Η Τριανδρία που ανθίσταται -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος

Είναι πρόδηλο ότι η Διοικούσα Εκκλησία καθεύδει τον νήδυμο ύπνο, ομοιάζουσα περισσότερο με πολιτικό κόμμα, παρά με την πνευματική ηγεσία του ποιμνίου του Θεού με αποτέλεσμα να προτιμάει να υποτάσσεται ασμένως εις τις βουλές της εκάστοτε κυβερνήσεως, αλλοτριώνοντας το εξ ορισμού αγωνιστικό και επαναστατικό φρόνημα της Ορθοδοξίας μας, παρά να υψώσει το ανάστημα της και να ίσταται αγέρωχη προς οιονδήποτε επιχειρεί να την σφετεριστεί ή να την καθυποτάξει προς όφελός του.

Η «θεολογία» της επαναστάσεως του 1821 καθώς και η «νομική» θεολογία του άρθρου 3 του Συντάγματος όπως και η αυξημένη τυπική ισχύ του προοιμίου αυτού (ήτοι του Συντάγματος), το οποίο προσδίδει ανυπερθέτως χριστιανικό χαρακτήρα εις τον Υπέρτατο Νόμο του Κράτους μας (ήτοι το Σύνταγμά  μας)  προσφέρονται προς χρήση, εις την Διοικούσα Εκκλησία να υψώσει σύννομα το λάβαρο της επαναστάσεως κατά των εθνομηδενιστών και των οραματιστών του ουδετερόθρησκου κράτους, οι οποίοι βυσσοδομούν ολοταχώς την αφαίρεση του Τιμίου Σταυρού εκ της αιματοβαμμένης Ελληνικής Σημαίας.
Οι διαπρύσιοι κήρυκες του κίβδηλου προοδευτισμού της «Εσπερίας» και οι έμμισθοι δοσίλογοι της παγκοσμιοποιήσεως, δηλονότι δρουν ως, έμμισθα φερέφωνα των υπερεθνικών διευθυντηρίων χρηματοδοτήσεως, προκειμένου να αφελληνίσουν την πατρίδα μας,  αναλόγως τοιαύτη δυσώδη νοοτροπία όζει και εκ της επιτροπής δήθεν εορτασμού συμπληρώσεως 200 ετών από την επανάσταση του  2021, όπου εκεί οι περίπυστοι καθηγητές διαβάλλουν ιταμώς και προσβάλλουν χυδαίως του ήρωες της επαναστάσεως.
Εγώ ως μαχόμενος Δικηγόρος και Χριστιανός Ορθόδοξος, επιδόθηκα εις μία θεσμική ενέργεια, καθ’ υπαγόρευση του άρθρου, 120 παρ. 2 του Συντάγματος και υπέβαλα , κατ’ επιταγή της συνειδήσεως μου, τηρώντας τα άρθρα 1, 2 και 5 του Ν. 4194/2013, μία μηνυτήρια αναφορά την 29η-04-2020, ενώπιον της Εισαγγελίας Αθηνών, κατά το άρθρο 40 του Κ.Π.Δ, δια την μεροληπτική μεταχείριση εις βάρος  των Ορθοδόξων Χριστιανών, τις διώξεις και την διαπόμπευση των Ορθοδόξων Ιερέων, ενώ εις τον αντίποδα, έναντι του Ισλάμ, επικράτησε υπό των αστυνομικών δυνάμεων και εν γένει της κυβερνήσεως, διαφορετική μεταχείριση παρά την εφαρμογή του  περιορισμού κυκλοφορίας.
Ήμουν ο μόνος που υπέβαλα την εν λόγω μήνυση εξ αφορμής της προτροπής εις την Ροδόπη, υπό ενός κυρίου, να ασκούν οι Μουσουλάνοι, τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ,  με έγγραφα τα οποία αντέβαιναν καταδήλως εις την οικεία Υπουργική απόφαση περί απαγορεύσεως κυκλοφορίας.
Ουδείς εκ της Εκκλησίας ανταποκρίθηκε, δια την αμιγώς σύννομη κατά τα άκρα όρια του Συντάγματος ενέργεια μου, γεγονός το οποίο απέδειξε, ότι δυστυχώς ολίγιστοι είναι αυτοί οι οποίοι φυλάττουν σθεναρώς θερμοπύλες.
Οι μοναδικοί οι οποίοι έστερξαν και στήριξαν ευθέως και απερίφραστα την αυτονόητη απολύτως έγκυρη, καθόλα θεσμική, νόμω και ουσία βάσιμη  μηνυτήρια αναφορά μου, ήσαν ο  Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ  Ιερώνυμος, Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ και ο Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαπόντιων Νήσων κ. Νεκτάριος, τους οποίους ευχαριστώ δημοσίως, εκ βαθέων ψυχής και εξ όλης της Καρδιάς μου δια την αμέριστο συμπαράσταση εις τον μοναχικό δρόμο της αντιστάσεως προς την διαφύλαξη των απαρασάλευτων αρχών και αξιών των προπατόρων μας.
Φρονώ, ότι οι καιροί είναι χαλεποί, η Εκκλησία, ως κλήρος, το ποίμνιο, δέον όπως αφυπνισθεί και ανανήψει, καθότι η Εκκλησία δεν είναι Χρηματιστήριο Αξιών, ούτε Υπουργείο, οι Ιεράρχες διδάσκουν το λόγο του Θεού και έδει όπως διαπνέονταν από πνεύμα δικαιοσύνης και Αλήθειας, ειδάλλως η Εκκλησία μας θα καταστεί αναπόδραστα παράρτημα της εκάστοτε κυβερνήσεως απεμπολώντας την διοικητική της αυτονομία και την ουσιαστική πνευματική της αποστολή εις την καθημαγμένη Πατρίδα μας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
            Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: