Νούς ορά καί νούς ακούει -- Σχόλιο του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Πρός Unknown
28 Φεβρουαρίου 2020 - 4:31 μ.μ.

«Θα παρακαλέσω τον εκλεκτό Κυπριανό να μας πει την θέση του:
Ανήκουν και οι αιρετικοί (πριν μια Σύνοδος Ορθοδόξων τους καταδικάσει για αίρεση, μετά από την καταδίκη τους από την Αγία Γραφή και τον Απόστολο των Εθνών) στο Σώμα του Χριστού και έχουν Αγιοπνευματικά Μυστήρια; 28 Φεβρουαρίου 2020 - 4:31 μ.μ.»

Πρώτον
Καί μόνον η λέξη "παλαιοημερολογητισμός" μού είναι αντιπαθής. Εφευρέθηκε γιά νά υπονομεύσει τό ορθόδοξο φρόνημα τών πιστών τού καθ΄ ημάς Δόγματος. Παρενθετικά, συμπληρώνω ότι κάθε λέξη μέ κατάληξη -ισμός, έχει πολιτική, πολιτιστική ή/καί πολιτισμική στόχευση. Αποβλέπει στήν πνευματική αλλοτρίωση τής προαίρεσης είς μαθητείαν Χριστού - εν δικαιοσύνη καί αληθεία - καί τήν είς Αυτόν καί αυτά Πίστη.


Όλα τά λεγόμενα πολιτιστικά ή/καί πολιτισμικά δρώμενα τής πολιτικής είναι εφήμερα, παροδικά καί άκρως ιδιοτελή παρέμβλητα. Η εν γένει ορθή τοποθέτηση, μετά τήν εντελώς άχρηστη καινοτομία τής ημερολογιακής αλλαγής (εορτολογικής, γιά νά γίνομαι σαφής) είναι, διά μέν τούς καινοτόμους η ονομασία Νεορθόδοξοι, διά τούς άλλους δέ η ονομασία τήν οποία διαχρονικά είχαν, έχουν καί θά έχουν. Δηλαδή, μονολεκτικά ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ.

Γιά τούτο τό λόγο, δέν προτίθεμαι νά δώσω απάντηση σέ κανέναν. Τήν άποψή μου γράφω, δέν διεκδικώ τό αλάθητο αυτής ούτε επιχειρώ, μέ τά γραφόμενά μου, νά θέσω εαυτόν στήν λίστα υποψηφιότητας τίτλου, όπως αυτός τής πατερικότητας, θεολογικότητας, είτε άλλο τί ήθελε ανόητα προταθή.

Όσον δέ αφορά στό ερώτημα τού Unknown, απαντώ ότι δέν συντρέχει ουδείς λόγος, πρός καταδίκη δεδικασμένων αιρετικών από Οικουμνενικές Συνόδους. Η επιστημονική δέ τεκμηρίωση τής καινοτομίας, αντιβαίνει, μή ξεχνάμε, σέ πληθώρα άλλων επιστημονικά ατεκμηρίωτων αναφορών καί γεγονότων τής Αγίας Γραφής.
Η εξήγηση, τώρα, τού φαινομένου τής πλησμονής αιρέσεων - υπήρχαν πάμπολλες στό παρελθόν - εδράζεται στήν απλουστευτική πρόταση-τάση τού παρόντος, η οποία είναι :

«Καί ποιός είσαι εσύ, που κρίνεις τόσους καί τόσους, οι οποίοι στό κάτω τής γραφής γιά Χριστό, Εκκλησία καί Πίστη μιλούν. Άν όχι τό ίδιο, έστω διαφορετικά, αλλά μή δίνεις σημασία σ΄ αυτό. Στό τέλος, μόνο ο Θεός θά μάς κρίνει».

Δηλαδή, άνθρωποι με αυτές τίς αντιλήψεις, βάζουν στήν άκρη τό «ένας Θεός, τρείς Υποστάσεις» καί μάς προτείνουν τό «ένας Θεός» μόνο. Τά άλλα περιττεύουν, δικά μας, λένε, είναι όλα αυτά, δέν είναι τού θεού, ο θεός είναι μόνο αγάπη.
Άντε λοιπόν νά βγάλεις άκρη μέ κάτι τέτοιους, που έχουν ένα θεό ανώνυμο, έναν φιλόσοφο Ιησού όπως τόσοι άλλοι καί ένα πνεύμα, που είναι «τό πνεύμα τών υιών τής απειθείας», κατά τόν Απόστολο Παύλο. Πνεύμα Άγιο δέν έχουν.
Στή Νεορθόδοξη Εκκλησία, όπως καί στίς άλλες τού Κολυμπαρίου, τό λαλήσαν διά τόν προφητών Άγιον Πνεύμα, «εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», ενδέχεται νά λαλεί, όμως τό εκκλησιαστικό σώμα ακούει μέ τά μάτια καί βλέπει μέ τά αυτιά : «Νούς ορά καί νούς ακούει».

----------------------------
«Όσον δέ αφορά στό ερώτημα τού Unknown, απαντώ ότι δέν συντρέχει ουδείς λόγος, πρός καταδίκη δεδικασμένων αιρετικών από Οικουμνενικές Συνόδους.» (Κυπριανός Χ)

Αυτό τό παρέλειψες αδελφέ Unknown. Οι οικουμενιστές, οι οποίοι αναβιώνουν καταδικασμένες αιρέσεις καί αιρετικούς, ποιός λόγος συντρέχει, ώστε νά συγκληθεί Σύνοδος οικουμενικού κύρους ; Άν υπάρχει λόγος, αυτός είναι νά τεθεί "επί τάπητος" η καινοτομία τού νέου (τής Νεορθοδοξίας) καί κατά πόσον αυτή δύναται νά γίνει δεκτή από τίς (φερόμενες πλέον) Ορθόδοξες Εκκλησίες, που εντάσσονται στό σώμα τής Μιάς, αγίας, καθολικής καί αποστολικής, Εκκλησίας. Διότι είς αυτήν ελάλησε διά τών προφητών καί λαλεί εξακολουθητικά διά τών αγίων τού Θεού, τό Άγιον Πνεύμα.

« 17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· » (Γλ. ς΄)

-----------------------
Υστερόγραφο

«Unknown : Οι Αποστολικές Διαταγές έχουν νοθευτεί από τους αιρετικούς και δεν μας ενδιαφέρουν(υπάρχει απαγόρευση από Οικουμενική Σύνοδο για την χρησιμοποίησή τους).Και να μας ενδιέφεραν,αν δεν είχαν νοθευτεί από τα όργανα του Σατανά,αυτές ομιλούν διά "του ιδίου παθήματος" (άπαντες οι Ορθόδοξοι εορτάζουν την Σταύρωση του Κυρίου την ίδια ημέρα).Αρα δεν υπάρχει αλλαγή εορτολογίου.»

Απάντηση
Νά μάς προσκομίσεις τήν απόφαση Οικουμενικής Συνόδου, που αποκλείει τήν χρήση τών Αποστολικών Διαταγών. Καί ακόμη

«... ομιλούν (σ.σ. οι Αποστολικές Διαταγές) διά "του ιδίου παθήματος". Άπαντες οι Ορθόδοξοι εορτάζουν την Σταύρωση του Κυρίου την ίδια ημέρα. Αρα δεν υπάρχει αλλαγή εορτολογίου.»

Απάντηση
Τό "πάθημα" τής Κοιμήσεως τής Υπεραγίας Θεοτόκου τί (ήταν) είναι ; Δέν (ήταν) είναι πάθημα ; Η Εικονομαχία τί ήταν (είναι) ; Δέν ήταν (είναι) πάθημα ;

« 17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· » (Γλ. ς΄)

54 σχόλια:

Άναξ είπε...

Δεν μπορώ να καταλάβω το σχόλιο.
Ρώτησα τον κ. Χριστοδουλίδη αν οι αιρετικοί,που δεν έχουν καθαιρεθεί από Σύνοδο,ανήκουν στην Εκκλησία και αν έχουν έγκυρα μυστήρια.
Π. χ. αν ρωτούσα τον κ. Σημάτη ή τον κ.Τσακίρογλου,η απάντηση θα ήταν αυτή: Ναι ανήκουν στην Εκκλησία και έχουν και έγκυρα Μυστήρια.Τα ίδια θα απαντήσουν και αρκετοί γνήσιοι ορθόδοξοι.Να,θα πουν,το λέει και η ΠΑΡΑΒΟΛΉ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ!
Αυτήν την απάντηση ήθελα μόνο.Δηλαδή, κ.Κυπριανέ,η ΠΑΡΑΒΟΛΉ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ μας φανερώνει τούτο,ότι οι αιρετικοί ζουν μαζί με τους Ορθοδοξους μέσα στην Μία Αγία Εκκλησία του Χριστού;
Γιατί αυτά πιστεύουν αρκετοί γνήσιοι ορθόδοξοι.

Υ. Γ. Στο σχόλιό του ο κ.Κ.Χ. ταυτίζει το ημερολόγιο με το εορτολόγιο. Γιατί; Αφού δεν άλλαξαν το ημερολόγιο! Από εδώ ξεκίνησε το λάθος τους.Νομίζουν ότι το 1924 άλλαξαν το εορτολόγιο.Δεν είναι όμως έτσι!

Άναξ είπε...

*Γιατί; Αφού δεν άλλαξαν το ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ(και όχι ημερολόγιο όπως έγραψα)!

Ανώνυμος είπε...

Στο Άγιο Σώμα του Χριστού υπάρχουν αιρέσεις;

Η προδοσία απέναντι στην Μία Αγία Εκκλησία του Χριστού με την παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού προκαλεί πνευματικό θάνατο και όχι η αλλαγή του ημερολογίου σαν να είναι αναλλοίωτο πάτριο Δόγμα.

Unknown είπε...

Εννοώ το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ(όχι το εορτολόγιο)!Συγνώμη για την σύγχυση αλλά δεν είχα πάρει τα φάρμακά μου χθες.

Άναξ είπε...

Βλέπω ότι και τα δαιμόνια σχολιάζουν σε τούτο το ιστολόγιο!
Σας έχουν κάψει αρκετά τα σχόλιά μας.Βλέπεις πόσο καλός είναι ο ιστολόγος;😎

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ερώτηση :
Ο/Η Unknown 3 Μαρτίου 2020 - 7:13 μ.μ.
« ... η ΠΑΡΑΒΟΛΉ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ μας φανερώνει ότι οι αιρετικοί ζουν μαζί με τους Ορθοδοξους μέσα στην Μία Αγία Εκκλησία του Χριστού;»

Απάντηση :
«28 προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. 29 ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· 30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.»

Άν ήταν νά μή ασχολούμαστε μέ αυτούς τούς «ἐξ ὑμῶν αὐτῶν λαλοῦντες διεστραμμένα», που ζούν μαζί μας στό σώμα (εκκλησιαστικό) τού Κυρίου, διότι ... στό τέλος μόνον "ο άγιος Θεός θά μάς κρίνει όλους", τότε ουδείς λόγος θά υπήρχε, ώστε νά συγκληθούν Οικουμενικές Σύνοδοι.

Οι καινοτόμοι δέν άλλαξαν μόνο τό ημερολόγιο, άλλαξαν καί τό Εορτολόγιο. Μέ τήν έννοια, ότι "δευτερώνουν" εορτές, κατά παράβαση τών Αποστολικών Διαταγών : «Μή δίς τού ενιαυτού μνείαν τού ιδίου παθήματος ποιήσθω». Κάνου Δεκαπενταύγουστο στίς πόλεις, πάνε μετά από 13 ημέρες καί δευτερώνουν στό Άγιον Όρος. Κάνουν Χριστούγεννα στίς πόλεις, πάνε μετά στά Ιεροσόλυμα καί κάνουν πάλι.
Ο άγιος Κύριλλός εορτάζει στίς 18 Μαρτίου ορθοδόξως (ημέρα Κυριακή, Γ΄Νηστειών, τής Σταυροπροσκυνήσεως), καί στίς 18 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, Β΄Νηστειών, νεορθόδοξα.
Όσο γιά τήν "μπακαλίστικη" τακτική τών εκπτώσεων (οι ημέρες εκπίπτουν κατά τήν περίοδο τού Τριωδίου) τί νά γράψω ; Ότι δέν έχουμε εκπτώσεις μόνο στά εμπορικά καταστήματα ;

Άναξ είπε...

Αυτό λένε,αδελφέ Ευστάθιε,οι γνήσιοι ορθόδοξοι και ο Σημάτης με τον Τσακίρογλου!Πιστεύουν ότι υπάρχουν και οι αιρετικοί που δεν έχουν καταδικαστεί και ΣΥΖΟΥΝ μαζί με τους Ορθοδόξους μέσα στο Σώμα του Κυρίου.!Τα ίδια πιστεύουν και οι Οικουμενιστές!Τα ίδια πιστεύει και ο κ.Κυπριανός(αυτό κατάλαβα από το τελευταίο σχόλιό του).
Δηλαδή διαστρέφουν την ΠΑΡΑΒΟΛΉ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ(ο Τσακίρογλου το γράφει καθαρά στο τελευταίο αιρετικό άρθρο του).

Ανώνυμος είπε...
ὁ Ὅσιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τοῦ Ὁσίου Ναυκρατίου σχετικὲς μὲ τὴν μνημόνευσι:
Εἰς τὴν πρώτη λοιπὸν ἐρώτησι ὁ Ὅσιος ἀπαντώντας ἀπαγορεύει νὰ κοινωνοῦμε ἀπὸ ἱερέα ὁ ὁποῖος ἀπὸ φόβο μνημονεύει αἱρετικὸν Ἐπίσκοπον. Εἰς τὴν δεύτερη ὁ Ὅσιος ἀπαγορεύει νὰ λειτουργήση ὁ Ὀρθόδοξος ἱερεὺς εἰς τὸν ναόν, εἰς τὸν ὁποῖον λειτουργοῦν οἱ αἱρετικοὶ μοιχειανοὶ ἱερεῖς. Διὰ νὰ λειτουργήση, πρέπει νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος αὐτὸς ποὺ τὸν προσκαλεῖ, οἱ ψάλτες κ.λπ. Εἰς τὴν τρίτην ἀπαγορεύει ὁ Ὅσιος νὰ λειτουργήση ὁ Ὀρθόδοξος ἱερεὺς εἰς τὸν ναό, εἰς τὸν ὁποῖο μία ἢ δύο φορὲς τὸν χρόνο μνημονεύεται ὁ αἱρετικὸς μοιχειανὸς Ἐπίσκοπος. Εἰς τὴν τετάρτη τέλος, ἀπαγορεύει ὁ Ὅσιος νὰ λειτουργήση ὁ Ὀρθόδοξος ἱερεὺς εἰς τὸν ναὸ εἰς τὸν ὁποῖο μνημονεύεται ὁ αἱρετικὸς Ἐπίσκοπος, ἔστω κι ἂν δὲν εἶναι παρὼν αὐτὸς ποὺ τὸν μνημονεύει, ἔστω καὶ ἂν ὁ Ὀρθόδοξος χρησιμοποιήση ἰδικό του ἀντιμήνσιο.
«Περί τῶν ἑτέρων σου ἐρωτήσεων∙ ἡ πρώτη, περί πρεσβυτέρου τοῦ ὀρθοδοξοῦντος, ἀλλ' ὅμως μνημονεύοντος φόβῳ διωγμοῦ τόν αἱρετικόν ἐπίσκοπον, προαπεκρίθη σοι· πλήν καί αὖθις∙ εἰ μή συλλειτουργεῖ αἱρετικῷ, καί εἰ μή μεταδιδοῖ τοῖς τοιούτοις, δεκτέον τόν τοιοῦτον εἰς συνεστίασιν, καί ψαλμωδίαν, καί εὐλογίαν βρωμάτων, καί τοῦτο κατ' οἰκονομίαν, οὐ μέν τοι εἰς θείαν μετάληψιν. δεῖ δέ ἐπερωτᾷν τῆς αἱρέσεως κρατούσης πάντως· ὁμολογίαν δέ δεχομένοις ἀρκεῖσθαι, οὐκ οἶδα εἰ μή προδήλως ψευδολόγος αὕτη∙ τό γάρ φαίην σε διδάσκεσθαι ἡμᾶς παρά τῶν Πατέρων, μή ἐπερωτᾷν περί καιροῦ οὗ μή ἔστιν αἵρεσις μαινομένη καί περί τῶν μή προδήλως κατεγνωσμένων. τοιοῦτον δέ πρεσβύτερον, σπάνιον εὑρεῖν νῦν μή μιγνύμενον καί συγκοινωνοῦντα αἱρετικοῖς.
Ἡ δευτέρα, περί φιλοχρίστου προσκαλουμένου εἰς τό εὐκτήριον αὐτοῦ ποιῆσαι παννυχίδα καί εἰ δεῖ ἐν αὐτῷ λειτουργῆσαι, καί μεθ' ὧν χρή. ὑπακουστέον καί ἰτέον, καί συμψαλτέον δηλονότι εἰ ὀρθόδοξος ὁ προσκαλούμενος καί οἱ ψαλτῳδοί, φυλαττόμενοι ἀμφότεροι τῆς τῶν αἱρετικῶν κοινωνίας. καί μήν καί λειτουργητέον ἐν τῷ εὐκτηρίῳ, εἴ γε ὁμολογοίη ὁ κατέχων, μηκέτι ὑπό αἱρετικοῦ αὐτό λειτουργεῖσθαι∙ προείρηται γάρ ἀναγκαῖον εἶναι τό ἐπερωτᾷν ἐν πᾶσι διά τῆν λυττῶσαν αἵρεσιν.
Ἡ τρίτη, εἰ λάβοι τις παρά τινος Ἐκκλησίαν ὀρθόδοξος, ἔστι δέ συνήθεια τοῦ κατ' ἐνιαυτόν ἅπαξ ἤ δίς συνηθροῖσθαι ἐν αὐτῇ λαόν, καί ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἀναφέρεσθαι τόν αἱρετικόν. τοῦ μέν ψάλλειν ἐκεῖσε κατά ἀνάγκην συγχωρητέον· λειτουργεῖν δέ, οὔ. Εἰ δέ δυνατόν διακοπῆναι τήν συνήθειαν, καί λειτουργητέον.
Ἡ τετάρτη, εἰ Ἐκκλησία ἐστίν ἐφ' ᾗ ὁ λειτουργῶν ἀναφέρει τόν αἱρετικόν ἔχει δέ ὁ ὀρθόδοξος θυσιαστήριον καθηγιασμένον ἐν σινδόνι, ἤ ἐν σανίσι· προσήκει αὐτό τεθῆναι ἐν τῇ αὐτῇ Ἐκκλησίᾳ, μή παρόντος τοῦ ἀναφέροντος, καί ἐν αὐτῷ συλλειτουργῆσαι τόν ὀρθόδοξον. οὐ προσήκει, ἀλλ’ ἤ μᾶλλον κατά ἀνάγκην ἐν κοινῷ οἴκῳ, ἐκλελεγμένῳ τινί καθαρωτέρῳ τόπῳ».


Άναξ είπε...

Άρα ο κ.Κυπριανός πιστεύει τούτο, ότι οι αιρετικοί που δεν έχουν καταδικαστεί από Σύνοδο ΑΝΗΚΟΥΝ στο Σώμα του Κυρίου(και έχουν και έγκυρα Μυστήρια οι Οικουμενιστές
Ψευδεπίσκοποι και Ψευδοκληρικοί τους)!Φοβερή αίρεσις(Οικουμενιστική)!!
Άρα για τον κ. Χριστοδουλίδη,η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ φανερώνει αυτήν την αίρεση(άπαντες,ζιζάνια και σιτάρι,ανήκουν στο ίδιο Σώμα, το Σώμα του Κυρίου,μέχρι μια Σύνοδος Ορθοδόξων να τους ξεριζώσει και να τους πετάξει έξω από την Εκκλησία)!!!
Κατάλαβα σωστά κ.Χριστοδουλίδη ή διαστρέφω την απάντησή σου;

Γράφει ο κ. Κυπριανός:"Οι καινοτόμοι δευτερώνουν εορτές και άρα έτσι αλλάζουν το εορτολόγιο".
Είναι όμως έτσι;Όχι φυσικά!Οι Αποστολικές Διαταγές έχουν έχουν νοθευτεί από τους αιρετικούς και δεν μας ενδιαφέρουν(υπάρχει απαγόρευση από Οικουμενική Σύνοδο για την χρησιμοποίησή τους).Και να μας ενδιέφεραν,αν δεν είχαν νοθευτεί από τα όργανα του Σατανά,αυτές ομιλούν διά "του ιδίου παθήματος" (άπαντες οι Ορθόδοξοι εορτάζουν την Σταύρωση του Κυρίου την ίδια ημέρα).Αρα δεν υπάρχει αλλαγή εορτολογίου.
Και Ω' Νηστειών να εορτάζει ο Άγιος,κ.Κ.Χ.,αυτό δεν είναι αλλαγή εορτολογίου. Όσο για την μπακαλίστικη τακτική των εκπτώσεων,αυτό δεν αλλάζει το εορτολόγιο.

Υ.Γ. ΔΕΝ περίμενα από το κ.Κυπριανό Χριστοδουλίδη να πέσει σε τόσο μεγάλη πλάνη.Κριμα!Εκτός αν κατάλαβα λάθος και διαστρέφω τα λόγια του.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ο/Η Unknown είπε...
Αυτό λένε,αδελφέ Ευστάθιε,οι γνήσιοι ορθόδοξοι και ο Σημάτης με τον Τσακίρογλου!Πιστεύουν ότι υπάρχουν και οι αιρετικοί που δεν έχουν καταδικαστεί και ΣΥΖΟΥΝ μαζί με τους Ορθοδόξους μέσα στο Σώμα του Κυρίου.!Τα ίδια πιστεύουν και οι Οικουμενιστές!Τα ίδια πιστεύει και ο κ.Κυπριανός(αυτό κατάλαβα από το τελευταίο σχόλιό του).
Δηλαδή διαστρέφουν την ΠΑΡΑΒΟΛΉ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ(ο Τσακίρογλου το γράφει καθαρά στο τελευταίο αιρετικό άρθρο του).

