εὐάλωτο σέ ξένες δοξασίες. Νά ὁδήγησουν ἄτομα σέ ὀλέθριες περιπέτειες, ὅπως εἶναι ἡ ἔνταξή τους σέ κοινόβια ἤ ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τή χώρα τους καί ἀπό τίς οἰκογένειές τους καί ἡ ἐξαφάνισή τους. Ἀντιμετωπίζουμε πολλές τραγικές περιπτώσεις ἀνθρώπων πού μᾶς ζητοῦν ἀπεγνωσμένα βοήθεια. Ἔχουν διαλυθεῖ οἰκογένειες, περιουσίες χάθηκαν, νέοι ἐγκατέλειψαν τίς σπουδές ἤ τήν καριέρα τους καί ἀκολούθησαν ἕνα δρόμο πού δυστυχῶς πολλές φορές δέν ἔχει γυρισμό».

Δεν υπάρχουν σχόλια: