Αὐτό δέν εἶναι τραγούδι, εἶναι ὕμνος εἰς τόν Διάβολον! -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Αν. Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μά εἶναι δυνατόν; Θά μποροῦσε ποτέ κανείς νά τό φαντασθῇ; Αὐτό δέν εἶναι τραγούδι, εἶναι ὕμνος εἰς τόν Διάβολον! Ἄν ὑπῆρχεν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στήν ἀγαπημένην μας Κύπρον, θά εἶχεν ἀφορίσει πάραυτα ὅλους τούς συντελεστάς! Ἄν ὑπῆρχε Ἑλληνορθόδοξος Κυβέρνησις, θά εἶχεν ἀπολύσει πάραυτα ὅλους ὅσους συνέβαλαν εἰς τήν πρόκρισιν αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ ἐκτρώματος! Ἔμεινα ὀκτώ μῆνες στήν Κύπρον καί γνωρίζω ὅτι ὑπάρχουν καλοί χριστιανοί ἐκεῖ, γιατί ὅμως δέν ξεσηκώνονται ζητώντας τήν ἀποβολήν τῆς πνευματικῆς αὐτῆς ἀκαθαρσίας; Οἱ ἥρωες τοῦ Κυπριακοῦ Ἀγῶνος 1955-1958 πού ἀναπαὐονται στά «Φυλακισμένα Μνήματα» καί στά ὑπόλοιπα ἁγιασμένα χώματα τῆς Κύπρου καί παρακολουθοῦν ἀπό ψηλά τά ΒΡΩΜΕΡΑ αὐτά γεγονότα θά εἶναι πολύ λυπημένοι γιά τήν κατάντια τῆς Πατρίδος των, διά τήν ὁποίαν αὐτοί ἔδωκαν τό αἷμά των! Αἶσχος!!!

1 σχόλιο:

Unexpected Opponent είπε...

Σημεία των καιρών .