4 Μαρτίου 2020 - 6:44 π.μ.

Απάντηση
Αδελφέ Unknown
Άν διαστρέφω αυτά που γράφω (Πράξεων κ΄ 28-30), τότε, μάλλον, καί ο Απ. Παύλος (άπαγε) διαστρέφει εαυτόν καί τήν Κ. Διαθήκη. Νά είσαι προσεκτικός σέ ό,τι διαβάζεις. Άν κάτι δέν καταλαβαίνεις, θέτε ερώτημα καί μήν αποφαίνεσαι μέ τρόπο αδιάλλακτο. Συμβουλευτικώς τά γράφω αυτά.

Ανώνυμος είπε...

Μερικοί βλέπουν δαιμόνια ειδωλολατρικά χρονολατρικά να σχολιάζουν κοιτώντας στον καθρέπτη τους και καίγονται...

Άναξ είπε...

Για δυο(2)χρόνια όμως ο Άγιος μνημονεύει κανονικά τον Πατριάρχη και διακόπτει ΜΌΝΟ την εκκλησιαστική κοινωνία από τον Πατριάρχη του. 🤔

Ανώνυμος είπε...

Προφάσεις εν αμαρτίαις: ότι "δευτερώνουν" εορτές, ενώ αυτοί αγκαλιάζονται με τους οικουμενιστές όντας 1000 κομμάτια.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

«Όσον δέ αφορά στό ερώτημα τού Unknown, απαντώ ότι δέν συντρέχει ουδείς λόγος, πρός καταδίκη δεδικασμένων αιρετικών από Οικουμνενικές Συνόδους.» (Κυπριανός Χ)

Αυτό τό παρέλειψες αδελφέ Unknown. Οι οικουμενιστές, οι οποίοι αναβιώνουν καταδικασμένες αιρέσεις καί αιρετικούς, ποιός λόγος συντρέχει, ώστε νά συγκληθεί Σύνοδος οικουμενικού κύρους ; Άν υπάρχει λόγος, αυτός είναι νά τεθεί "επί τάπητος" η καινοτομία τού νέου (τής Νεορθοδοξίας) καί κατά πόσον αυτή δύναται νά γίνει δεκτή από τίς (φερόμενες πλέον) Ορθόδοξες Εκκλησίες, που εντάσσονται στό σώμα τής Μιάς, αγίας, καθολικής καί αποστολικής, Εκκλησίας. Διότι είς αυτήν ελάλησε διά τών προφητών καί λαλεί εξακολουθητικά διά τών αγίων τού Θεού, τό Άγιον Πνεύμα.

« 17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· » (Γλ. ς΄)

Ανώνυμος είπε...

Βάζει και ο κάθε αγιομάχος στο στόμα του κάθε αγίου ότι ακαθαρσία του νου του έχει και χωρίς αγιογραφικές βιβλιογραφικές πηγές με την ευλογία και συνυπευθυνότητα του διαχειριστή της ιστοσελίδας. ΕΥΓΕ... ΣΥΝΕΧΙΣΕ... ΑΞΙΟΣ...

Άναξ είπε...

Εγώ,φίλε Ευστάθιε,ακολουθώ άπαντα τα ημερολόγια.Δεν με ενδιαφέρουν τα ημερολόγια και δεν είμαι χρονολάτρης.Έχω σαρώσει αλλάξει αρκετούς Παλαιοημερολογίτες και κατάλαβαν τα ψέματα που τους δίδαξαν.Σε παρακαλώ,μην μας μπερδεύεις με Γ. Ο. Χ και Παλαιοημερολογίτες! 😎

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Υστερόγραφο

«Unknown : Οι Αποστολικές Διαταγές έχουν νοθευτεί από τους αιρετικούς και δεν μας ενδιαφέρουν(υπάρχει απαγόρευση από Οικουμενική Σύνοδο για την χρησιμοποίησή τους).Και να μας ενδιέφεραν,αν δεν είχαν νοθευτεί από τα όργανα του Σατανά,αυτές ομιλούν διά "του ιδίου παθήματος" (άπαντες οι Ορθόδοξοι εορτάζουν την Σταύρωση του Κυρίου την ίδια ημέρα).Αρα δεν υπάρχει αλλαγή εορτολογίου.»

Απάντηση
Νά μάς προσκομίσεις τήν απόφαση Οικουμενικής Συνόδου, που αποκλείει τήν χρήση τών Αποστολικών Διαταγών. Καί ακόμη

«... ομιλούν (σ.σ. οι Αποστολικές Διαταγές) διά "του ιδίου παθήματος". Άπαντες οι Ορθόδοξοι εορτάζουν την Σταύρωση του Κυρίου την ίδια ημέρα. Αρα δεν υπάρχει αλλαγή εορτολογίου.»

Απάντηση
Τό "πάθημα" τής Κοιμήσεως τής Υπεραγίας Θεοτόκου τί (ήταν) είναι ; Δέν (ήταν) είναι πάθημα ; Η Εικονομαχία τί ήταν (είναι) ; Δέν ήταν (είναι) πάθημα ;

« 17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· » (Γλ. ς΄)

Ανώνυμος είπε...

Για όποιον δεν κατάλαβε κάθε Κυριακή το Πάσχα "κηρύττουμε" και εορτάζουμε έως συν τελείας των αιώνων, όπως ξέρουμε εμείς ο αγράμματοι ταπεινοί ψαράδες από πάππου προς πάππου αληθινοί ορθόδοξοι... ΓΙΑΤΙ ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ...

Ανώνυμος είπε...

Κοίταξε να βρεις καμία θεραπεία για τον νέο ιό αντί να διαδίδεις πνευματική πανούκλα...

Άναξ είπε...

Έτσι,φίλε,δεν μπορείς να τον βοηθήσεις,αλλά ούτε μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου.Μονο με τις γνώσεις μπορείς να βοηθήσεις.😎

Άναξ είπε...

Α) Β' ΙΕΡΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΌΔΟΥ : "... την των τοιούτων διατάξεων{των Αποστολικών Διαταγών}προσφόρως ΑΠΟΒΟΛΗΝ ΠΕΠΟΙΗΜΕΘΑ προς την του χριστιανικωτάτου ποιμνίου οικοδομήν και ΑΣΦΆΛΕΙΑΝ,ουδαμώς εγκρίνοντες τα της αιρετικής ψευδολογίας κυήματα,και τη γνησίω των Αποστόλων και ολοκλήρω διδαχή παρενείροντες"(ΠΗΔΆΛΙΟ σελ. 220).

Ανώνυμος είπε...


https://ieraapotihisis.blogspot.com/2020/03/blog-post_3.html#comment-form

Άναξ είπε...

Η Σύνοδος θα γινόταν για να καταδικάσει ονομαστικά τους Οικουμενιστές Ψευδεπισκόπους(γράφω "γινόταν" γιατί δεν πιστεύω να γίνει).Το θέμα είναι αν αυτοί οι Ψευδεπίσκοποι ανήκουν στο Σώμα του Χριστού ή όχι! Ανήκουν,κ. Κυπριανέ,ή δεν ανήκουν(και αν δεν ανήκουν πως έχουν Μυστήρια με Άγιο Πνεύμα;),αυτήν την ερώτηση κανω!!! Το θέμα του ημερολογίου δεν ανήκει εις τα θέματα της Πίστεως.Αν αλλάξουν και το εορτολόγιο των ακινήτων εορτών θα λυθεί εύκολα το θέμα(άπαντες θα εορτάζουν τις εορτές την ίδια ημέρα).Και τώρα μπορούν να το κάνουν αυτό οι Αποτειχισμένοι σε μια Σύναξη(!).Έτσι θα υπάρξει ένωση και ηρεμία ανάμεσα σε γνήσιους και "μή γνήσιους" Ορθόδοξους.

Ανώνυμος είπε...

Τοῦ ἱερομονάχου Εὐθυμίου ΤρικαμηνᾶΜοῦ ἀπεστάλη σὲ φωτοαντίγραφα ἡ εἰσήγησις τοῦ π. Σεραφεὶμ Ζήση, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν Θεσσαλονίκη σὲ Ἡμερίδα μὲ θέμα «Περιπτώσεις Οἰκονομίας στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία» (ἐδῶ). Ἐπειδὴ πιστεύω ὅτι εἶναι δύσκολο στὶς ἡμέρες μας νὰ κατανοήσουμε τοὺς Ἁγίους, καὶ ἐπειδὴ συνήθως τοὺς προσαρμόζουμε στὰ πιστεύω μας, θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω τὶς σκέψεις καὶ ἐνστάσεις μου γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς γενικοτέρου προβληματισμοῦ, ὡς πρὸς τὸ δέον γενέσθαι, διὰ τὴν καταπολέμησι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἡ ἀναφορὰ τῶν σκέψεων καὶ ἐνστάσεών μου θὰ εἶναι στὸ σημεῖο τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Σεραφεὶμ διὰ τὴν περίπτωσι τῆς ἐκκλησιαστικῆς Οἰκονομίας τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ἐπειδὴ ἔτυχε νὰ τὸν μελετήσω κάπως καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἁγίους Πατέρες, καὶ ὁ σκοπός, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ συμβολὴ εἰς τὴν ὀρθὴ κατανόησι τοῦ Ὁσίου, ἀφ’ ἑτέρου ἡ σωστὴ καὶ διακριτικὴ προσαρμογὴ τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων του στὴν σημερινὴ κατάστασι τῆς αἱρέσεως.
Ἀναφέρει λοιπόν ὁ π. Σεραφεὶμ Ζήσης στὴν ἀρχὴ τῆς ἀναφορᾶς του στὸν Ὅσιο τὰ ἑξῆς:
«Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ ὅτι αὐτοί, πρὸς τοὺς ὁποίους ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἀντετέθη καὶ ἐφάρμοσε γιὰ τὸ θέμα τῆς Οἰκονομίας ἀκοινωνησία μερικῶς ἢ τελείως, δηλαδὴ οἱ Ἅγιοι Πατριάρχες Κων/πόλεως Ταράσιος καὶ Νικηφόρος, εἶναι ἐπίσης Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας κι ὄχι μολυσμένοι καὶ ἀκοινώνητοι, λόγῳ τῆς Οἰκονομίας τους».
Τὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς εἰσηγήσεως τοῦ π. Σεραφείμ, ἔτσι ὅπως ἀναφέρεται, νομίζω ὅτι ὄχι μόνο δὲν οἰκοδομεῖ, ἀλλὰ καὶ ἀποπλανᾶ τοὺς ἀκροατὲς καὶ τοὺς λοιποὺς Ὀρθοδόξους καὶ εἰδικὰ αὐτοὺς ποὺ προβληματίζονται ὡς πρὸς τὴν Ἀποτείχισι ἀπὸ τὴν αἵρεσι. Διότι ναὶ μὲν οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ Πατριάρχες δὲν εἶναι μολυσμένοι καὶ ἀκοινώνητοι, ἐξ αἰτίας καὶ μόνο τῆς ἀγαθῆς προθέσεως καὶ ἐπειδὴ δὲν τὸ ἔκαναν αὐτὸ χάριν τοῦ βολέματός των καὶ χάριν τοῦ ἐφησυχασμοῦ καὶ τοῦ συμβιβασμοῦ, ἐνῶ σήμερα στοὺς Ἀντιοικουμενιστὲς συμβαίνει τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο, δηλαδὴ ζητοῦμε νὰ εὕρωμε παραδείγματα Οἰκονομίας ἀπὸ τοὺς Ἁγίους μας, προκειμένου νὰ βολευτοῦμε καὶ προκειμένου νὰ μὴν πολεμήσουμε ποτὲ καί, βέβαια, νὰ ἔχουμε καὶ ἥσυχη τὴν συνείδησί μας ὅτι καλῶς καὶ νουνεχῶς πράττομε, δὲν δημιουργοῦμε σχίσμα κ.λπ.
Νομίζω λοιπὸν ὅτι, τὸ σημεῖο αὐτό, διαφορετικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε διατυπωθεῖ, προκειμένου νὰ οἰκοδομήση τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ νὰ μὴν ἀνοίγη παραδρόμους καὶ ἀτραποὺς ὡς πρὸς τὴν Ὀρθόδοξο ὁμολογία. Θὰ ἔπρεπε δηλαδὴ νὰ εἶχε ἀναφερθῆ καὶ τονισθῆ ὅτι, ἂν ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἀποτειχίστηκε ἀπὸ ἁγίους Πατριάρχες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τελείως ἁγνὴ πρόθεσι καὶ ἀνόθευτη ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐκκλησία, τί θὰ πρέπη νὰ κάνουμε ἐμεῖς σήμερα, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀποτειχιζόμεθα ἀπὸ αἱρετικοὺς καὶ αἱρεσιάρχες Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπισκόπους;

Καὶ ἄν, ἐπὶ πλέον, ὁ Ὅσιος Ἀποτειχίστηκε γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ Συνοδικὴ θεσμοθέτησι τῆς ἀλλοιώσεως καὶ παραβάσεως μιᾶς καὶ μόνο Εὐαγγελικῆς ἐντολῆς, τί θὰ πρέπη νὰ κάνουμε ἐμεῖς σήμερα ποὺ θεσμοθετεῖται ἐκκλησιαστικὰ καὶ Συνοδικὰ ἡ παράβασις καὶ ἀθέτησις, ὄχι μίας, ἀλλὰ πάμπολλων Εὐαγγελικῶν ἐντολῶν; Καὶ ἄν, τέλος, ὁ Ἅγιος δὲν συμβιβάστηκε οὔτε ὑποχώρησε, οὐδὲ βῆμα ποδός, μέχρι νὰ ἀποκατασταθῆ ἡ Ὀρθόδοξος πίστις, τί θὰ πρέπη νὰ κάνωμε ἐμεῖς σήμερα, ὅταν ὄχι ἀποκατάστασις τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως δὲν γίνεται, ἀλλὰ διαρκῶς “προκόπτουμε ἐπὶ τὰ χείρω πλανῶντες καὶ πλανώμενοι”;
Νομίζω ὅτι στὸ σημεῖο αὐτό, ἔτσι ὅπως διετύπωσε ὁ π. Σεραφεὶμ τὴν εἰσήγησί του, βοηθᾶ τὸν ἐφησυχασμὸ καὶ τὸ βόλεμα καί, βέβαια, ἀφήνει ὑπονοούμενα γιὰ τὴν λεγόμενη δυνητικὴ ἑρμηνεία τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου εἰς τὸν ὁποῖον ἀναφέρεται ἀμέσως κατωτέρω.
Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἀνωτέρω παραθέσεως ὁ π. Σεραφεὶμ ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:
«Φαίνεται δὲ ὅτι ὁ ΙΕ΄ Κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου τοῦ Μ. Φωτίου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου βασίζεται ἡ ἀποτείχισή μας ἐπίσης, ἀποτελεῖ μία προσπάθεια μετριασμοῦ τῆς αὐστηρᾶς στάσεως ἔναντι τῶν αἱρέσεων, ὅπως τὴν ἀντελαμβάνετο ὁ ἅγιος Θεόδωρος καὶ οἱ Στουδίτες».

Ανώνυμος είπε...

Αὐτὸ τὸ τμῆμα τῆς εἰσηγήσεως νομίζω ὅτι προχείρως ἔχει τεθεῖ καὶ βέβαια μὲ τὸν σκοπὸ νὰ στηρίξη τὴν ἀστήρικτη καὶ ἀντιπατερικὴ λεγομένη δυνητικὴ ἑρμηνεία τοῦ ἐν λόγῳ Κανόνος, εἶναι δὲ ἀναληθὲς καὶ ψευδὲς γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
1) Ἡ Ἀποτείχισις ἀπὸ τὴν αἵρεσι δὲν στηρίζεται σὲ ἕνα ἱερὸ Κανόνα, καὶ μάλιστα μὴ ἐπικυρωμένο ἀπὸ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἀλλὰ στηρίζεται πρωτίστως στὴν Ἁγία Γραφὴ εἰς τὴν ὁποία ὑπάρχουν περισσότερα ἀπὸ σαράντα (40) χωρία, τὰ ὁποῖα ὁμιλοῦν γιὰ τὴν ἀπομάκρυνσι ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ διεστραμμένους κατὰ τὴν πίστι ποιμένες· στηρίζεται ἐπίσης σὲ δεκάδες ἱεροὺς Κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν αὐστηρότατα κάθε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς, καὶ στηρίζεται στὴν διδασκαλία ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι παρομοίως καὶ αὐτοὶ διδάσκουν αὐτὴν τὴν ἄμεση ἐκκλησιαστικὴ ἀπομάκρυνσι.
2) Ὁ ΙΕ΄ (15ος) ἱερὸς Κανών τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ὄχι μόνο δὲν ἀποτελεῖ μετριασμὸ τῆς στάσεως τῶν Στουδιτῶν Πατέρων καὶ τοῦ ὁσίου Θεοδώρου, ἀλλὰ εἶναι αὐστηρότερος ἀπὸ αὐτούς, ἐφ’ ὅσον διακελεύει τὴν ἀποτείχισι ἀπὸ οἱονδήποτε Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος δημοσίως κηρύττει αἵρεσι, χωρὶς δηλαδὴ Συνοδικὴ κατοχύρωσι τῆς αἱρέσεως, ἐνῶ ὁ ὅσιος Θεόδωρος καὶ οἱ Στουδίτες ἀποτειχίστηκαν, σύμφωνα καὶ μὲ τὴν εἰσήγησι τοῦ π. Σεραφείμ, μετὰ ἀπὸ Συνοδικὴ κατοχύρωσι. Ἀντιθέτως ἀποτελεῖ ἐπιβράβευσι καὶ ἐπικύρωσι τῶν ἀγώνων τοῦ Ὁσίου, οἱ ὁποῖοι ἄλλωστε ἦσαν ἀπόλυτα ἐναρμονισμένοι μὲ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξο Παράδοσι.
3) Εἰς τὸ σημεῖο αὐτὸ τὴς εἰσηγήσεως, ὁ π. Σεραφεὶμ ἀφήνει νὰ ἐννοηθῆ, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὅτι κακῶς ἐνήργησε ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης εἰς τὴν περίπτωσι τῆς μοιχειανικῆς αἱρέσεως καί, τρόπον τινά, ἡ Πρωτοδευτέρα Σύνοδος ἐπὶ ἁγίου Φωτίου ἔβαλε τὰ πράγματα εἰς τὴν θέσι των, διορθώνοντας τὴν αὐστηρότητα τοῦ Ὁσίου.

4) Ὁ ἴδιος ὁ Μ. Φώτιος φαίνεται αὐστηρότερος τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, διότι παρομοίως διδάσκει νὰ ἀπομακρυνώμεθα πάραυτα ἀπὸ κάθε αἱρετικὰ φρονοῦντα Ἐπίσκοπο, ὅπως μακρυὰ φεύγουμε ἀπὸ ἕνα λύκο καὶ ἕνα φίδι, χωρὶς δηλαδὴ Συνοδικὴ κατοχύρωσι τῆς αἱρέσεως καὶ χωρὶς καταδίκη Συνοδικὴ τοῦ αἱρετικοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου:
«Αἱρετικός ἐστιν ὁ ποιμήν; Λύκος ἐστί• φυγεῖν ἐξ αὐτοῦ καὶ ἀποπηδᾶν δεήσει, μηδ’ ἀπατηθῆναι προσελθεῖν, κἂν ἥμερον περισαίειν δοκῇ• φῦγε τὴν κοινωνίαν αὐτοῦ καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν ὁμιλίαν ὡς ἰὸν ὄφεως· ἀγκίστρῳ μὲν καὶ δελέατι ἰχθύες ἁλίσκονται, ὁμιλία δὲ πονηρὰ καὶ τὸν αἱρετικὸν ἰὸν ὑποκαθήμενον ἔχουσα πολλοὺς τῶν ἁπλουστέρων προσιόντας καὶ μηδὲν βλάβος παθεῖν ὑφορωμένους ἐζώγρησε• φεύγειν οὖν παντὶ σθένει διὰ ταῦτα προσήκει τοὺς τοιούτους» (ΕΠΕ 12, 400, 31).
5) Τέλος νομίζω ὅτι εἶναι τελείως αὐθαίρετο καὶ ἐντελῶς ἀβάσιμο αὐτὸ τὸ συμπέρασμα τοῦ π. Σεραφείμ, καὶ βασίζεται στὸν πανεπιστημιακὸ ὀρθολογισμό, ὁ ὁποῖος τὰ εὔκολα τὰ κάνει δύσκολα καί, τὰ φανερὰ καὶ εὐδιάκριτα, τὰ κάνει νεφελώδη.
Ἐν συνεχείᾳ, στὴν ἀναφορά του στὸν ὅσιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη ὁ π. Σεραφείμ, ἀναφέρει μερικὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν ἐξέλιξι τῆς μοιχειανικῆς αἱρέσεως, τὰ ὁποῖα βέβαια εἶναι σωστά, καὶ ἑστιάζει τὴν προσοχή του στὴν ὑπ’ ἀριθμὸ (49) ἐπιστολὴ τοῦ Ὁσίου, εἰς τὴν ὁποία ὄντως ὁ Ὅσιος ὁμιλεῖ γιὰ κάποια Οἰκονομία. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ ἠδυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι ὅλα, ὅσα ἀναφέρει ὁ π. Σεραφεὶμ διὰ τὸν Ὅσιο, εἶναι ἄστοχα καὶ ἀκατανόητα ἀκόμη καὶ σὲ κάποιον ὁ ὁποῖος ἔχει μελετήσει τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ὁσίου, τὰ δὲ συμπεράσματα τὰ ὁποῖα ἐξάγει, εἶναι λανθασμένα κατὰ τὴν γνώμη μου καὶ φτάνουν στὸ σημεῖο νὰ δείχνουν τὸν Ὅσιο ὅτι ἀντιφάσκει στὶς ἐπιστολές του, ὁ δὲ πατὴρ Σεραφεὶμ μὲ πιθανὲς ἑρμηνεῖες νὰ προσπαθῆ νὰ γεφυρώση αὐτὲς τὶς ἀντιφάσεις.
Ὁ σκοπὸς ὅλων αὐτῶν τῶν περιπλανήσεων γύρω ἀπὸ τὸν Ὅσιο ἀναφέρεται στὸ τέλος ὡς ἑξῆς:
«Νομίζω ὅτι ἐκ τῶν ἀνωτέρω στοιχείων προκύπτει, πὼς δὲν ὑφίσταται γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο ἀπροϋπόθετα μολυσμός, λόγῳ τῆς μνημονεύσεως κάποιου αἱρετίζοντος, ὅταν συντρέχει εὔλογη αἰτία τῆς Οἰκονομίας καὶ ἡ κατὰ τὰ λοιπὰ παρρησία τῆς ὀρθοδόξου ὁμολογίας».

Ανώνυμος είπε...

Αὐτός, λοιπόν, εἶναι ὁ σκοπὸς ὅλων αὐτῶν τῶν ἀναφορῶν τοῦ π. Σεραφείμ, καὶ βέβαια εἶναι τελείως λάθος, διότι συμβαίνει, ὅπως θὰ δείξουμε, τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο, ὅταν δηλαδὴ μνημονεύεται αἱρετικὸς Ἐπίσκοπος, ὑπάρχει ἀπροϋπόθετα μολυσμός, λόγῳ καὶ μόνο τῆς μνημονεύσεως, χωρὶς νὰ κάνη ὁ Ὅσιος καμιὰ Οἰκονομία εἰς τὸ σημεῖο αὐτό. Ἀναφέρομε πρὸς ἐπίρρωσι τῶν λεγομένων τὰ ἑξῆς ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ὁσίου.
1) Στὴν ἐπιστολὴ (49), τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται ὁ π. Σεραφείμ, ἀναφέρει ὁ Ὅσιος διὰ τὸ ζήτημα τῆς μνημονεύσεως αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου τὰ ἑξῆς:
«Εἰ δὲ αἱρετικὸν ἀναφέρει ὄντα ἐπίσκοπον, κἂν μακαρίζῃ, κἂν ὀρθοδοξῇ, τῆς μὲν θείας κοινωνίας ἀφεκτέον, τῆς δὲ κοινῆς τραπέζης, ἐπὰν ἐκεῖ δέει μνημονεύοι, ὧδε δεκτέον τάχα καὶ εὐλογοῦντα αὐτὸν καὶ συμψάλλοντα, ἐάνπερ μήτε αἱρετικῷ ἢ τῷ οἰκείῳ ἐπισκόπῳ εἴτε τινὶ ἄλλῳ συνιερουργῇ ἢ ἐν γνώσει μεταδίδοι».
Ἐδῶ ἀναφέρει ὁ Ἅγιος ὅτι, ὅταν μνημονεύεται αἱρετικὸς Ἐπίσκοπος, δὲν κοινωνοῦμε ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἱερέα ποὺ τὸν μνημονεύει, ἔστω καὶ ἂν ὁ ἱερέας αὐτὸς εἶναι ὀρθόδοξος κατὰ τὰ ἄλλα.
2) Στὴν ἐπιστολὴ (40), τὴν ὁποία ἐπίσης ἐπικαλεῖται ὁ π. Σεραφείμ, ἀναφέρει ὁ Ὅσιος διὰ τὸ ἴδιο θέμα:
«Τῷ πρεσβυτέρῳ καί ἡγουμένῳ καλῶς ἀπεκρίθης, εἰρχθῆναι τῆς λειτουργίας τούς νυνί χειροτονηθέντας ὑπό τοῦ εὑρεθέντος ἀρτίως ἀρχιερέως ἐν ἐκκλησίᾳ, λέγοντος δέ ὅμως, ὅτι κακῶς ἐγένετο ἡ σύνοδος, καί ἀπολώλαμεν. Διά τί γάρ ὁμολογῶν οὐ φεύγει τήν ἀπώλειαν, διαστέλλων ἑαυτόν τῆς αἱρέσεως, ἵνα μένῃ παρά Θεῷ ἐπίσκοπος; καί εἰσίν αὐτοῦ δεκταί αἱ χειροτονίαι αὐτίκα. Ἤ διά τί προκειμένης τῆς αἱρέσεως εἰς χειροτονίαν ὁ ἡγούμενος προήγαγε τούς ἀδελφούς αἱρετικήν; ἄν οὖν ὁ χειροτονήσας ὤρθωσεν, ἦν αὐτοῖς εὐθύς ἱερουργεῖν· ὄντος δέ ἐν τῇ αἱρέσει διά τοῦ ἀναφέρειν αὐτόν αἱρετικόν, κἄν τό φρόνημα λέγοι ἔχειν ὑγιές· οὐχ οἷόν τε οὕς χειροτονεῖ τῇ ἀληθείᾳ εἶναι λειτουργούς Θεοῦ. Εἰ δέ πνεῦμα ζήλου Θεοῦ ἀνῆψεν ἐν τῷ καθηγουμένῳ καί προθυμεῖται ὁμολογίας στέφανον ἀναδήσασθαι· μηδέ λειτουργείτω ἐν τῇ ὑπ' αὐτοῦ ἐνθρονιασθείσῃ ἐκκλησίᾳ· μήτε ἀναφερέτω αὐτόν ὡς ἐπίσκοπον. Καί μακάριος οὗτος πολλῶν καί ἄλλων παράδειγμα σωτηρίας γινόμενος».
Ἐδῶ ὁ Ὅσιος εἶναι σαφέστερος καὶ δὲν δέχεται οὔτε χειροτονίες, οὔτε ἐγκαίνια ναοῦ ἀπὸ αὐτὸν τὸν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος μνημονεύει αἱρετικὸν Μητροπολίτη, θεωρεῖ δὲ ὅτι μόνο διὰ τῆς μνημονεύσεως αἱρετικοῦ εὑρίσκεται μέσα στὴν αἵρεσι, ἔστω καὶ ἂν ἔχη ὑγιὲς καὶ ὀρθόδοξο φρόνημα.
Σημαντικὸ εἰς τὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι ὅτι ἡ ὁμολογία ἐν καιρῷ αἱρέσεως διὰ τὸν Ὅσιο, δὲν εἶναι οὔτε οἱ Ἡμερίδες, οὔτε οἱ προφορικὲς καὶ γραπτὲς ὁμολογίες, οὔτε ὁ χαρτοπόλεμος, ἀλλὰ ἡ Ἀποτείχισι, ἡ δὲ παραμονὴ στὴν αἵρεσι διὰ τῆς μνημονεύσεως εἶναι ἡ ἀπώλεια καὶ ἡ κόλασις.

«Διατί γὰρ ὁμολογῶν οὐ φεύγει τὴν ἀπώλεια, διαστέλλων ἑαυτὸν τῆς αἱρέσεως, ἵνα μένῃ παρὰ Θεῷ ἐπίσκοπος;».
3) Στὴν ἐπιστολὴ (39) ὁ Ὅσιος ἀναφέρει διὰ τὸ ἴδιο θέμα τὰ ἑξῆς:
«Ταῦτα οὖν σύν τῇ προσηγορίᾳ ἀναγκαῖον ἐνόμισα ὑπομνῆσαι τήν πατρωσύνην σου, ὅπως εἰδυῖα ὅτι αἵρεσις, φεύγῃ τήν αἵρεσιν, ἤγουν τούς αἱρετικούς, τοῦ μήτε κοινωνεῖν αὐτοῖς μήτε ἀναφέρειν ἐν τῇ εὐαγεστάτῃ αὐτῆς μονῇ ἐπί τῆς θείας λειτουργίας˙ ὅτι μέγισται ἀπειλαί κεῖνται παρά τῶν ἁγίων ἐκφωνηθεῖσαι τοῖς συγκαταβαίνουσιν αὐτοῖς μέχρι καί ἑστιάσεως. εἰ δέ λέγοι ἡ ὁσιότης σου, πῶς αὐτῇ πρό τῆς λεηλασίας τοῦτο οὐκ εἴπομεν, ἀλλ’ ὅτι καί ἡμεῖς ἐμνημονεύομεν τῶν ἐν τῇ Βυζαντίδι, ἐκεῖνο γινωσκέτω, ὅτι οὕπω σύνοδος ἦν οὐδέ ἐκφωνηθέν ὑπῆρχε τό πονηρόν δόγμα καί ἀνάθεμα• καί πρό τούτων οὐκ ἦν ἀσφαλές ἀποστῆναι τῶν παρανομούντων τελείως ἤ τό φεύγειν μόνον τήν προφανῆ κοινωνίαν αὐτῶν, οἰκονομίᾳ δέ πρεπούσῃ ἀναφέρειν ἕως καιροῦ. ἐπεί δέ ἐξῆλθεν εἰς προῦπτον ἡ αἱρετική ἀσέβεια διά συνόδου εἰς τοὐμφανές, δεῖ ἄρτι καί τήν σήν εὐλάβειαν σύν πᾶσιν ὀρθοδόξοις παρρησιάζεσθαι διά τοῦ μή κοινωνεῖν τοῖς κακοδόξοις μηδέ ἀναφέρειν τινά τῶν ἐν τῇ μοιχοσυνόδῳ εὑρεθέντων ἤ ὁμοφρονούντων αὑτῇ.

Ανώνυμος είπε...

Καί γέ δίκαιον, ὅσιε πάτερ, κατά πάντα σε ὄντα φερωνύμως θεόφιλον, φιλεῖν καί ἐν τούτῳ τόν θεόν˙ ἐχθρούς γάρ θεοῦ ὁ Χρυσόστομος οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο. Καί ἐάν ἡ σή στερρότης οὐκ ἀσφαλίσηται, τίς λοιπόν σωθήσεται; καί ἐάν ὁ παρρησιασάμενος δυνάμει θεοῦ ὡς ἅγιος πλήν τελείας αἱρέσεως ἄρτι μετά τήν αἵρεσιν ὑποστείληται, πῶς ἕτερος τολμήσει γρύξαι;».

Ἐδῶ ὁ Ὅσιος μὲ σαφήνεια ἀναφέρει ὅτι ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὴν αἵρεσι σημαίνει διακοπὴ μνημονεύσεως καὶ διακοπὴ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Διὰ τὴν διακοπὴ τῆς μνημονεύσεως καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας δὲν ὑπάρχουν γιὰ τὸν Ὅσιο καταδικασμένοι ἢ μὴ καταδικασμένοι ὑπὸ Συνόδου Ἐπίσκοποι, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Ἀντιοικουμενιστές. Πρὸς στήριξιν τῆς διδασκαλίας αὐτῆς ὁ Ὅσιος χρησιμοποιεῖ τὸν χρυσορρήμονα φωστῆρα τῆς οἰκουμένης, ὁ ὁποῖος μάλιστα φαίνεται ἐδῶ αὐστηρότερος καὶ ἀπὸ τὸν Ὅσιο, ἐφ’ ὅσον καὶ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι κοινωνοῦν μὲ τοὺς αἱρετικούς, τοὺς κατατάσσει στοὺς ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ.
4) Στὴν ἐπιστολὴ (553), κατὰ τὴν ἀρίθμησι τοῦ Γεωρ. Φατούρου, ἢ (220) κατὰ τὴν ἀρίθμησι τοῦ Migne, πρὸς τὴν σπαθαρέα Μαχαρᾶ, ὁ Ὅσιος ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:
«Εἰ δὲ διακρίνεται αὖ πάλιν δι' αἵρεσιν, τοῦτο ἀναγκαῖον· τὸ γὰρ κοινωνεῖν παρὰ αἱρετικοῦ ἢ προφανοῦς διαβεβλημένου κατὰ τὸν βίον ἀλλοτριοῖ θεοῦ καὶ προσοικειοῖ τῷ διαβόλῳ. Σκέψαι οὖν, ὦ μακαρία, ᾧτινι τρόπῳ τῶν εἰρημένων εἴη σου ὁ σκοπὸς καὶ κατ' αὐτὸ πρόσιθι τοῖς μυστηρίοις. γνωστὸν δὲ πᾶσιν ὅτι νῦν αἵρεσις ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς ἐκκλησίᾳ κατακρατοῦσα τῶν μοιχειανῶν ἐστι· φείσαι οὖν τοίνυν τῆς τιμίας σου ψυχῆς μετὰ τῶν ἀδελφῶν καὶ τῆς κεφαλῆς. ἔφης δέ μοι ὅτι δέδοικας εἰπεῖν τῷ πρεσβυτέρῳ σου μὴ ἀναφέρειν τὸν αἱρεσιάρχην. καὶ τί περὶ τούτου εἰπεῖν σοι τὸ παρὸν οὐ καθορῶ, πλὴν ὅτι μολυσμὸν ἔχει ἡ κοινωνία ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν, κἂν ὀρθόδοξος εἴη ὁ ἀναφέρων».
Ἐδῶ λοιπόν, ὑπάρχει καὶ διδασκαλία τοῦ Ὁσίου γιὰ τὸν μολυσμὸ τῆς κοινωνίας μόνο μὲ τὴν μνημόνευσι τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου, ἔστω καὶ ἂν ἔχη Ὀρθόδοξο φρόνημα ὁ ἱερεύς, ὁ ὁποῖος μνημονεύει τὸν αἱρετικό.
5) Ἀφήσαμε στὸ τέλος τὴν ἴδια τὴν ἐπιστολὴ ὑπ’ ἀριθμὸν (40), τὴν ὁποία ἀναφέρει καὶ ὁ π. Σεραφείμ, ἡ ὁποία καὶ μόνη της θὰ ἦταν δυνατόν, ἂν τὴν μελετοῦσε σωστά, νὰ λύση ὅλες τὶς ἀπορίες του καὶ νὰ μὴν θεωρήση ὅτι ὁ Ὅσιος ἀντιφάσκει, ὅπως λανθασμένως ἰσχυρίζεται. Εἰς αὐτὴν λοιπὸν τὴν ἐπιστολὴ ὁ Ὅσιος, ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τοῦ Ὁσίου Ναυκρατίου σχετικὲς μὲ τὴν μνημόνευσι:
«Περί τῶν ἑτέρων σου ἐρωτήσεων∙ ἡ πρώτη, περί πρεσβυτέρου τοῦ ὀρθοδοξοῦντος, ἀλλ' ὅμως μνημονεύοντος φόβῳ διωγμοῦ τόν αἱρετικόν ἐπίσκοπον, προαπεκρίθη σοι· πλήν καί αὖθις∙ εἰ μή συλλειτουργεῖ αἱρετικῷ, καί εἰ μή μεταδιδοῖ τοῖς τοιούτοις, δεκτέον τόν τοιοῦτον εἰς συνεστίασιν, καί ψαλμωδίαν, καί εὐλογίαν βρωμάτων, καί τοῦτο κατ' οἰκονομίαν, οὐ μέν τοι εἰς θείαν μετάληψιν. δεῖ δέ ἐπερωτᾷν τῆς αἱρέσεως κρατούσης πάντως· ὁμολογίαν δέ δεχομένοις ἀρκεῖσθαι, οὐκ οἶδα εἰ μή προδήλως ψευδολόγος αὕτη∙ τό γάρ φαίην σε διδάσκεσθαι ἡμᾶς παρά τῶν Πατέρων, μή ἐπερωτᾷν περί καιροῦ οὗ μή ἔστιν αἵρεσις μαινομένη καί περί τῶν μή προδήλως κατεγνωσμένων. τοιοῦτον δέ πρεσβύτερον, σπάνιον εὑρεῖν νῦν μή μιγνύμενον καί συγκοινωνοῦντα αἱρετικοῖς.
Ἡ δευτέρα, περί φιλοχρίστου προσκαλουμένου εἰς τό εὐκτήριον αὐτοῦ ποιῆσαι παννυχίδα καί εἰ δεῖ ἐν αὐτῷ λειτουργῆσαι, καί μεθ' ὧν χρή. ὑπακουστέον καί ἰτέον, καί συμψαλτέον δηλονότι εἰ ὀρθόδοξος ὁ προσκαλούμενος καί οἱ ψαλτῳδοί, φυλαττόμενοι ἀμφότεροι τῆς τῶν αἱρετικῶν κοινωνίας. καί μήν καί λειτουργητέον ἐν τῷ εὐκτηρίῳ, εἴ γε ὁμολογοίη ὁ κατέχων, μηκέτι ὑπό αἱρετικοῦ αὐτό λειτουργεῖσθαι∙ προείρηται γάρ ἀναγκαῖον εἶναι τό ἐπερωτᾷν ἐν πᾶσι διά τῆν λυττῶσαν αἵρεσιν.
Ἡ τρίτη, εἰ λάβοι τις παρά τινος Ἐκκλησίαν ὀρθόδοξος, ἔστι δέ συνήθεια τοῦ κατ' ἐνιαυτόν ἅπαξ ἤ δίς συνηθροῖσθαι ἐν αὐτῇ λαόν, καί ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἀναφέρεσθαι τόν αἱρετικόν. τοῦ μέν ψάλλειν ἐκεῖσε κατά ἀνάγκην συγχωρητέον· λειτουργεῖν δέ, οὔ. Εἰ δέ δυνατόν διακοπῆναι τήν συνήθειαν, καί λειτουργητέον.

Ανώνυμος είπε...

Ἡ τετάρτη, εἰ Ἐκκλησία ἐστίν ἐφ' ᾗ ὁ λειτουργῶν ἀναφέρει τόν αἱρετικόν ἔχει δέ ὁ ὀρθόδοξος θυσιαστήριον καθηγιασμένον ἐν σινδόνι, ἤ ἐν σανίσι· προσήκει αὐτό τεθῆναι ἐν τῇ αὐτῇ Ἐκκλησίᾳ, μή παρόντος τοῦ ἀναφέροντος, καί ἐν αὐτῷ συλλειτουργῆσαι τόν ὀρθόδοξον. οὐ προσήκει, ἀλλ’ ἤ μᾶλλον κατά ἀνάγκην ἐν κοινῷ οἴκῳ, ἐκλελεγμένῳ τινί καθαρωτέρῳ τόπῳ».
Εἰς τὴν πρώτη λοιπὸν ἐρώτησι ὁ Ὅσιος ἀπαντώντας ἀπαγορεύει νὰ κοινωνοῦμε ἀπὸ ἱερέα ὁ ὁποῖος ἀπὸ φόβο μνημονεύει αἱρετικὸν Ἐπίσκοπον. Εἰς τὴν δεύτερη ὁ Ὅσιος ἀπαγορεύει νὰ λειτουργήση ὁ Ὀρθόδοξος ἱερεὺς εἰς τὸν ναόν, εἰς τὸν ὁποῖον λειτουργοῦν οἱ αἱρετικοὶ μοιχειανοὶ ἱερεῖς. Διὰ νὰ λειτουργήση, πρέπει νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος αὐτὸς ποὺ τὸν προσκαλεῖ, οἱ ψάλτες κ.λπ. Εἰς τὴν τρίτην ἀπαγορεύει ὁ Ὅσιος νὰ λειτουργήση ὁ Ὀρθόδοξος ἱερεὺς εἰς τὸν ναό, εἰς τὸν ὁποῖο μία ἢ δύο φορὲς τὸν χρόνο μνημονεύεται ὁ αἱρετικὸς μοιχειανὸς Ἐπίσκοπος. Εἰς τὴν τετάρτη τέλος, ἀπαγορεύει ὁ Ὅσιος νὰ λειτουργήση ὁ Ὀρθόδοξος ἱερεὺς εἰς τὸν ναὸ εἰς τὸν ὁποῖο μνημονεύεται ὁ αἱρετικὸς Ἐπίσκοπος, ἔστω κι ἂν δὲν εἶναι παρὼν αὐτὸς ποὺ τὸν μνημονεύει, ἔστω καὶ ἂν ὁ Ὀρθόδοξος χρησιμοποιήση ἰδικό του ἀντιμήνσιο.
Ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν διδασκαλία τοῦ Ὁσίου, τὴν ὁποία ἀναφέραμε ἀπὸ διάφορες ἐπιστολές, γίνεται κατανοητὸ ὅτι ὁ Ὅσιος δὲν ἀντιφάσκει, ὅπως λανθασμένως κατενόησε ὁ π. Σεραφείμ, ἀλλὰ ἀπεναντίας, εἶναι σαφέστατος καὶ ἀπαγορεύει, χωρὶς οὐδεμία ἐξαίρεσι, τὴν μνημόνευσι αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου, ἔστω καὶ ἂν αὐτὴ γίνεται ἀπὸ φόβο ἐξ αἰτίας τοῦ διωγμοῦ. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο κατ’ οἰκονομία ἐπιτρέπει, εἶναι τὴν μνημόνευσι Ὀρθοδόξου κατὰ τὸ φρόνημα Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀπὸ φόβο μνημονεύει αἱρετικὸ Μητροπολίτη. Ἀπὸ τὸν ἱερέα λοιπὸν αὐτὸν κατ’ οἰκονομία κοινωνοῦμε, ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο ὅμως αὐτόν, ὁ ὁποῖος μνημονεύει ἀπὸ φόβο αἱρετικὸ Μητροπολίτη, δὲν δεχόμεθα τὶς χειροτονίες του, τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ κ.λπ.
Προφανῶς λοιπόν, ὁ π. Σεραφεὶμ ἔκανε σύγχυσι τοῦ ἱερέως, ὁ ὁποῖος μνημονεύει Ὀρθόδοξο κατὰ τὸ φρόνημα Ἐπίσκοπο, καὶ τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος μνημονεύει ἀπὸ φόβο αἱρετικὸ Μητροπολίτη κι ἔτσι ἔβγαλε τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Ὅσιος ἀντιφάσκει. Ὅμως παντοῦ καὶ πάντοτε ὁ Ὅσιος ἀπαγορεύει τὴν μνημόνευσι αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου, Μητροπολίτου, Πατριάρχου κ.λπ., ἔστω δηλαδή, κι ἂν αὐτὸ γίνεται ἀπὸ φόβο.
Εἰς τὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ παρεμβάλωμε τὴν ἀρίστη καὶ θαυμασία διδασκαλία τοῦ Ὁσίου, τὴν ὁποία ἀναφέρει εἰς τὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς (49) καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸ μέχρι ποῦ πρέπει νὰ φθάσωμε ἐρευνῶντες πρὸς τὰ πίσω, προκειμένου νὰ ἐπικοινωνήσωμε μὲ κάποιον ἐκκλησιαστικά.
«Πλέον οὐκ ἐξερευνητέον, εἰ μετὰ τοῦ συνεστιασθέντος τῷ αἱρετικῷ ὅσδε συνεστιάθη, ζητεῖν, καὶ μετὰ τοῦτο ἕτερος, κἀντεῦθεν ἀνασειράζειν τὸν λόγον καὶ ἀφίστασθαι πάντων. Ἐθελόγνωμον τὸ χρῆμα καὶ οὐ τῶν ἁγίων· μέχρι γὰρ τούτου, φησί, στῆθι καὶ οὐχ ὑπερβήσῃ. μὴ γὰρ οὐκ ᾔδεισαν ταῦτα ἐξερευνᾶν καὶ διαγγέλλεσθαι ἡμῖν; ἀλλ’ οὐδαμῶς. διὸ οὐκ ἐσθλὸν μεταβαίνειν ὅρια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες ἡμῶν».
Μᾶς διδάσκει ἐδῶ ὁ Ὅσιος ὅτι παρομοίως καὶ εἰς τὸ θέμα τῆς μνημονεύσεως μέχρι ἐκεῖ θὰ σταθοῦμε, νὰ μὴν μνημονεύωμε δηλαδή, αἱρετικὸ Ἐπίσκοπο. Τὸ ἂν αὐτὸς μνημονεύει αἱρετικὸ Μητροπολίτη κ.λπ. αὐτὸ μᾶς διδάσκει ὅτι δὲν πρέπει νὰ τὸ ἐξετάζωμε. Καὶ βέβαια ἀναφέρει, ὁ Ἐπίσκοπος τὸν ὁποῖο μνημονεύομε, νὰ μὴ συλλειτουργῆ μὲ αἱρετικούς, ἐν προκειμένῳ Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους.
Πρέπει ἐπίσης νὰ σημειωθῆ ὅτι, ὁ τότε φόβος, δὲν ἔχει καμιὰ σχέσι μὲ τοὺς σημερινοὺς φόβους, διότι τότε ἐφοβοῦντο καὶ ἐδειλίαζαν ἀπὸ τὸν φόβο τῶν ἐξοριῶν, τῶν φυλακίσεων, τῶν μαστιγώσεων, τῶν βασάνων, ἀκόμα καὶ τοῦ θανάτου, ἐνῶ σήμερα δειλιάζομε φοβούμενοι μήπως χάσουμε τὴν θέσι μας, τὴν μπαστούνα μας, τὸν μισθό μας ἢ καὶ ἁπλῶς νὰ πέσουμε στὴν δυσμένεια τοῦ Ἐπισκόπου κ.λπ.
Τέλος, ἐνῶ ὁ π. Σεραφεὶμ ὁμιλεῖ γιὰ τὶς περιπτώσεις τῆς οἰκονομίας, δὲν μᾶς ἀναφέρει, τί εἴδους οἰκονομίες πρέπει νὰ κάνουν σήμερα οἱ Ὀρθόδοξοι Κληρικοὶ καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι λαϊκοί, χωρὶς νὰ εὑρεθοῦν ἀπὸ τὴν οἰκονομία στὴν παράβασι. Δὲν ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι, ἡ τότε μοιχειανικὴ αἵρεσις, οὐδεμία ὁμοιότητα ἔχει ὡς πρὸς τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διότι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ σταδιακὴ ἀμνήστευσις ὅλων τῶν αἱρέσεων καὶ ἡ ἰσοπέδωσις τῶν πάντων.

Ανώνυμος είπε...

Δὲν ἀναφέρει ὅτι ἐπὶ ἑκατό (100) χρόνια διαδίδεται καὶ ἐπεκτείνεται ἡ αἵρεσις χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀντίδρασι ἢ ἔστω ἀντίδρασι ποὺ νὰ τὴν ἀναχαιτίση, δὲν ἀναφέρει τὴν βασικὴ διδασκαλία τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου ὅτι δηλαδή, ἡ Ἀποτείχισις ἀπὸ τὴν αἵρεσι εἶναι θέμα σωτηρίας καὶ ἡ ὑπαγωγὴ εἰς αὐτὴν εἶναι θέμα ἀπωλείας καὶ κολάσεως, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καταρρίπτει τὴν δυνητικὴ ἑρμηνεία τοῦ Κανόνος κ.λπ.
Γενικῶς νομίζουμε ὅτι ἡ εἰσήγησις ἔγινε μὲ συγκεκριμένο σκοπό, νὰ στηρίξη δηλαδὴ τὶς ἀνοικονόμητες οἰκονομίες, τὴν δυνητικὴ ἑρμηνεία τοῦ 15ου ϊεροῦ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας κ.λπ.. καὶ δι’ αὐτὸ παραποίησε ἐξόφθαλμα τὴν διδασκαλία τοῦ Ὁσίου καί, τρόπον τινά, τὴν ἔφερε στὰ μέτρα μας, χωρὶς οὐδεμία προσπάθεια νὰ μεταφέρη ἐμᾶς στὰ μέτρα τῶν Ἁγίων.
Ἐν κατακλεῖδι ἀναφέρομε ὅτι, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, καὶ οἱ Εἰσηγήσεις, καὶ οἱ Ἡμερίδες θὰ ἐνταχθοῦν στὸν χαρτοπόλεμο, ἐφ’ ὅσον δὲν βοηθοῦν τοὺς Ὀρθοδόξους στὴν ἀπομάκρυνσι ἀπὸ τοὺς λύκους, ἀλλὰ μᾶλλον τοὺς βοηθοῦν νὰ εὕρουν τρόπους εἰς τὸ νὰ παραμείνουν κοντὰ σ’ αὐτούς.
Ἴσως δὲ νὰ νομίζουν κάποιοι πατέρες ὅτι εἶναι δυνατὸν ἡ παροῦσα αἵρεσις νὰ ἀντιμετωπισθῆ δι’ ἄλλης ὁδοῦ, δηλαδὴ ἀκαδημαϊκὰ μὲ εἰσηγήσεις, ὁμολογίες, χαρτοπόλεμο κ.λπ. καὶ ὄχι παραδοσιακὰ μὲ ἀγῶνες, διωγμούς, καθαιρέσεις, Ἀποτειχίσεις κ.λπ. καὶ δι’ αὐτὸ ἀναλίσκονται σὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς προσπάθειες, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο, ὄχι μόνο δὲν φοβοῦνται οἱ Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ καὶ χαίρονται, καὶ μᾶλλον θὰ ἔχουν τοὺς πατέρες αὐτοὺς ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησι.
Νομίζω ὅτι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ὄντως θὰ βοηθοῦσε, θὰ ἦτο μία σύναξις τῶν Ἀποτειχισμένων κληρικῶν καὶ μοναχῶν, μέσα στὴν ὁποία θὰ συζητοῦντο τὰ ὑπάρχοντα προβλήματα καὶ θὰ ἐλαμβάνοντο ἀποφάσεις, ἔστω κατὰ πλειοψηφία, σύμφωνα μὲ τὴν πατερικὴ διδασκαλία «ἡ ψῆφος τῶν πλειόνων κρατείτω», χωρὶς ἀρχηγοὺς καὶ ἐπηρεασμούς, χωρὶς ὁμαδοποιήσεις καὶ βέβαια χωρὶς διάθεσι ἀνυπακοῆς στὴν ψῆφο τῶν πλειόνων καί, ἀσφαλῶς, μὲ κριτήριο πάντα, τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων.


Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς


Άναξ είπε...

Εδώ αδελφέ μας μπερδεύεις!
Δηλαδή τι λέει ο Απ. Παύλος,ότι μέσα από την Εκκλησία θα υπάρξουν οι αιρετικοί;Από που θα υπάρξουν οι αιρετικοί,μέσα από τους Ιουδαϊστάς και τους Δωδεκαθεϊστάς;
Η ερώτησή μας ήταν αυτή,
η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ μας δείχνει ότι τα ζιζάνια(οι αιρετικοί)συζούν μέσα στο Σώμα του Κυρίου μαζί με το σιτάρι(τους Αγίους);Ναι η όχι(για να καταλάβω, αδελφέ, πρέπει να απαντήσεις με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ{σαν τον Μεταξά});;; Μετά από την απάντηση που θα δώσεις,με μια δεύτερη ερώτησή μου θα καταλάβεις το λάθος σου(αν απαντήσεις "ΟΧΙ", τότε δεν διαστρέφεις το Ευαγγέλιο).

Υ.Γ. Και εμείς συμβουλευτικά γράφουμε με έναν διπλό σκοπό.

Unknown είπε...

Πρέπει να καταλάβετε ότι έχω δίκιο για να μην πάτε στην κόλαση.Εγώ σαρώνω τους χρονολάτρες Παλαιοημερολογίτες,γιατί κάνω ασκητική ζωή,δεν πορνεύω,νηστεύω όλο τον χρόνο και δίνω ελεημοσύνη μεγάλο μέρος του μισθού μου(γι'αυτό δεν γράφω τα στοιχεία μου από ταπείνωση).Είναι δυνατόν με τέτοιο βίο να με αφήσει ο Κύριος να πλανηθώ;
Κάποιοι από σας είναι σε καλό δρόμο,αλλά για να σωθείτε πρέπει μεθαύριο της Ορθοδοξίας να αναθεματίσετε τις αιρέσεις των ΓΟΧ!

Άναξ είπε...

Μέχρι και τα δαιμόνια μας διαδκεδάζουν,όπως τα φίδια διασκέδαζαν τον Αδάμ και την Εύα!Οι αιρέσεις των γοχ αναθεματίζονται κάθε ημέρα από τους Αποτειχισμένους,αλλά και από τους ίδιους(Σ.Τ.,Μ.Ρ.,Δ.Χ κ.λπ.)τους "αδελφούς" τους(φυσικά όχι όλες τις πλάνες τους)!! Σε λίγο θα σκάσεις από το κακό σου!!! 😎

Unknown είπε...

Κε Κώστα πρέπει να κάνετε κάτι ώστε να μην μπαίνουν οι δαιμονισμένοι μέσα και να υποκρίνονται ότι είμαι εγώ.

Silver είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ΑΛΗΘΕΙΑ; είπε...

Σωστά δεν έχω αγιασμό και φώτιση άρα μπορώ να βρίζω ανώνυμα με το επώνυμό του τον πλησίον; Μπορώ να διαδίδω την χρονολατρία με τα κείμενα που δημοσιεύω; Αυτό είναι ελευθερία λόγου ή αύξηση των αναγνωστών μου με κάθε θυσία και με σκόπιμη άγνοια του ήθους Χριστού ενώ μόνο ελάχιστους διαγράφω όταν με ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ;;;

Άναξ είπε...

Βρε παγαπόντη,πόσο θα αντέξεις;Είναι γνωστό το όνομά σου!😎

Ανώνυμος είπε...

Η λύση είναι μία και την κάνουν οι υπεύθυνοι των άλλων ιστολόγιων, αλλά ο κ. Κωσταντίνος δεν θέλει να είναι σαν αυτούς τους ....τελώνηδες): μπλοκάρισμα όλων των ανώνυμων! Θα πέσει βέβαια η επισκεψιμότητα του site αλλά ο κ. Κωσταντίνος δεν νοιάζεται για δόξα και φήμη!

Άναξ είπε...

Τι απόκρυψη έκανες Ευστάθιε για τον αδελφό Κωνσταντίνο; Αφού το Νέο σωστό Ημερολόγιο ακολουθεί! Τι θέλεις περισσότερο,θέλεις να αναθεματίζει ζωντανούς και νεκρούς με αναρτήσεις του στο
φιλόξενο ιστολόγιό του! 😎

ΑΞΙΟΣ είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
ΠΕΡΙ "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Τό προηγούμενο διεγράφη πρός διόρθωση γραμματικού λάθους

ΠΗΔΑΛΙΟΝ, ΚΑΝΩΝ Ζ΄

Εί τις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, τήν αγίαν τού Πάσχα ημέραν πρό τής εαρινής ισημερίας μετά Ιουδαίων επιτελέσσοι, καθαιρείσθω

Ερμηνεία
( ... ) Εάν δέ μετά τήν ισημερίαν εορτάσωμεν, ένα μόνον πάσχα κάμνομεν τόν χρόνον, καί ακολούθως ένα καταγγέλλομεν θάνατον τού Χριστού. Δι΄ ό καί οι ίδιοι Απόστολοι εν ταίς διαταγαίς (βιβλ. έ. κεφ. ιζ΄.) ταύτά φασί. «δεί, υμάς, αδελφοί, τάς ημέρας τού πάσχα ακριβώς ποιείσθαι, μετά πάσης επιμελείας, μετά τροπήν ισημερινήν, όπως μή δίς τού ενιαυτού ενός παθήματος μνείαν ποιήσθε αλλ΄ άπαξ τού έτους, τού άπαξ αποθανόντος».

Άν καί αυτά, από τό Πηδάλιον, αναιρούνται κατά τόν Unknown (διάβαζε αμέσως κατωτέρω)

[(Α) Β' ΙΕΡΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΌΔΟΥ : "... την των τοιούτων διατάξεων{των Αποστολικών Διαταγών}προσφόρως ΑΠΟΒΟΛΗΝ ΠΕΠΟΙΗΜΕΘΑ προς την του χριστιανικωτάτου ποιμνίου οικοδομήν και ΑΣΦΆΛΕΙΑΝ,ουδαμώς εγκρίνοντες τα της αιρετικής ψευδολογίας κυήματα,και τη γνησίω των Αποστόλων και ολοκλήρω διδαχή παρενείροντες"(ΠΗΔΆΛΙΟ σελ. 220), 4 Μαρτίου 2020 - 9:59 π.μ.]

από τήν Έκτη Οικουμενική Σύνοδο, τότε αυτό σημαίνει, πώς δέν καταλαβαίνει, επειδή διαβάζει μέ τά αυτιά. Η Σύνοδος απορρίπτει «τα της αιρετικής ψευδολογίας κυήματα, και τη γνησίω των Αποστόλων και ολοκλήρω διδαχή παρενείροντες (παρα-εισάγοντες, παρεμβάλλοντες)». Συμπληρώνω, καί άλλα δικά μου δέν καταλαβαίνει. Δέν μέ ενοχλεί, μόνο κακό κάνει στόν εαυτό του, ίσως καί σέ άλλους.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Έγραψα τόν ακροτελεύτιο στίχο τής Πρός Γαλάτας Επιστολής τού Απ. Παύλου, αλλά η βλακεία «ουκ εά με καθεύδειν». Οι ταπεινοί καί αγράμματοι ψαράδες έγραψαν ότι «κάθε Κυριακή το Πάσχα "κηρύττουμε" και εορτάζουμε». Τούτο όμως μόνον ένας που πνίγεται στόν ωκεανό τής βλακείας θά τό έλεγε. Παρένθεση, προφανώς διότι μόνο τά αυτιά, τά μάτια καί τά ρουθούνια του, έχουν μείνει έξω από τό νερό καί η παρένθεση κλείνει. Μετά τό ιερό Ευαγγέλιο τού Όρθρου, κάθε Κυριακή, ο αναγνώστης εκφωνεί τήν αναστάσιμη Προσευχή «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι». Αυτό ζούμε οι πιστοί τίς Κυριακές, τό "θεασάμενοι" καί τά εξής που ακολουθούν, εκάστην Κυριακή.

«8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.»

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Κανὼν Β'
Κανόνες Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδο
Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων Ἰουστινιανοῦ τοῦ Δευτέρου ἐν Κωνσταντινουπόλει – Νέᾳ Ῥώμῃ ἐν Τρούλλῳ τοῦ Παλατίου 691 μ.Χ.
(Από τήν Βικιθήκη)

Κανών Β΄
Ἔδοξε δὲ καὶ τοῦτο τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ συνόδῳ κάλλιστά τε καὶ σπουδαιότατα, ὥστε μένειν καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν βεβαίους καὶ ἀσφαλεῖς, πρὸς ψυχῶν θεραπείαν καὶ ἰατρείαν παθῶν, τοὺς ὑπὸ τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων καὶ μακαρίων Πατέρων δεχθέντας καὶ κυρωθέντας, ἀλλὰ μὴν καὶ παραδοθέντας ἡμῖν ὀνόματι τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων Ἀποστόλων ὀγδοήκοντα πέντε κανόνας. Ἐπειδὴ δ' ἐν τούτοις τοῖς κανόσιν ἐντέταλται δέχεσθαι ἡμᾶς τὰς τῶν αὐτῶν ἁγίων Ἀποστόλων διὰ Κλήμεντος Διατάξεις, αἷς τισι πάλαι ὑπὸ τῶν ἑτεροδόξων ἐπὶ λύμῃ τῆς ἐκκλησίας νόθα τινὰ καὶ ξένα τῆς εὐσεβείας παρενετέθησαν, τὸ εὐπρεπὲς κάλλος τῶν θείων δογμάτων ἡμῖν ἀμαυρώσαντα· τὴν τῶν τοιούτων Διατάξεων προσφόρως ἀποβολὴν πεποιήμεθα πρὸς τὴν τοῦ χριστιανικωτάτου ποιμνίου οἰκοδομὴν καὶ ἀσφάλειαν, οὐδαμῶς ἐγκρίνοντες τὰ τῆς αἱρετικῆς ψευδολογίας κυήματα, καὶ τῇ γνήσιᾳ τῶν Ἀποστόλων καὶ ὁλοκλήρῳ διδαχῇ παρενείροντες.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ματθαίου ιγ' (Παραβολή ζιζανίων)

«24 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· 25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. 26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 29 ὁ δέ ἔφη· οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον· 30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου. »


[27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 29 ὁ δέ ἔφη· οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον·]

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΑΣ είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Άναξ είπε...

Μια Σταύρωση και μια Ανάσταση εορτάζουν οι Ορθόδοξοι στους Σταγιάτες(π.χ. π.Ε.Τρικαμηνάς)!Τι σχέση έχει ο Ζ'Κανόνας των Αγίων Αποστόλων με την δήθεν αλλαγή του εορτολογίου;Η εορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου ΔΕΝ είναι Μεγάληη Παρασκευή!Έλεος!!
Πολλά μπορώ να αναίρέσω από το Πηδάλιο,αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
Έκανα δύο ερωτήσεις και απάντηση δεν έλαβα.Αυτές δεν είναι απαντήσεις,είναι "παραβολές"!!!
Οι Αποστολικές Διαταγές δεν γράφουν ότι πρέπει να εορτάζουν άπαντες οι Ορθόδοξοι την ίδια ημέρα(ούτε η Αγία Γραφή γράφει για ημερολόγια,ούτε οι Ιεροί Κανόνες γράφουν για ημερολογια, ούτε οι Άγιοι Πατέρες γράφουν για ημερολόγια).Οι Αποστολικές Διαταγές νοθεύτηκαν από τους αιρετικούς και γι'αυτό οι Πατέρες τις αποβάλλουν για την προστασία των Ορθοδόξων.Αυτό όμως δεν είναι το θέμα μας.Το θέμα μας είναι τουτο(το γράφω για τελευταία φορά): Η παραβολή των ζιζανίων και η διαστροφή της από τον κ. Αδαμάντιο Τσακίρογλου,τους γνήσιους ορθοδόξους και τους Παλαιοημεριλογίτες(οι Οικουμενιστές δεν μας ενδιαφέρουν)!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Άναξ είπε...

Να αγιάσει το χέρι σου αδελφέ μου! Έγραψες αυτό που πρέπει να καταλάβουν αυτοί που διαστρέφουν το Ευαγγέλιο και διδάσκουν τον Οικουμενισμό χωρίς να το καταλάβουν: "Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΖΙΖΑΝΙΑ" και όχι η Εκκλησία του Κυρίου!!Ο Θεός να είναι μαζί σου και να σε δυναμώνει!!! 👍

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

Μην λές μεγάλα ψέματα διαχειριστή!!!!
Τους Ορθόδοξους που έγραφαν Ορθόδοξα σχόλια τους έδιωξες και τους ονόμασες ανεπιθύμητους επειδή έκαναν πολτό τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες και την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης!!!

Μην λες ψέματα διαχειριστή!!!!!!!

Silver είπε...

Ανώνυμος είπε...
Μην λές μεγάλα ψέματα διαχειριστή!!!!
Τους Ορθόδοξους που έγραφαν Ορθόδοξα σχόλια τους έδιωξες και τους ονόμασες ανεπιθύμητους επειδή έκαναν πολτό τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες και την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης!!!

Μην λες ψέματα διαχειριστή!!!!!!!


Τους Ορθόδοξους που έγραφαν Ορθόδοξα σχόλια τους έδιωξα αλλά εσύ υπάρχεις και γράφεις ελεύθερα εναντίον του διαχειριστή!!!

Μία ερώτηση αν έχεις την καλωσύνη να μου απαντήσεις:

Πότε ήταν η τελευταία φορά που σε ίδε ο ψυχίατρός σου;

Ανώνυμος είπε...

Silver γιατί επιτρέπεις ελεύθερα στον ανώνυμο Unknow να βρίζει τους Παλαιοημερολογίτες ενώ τον επώνυμο αδελφό κ.Ευστάθιο Μοσχοβίτη τον επιπλήττεις συνεχώς; Δεν καταλαβαίνεις ότι με αυτή την υποκρισία σου κολάζεις την αθάνατη ψυχή σου;

Ανώνυμος είπε...

Διαχειριστή 1:36 πμ
Τί εννοείς; Οτι επιτρέπεις σε όλους να γράφουν ό,τι θέλουν;

Το γράψει κάποιος μία φορά διαμαρτυρόμενος για το ψέμα, δεν σημαίνει πώς του επιτρέπεται να γράφει ό,τι θέλει!!!

Απλά σου υπενθύμισε κάτι για να μην καυχιέσαι άδικα ότι δίνεις απόλυτη ελευθερία στους επισκέπτες σου.

Και άφησε τις προσβολές περι επισκέψεως σε ψυχίατρο!!!

Καλή μετάνοια.