Ἀπάντησις τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὸν πάπα Πίο Θ΄ (1848)

«Τούτων τῶν πλατυνθεισῶν, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος, ἐπὶ μέγα μέρος τῆς οἰκουμένης αἱρέσεων, ἦν ποτε ὁ Ἀρειανισμός, ἔστι δὲ τὴν σήμερον καὶ ὁ Παπισμός· ἀλλὰ καὶ οὗτος (ὥσπερ κἀκεῖνος ὁ ἤδη παντάπασιν ἐκλελοιπώς), καίτοι ἀκμαῖος τό γε νῦν, οὐκ ἰσχύσει εἰς τέλος, ἀλλὰ διελεύσεται καὶ καταβληθήσεται, καὶ ἡ οὐράνιος μεγάλη φωνὴ ἠχήσει “ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ” (Ἀπ. 12, 10)» [§4] 

Οἱ Πατριάρχαι
Ἄνθιμος Κωνσταντινουπόλεως
Ἱερόθεος Ἀλεξανδρείας
Μεθόδιος Ἀντιοχείας
Κύριλλος Ἱεροσολύμων
καὶ αἱ Ἱεραὶ Σύνοδοι ΚΠόλεως, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων.


[Ἰω. Καρμίρη, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. Β΄, Ἀθῆναι 1953, σ. 906]

10 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἕν σημαντικώτατον σημεῖον τῆς Ἐγκυκλίου τῆς Συνόδου τοῦ 1848 εἶναι ὅτι ἀναθεματίζει "πάντα νεωτερισμόν ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου." Ἄς τό ἀκούσουν αὐτό οἱ κήρυκες τοῦ ψεύδους, ὅτι δῆθεν ἡ εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. δέν ἦτο σημαντικόν θέμα. Τό λέγουν αὐτό παρά τό γεγονός ὅτι γνωρίζουν τούς πικρούς καρπούς αὐτοῦ τοῦ νεωτερισμοῦ, γεγονός πού ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι ἄγευστοι Ὀρθοδοξίας καί συνένοχοι τῶν σχισματικῶν ψευδεπισκόπων τοῦ 1924 (Μεταξάκη, Παπαδοπούλου κ.ἄ.).

Προβλέπω ὅτι σέ λίγο θά παρουσιασθοῦν πάλι οἱ "ἀγρυπνοῦντες" πράκτορες τῶν Οἰκουμενιστῶν, μέ μάσκες ἐννοεῖται, γιά ν' ἀφήσουν κι ἐδῶ τίς κουτσουλιές των, ὅπως: "δέν ἑρμηνεύεις σωστά τήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1848, παλαιοημερολογίτα κ. Χατζηνικολάου!" Ἐκτός ἄν τό μεροκάματο γιά σήμερα τό ἔχουν βγάλει, ὁπότε θά τούς δοῦμε (καί θά μᾶς προκαλέσουν ἀηδίαν καί λύπησιν) αὔριον.

Ανώνυμος είπε...

Πάλι άφησε τις κουτσουλιές του και τις παρανοϊκές φαντασίες του περι πρακτόρων ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου!
Του φταίνε βλέπεις, οι Αντιοικουμενιστές που αποκαλύπτουν τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες!!!

Μια επανάληψη δεν κάνει κακό τί λέει ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος:

"Όχι! Κραυγάζουν οι Παλαιοημερολογίτες! Η διάσπαση της εορτολογικής ομοιομορφίας (πότε όμως η Εκκλησία γνώρισε απόλυτη εορτολογική ομοιομορφία;) στέρησε από την Εκκλησία την Χάρη, κατέστησε (άκου και φρίξε!) άκυρα τα Μυστήριά της και επομένως οι Νεοημερολογίτες είναι εκτός Χάριτος, δηλαδή εκτός σωτηρίας!!

Αυτός ο φρικαλέος ισχυρισμός, αδελφέ Νικόδημε, αποτελεί φοβερή αίρεση και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Προβίβασαν οι ταλαίπωροι σε Δόγματα πίστεως, σε όρους σωτηρίας, στοιχεία...ημερολογιακά και εορτολογικά!... κανείς βεβαίως δεν θεωρεί καλό πράγμα την ύπαρξη δύο ημερολογίων στο χώρο της ανά την Οικουμένη Ορθοδόξου καθολικής Εκκλησίας. Κακώς, κάκιστα έγινε η αλλαγή του Ημερολογίου. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να δούμε τα ημερολόγια ως...Δόγματα πίστεως και να εξαρτήσουμε από αυτά το κύρος των Μυστηρίων και την επίτευξη της σωτηρίας, η απόσταση είναι αβυσσαλέα."

Ανώνυμος είπε...

"Πράγματι αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο μπερδεύει και ταλανίζει πολλούς πιστούς. Δεν είναι το σημαντικότερο να αποδείξουμε ποιό εκ των δύο ημερολογίων είναι ορθό. Άλλωστε μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας υφίστανται αυτήν την στιγμή και τα δύο. Αυτό που έχει υψηλή σημασία είναι εάν το θέμα της αλλαγής (διόρθωση κατ' άλλους) του ημερολογίου είναι τόσο σπουδαίο ώστε να οδηγήσει την Εκκλησία σε σχίσμα. Δηλαδή η διαφορά και το πρόβλημα με τους λεγομένους "παλαιοημερολογίτες" δεν είναι το ημερολόγιο αλλά η αποκοπή τους από την υπόλοιπη Εκκλησία αφού δεν επικοινωνούν μυστηριακά ούτε καν με τις κατά τόπους Εκκλησίες που ακολουθούν το "παλαιό"-Ιουλιανό ημερολόγιο (π.χ. Ιεροσόλυμα, Ρωσία, Άγιον Όρος).

Εκτός από το λυπηρό της καταστάσεως του σχίσματος και του κατακερματισμού αυτών των ομάδων είναι πολύ οδυνηρό και άσχημο πως συκοφαντούν και υβρίζουν Οσίου ανθρώπους της εποχής (π.χ. Γέροντες Παΐσιο και Πορφύριο) ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ψευδή επιχειρήματα προς δικαιολόγηση των θέσεών τους".

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Η Ἐγκύκλιος τοῦ 1848 δεν μιλάει για ημερολόγια όπως θέλουν να βλέπουν παντού ημερολόγια οι πλανεμένοι σχισματικοί παλαιοημερολογίτες.

Πολύ περισσότερο δεν κηρύσσει την αίρεση της δογματοποίησης των ημερολογίων η Ἐγκύκλιος τοῦ 1848.

Η Ἐγκύκλιος τοῦ 1848 είναι μια καθαρά Ορθόδοξη Εγκύκλιος και όχι σχισματική παλαιοημερολογίτικη και ημερολογιολατρική!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Κατάλαβε εκ των προτέρων ο παλαιοημερολογίτης κ. Χατζηνικολάου ότι λέει παλαιοημερολογίτικες ξεκάρφωτες μπουρδολογίες και πρόβλεψε τις Ορθόδοξες απαντήσεις στις παλαιοημερολογίτικες ξεκάρφωτες μπουρδολογίες του και τις ανέφερε εκ των προτέρων για τις μειώσει. Όπως ένας που λέει ξεκάρφωτα και άσχετα πράγματα γνωρίζει ότι θα αποκαλύψουν οι γνώστες τα ξεκάρφωτα και άσχετα πράγματα που λέει.

Αλλά δεν μειώνονται οι Ορθόδοξες απαντήσεις στις παλαιοημερολογίτικες ξεκάρφωτες μπουρδολογίες του.

Πράγματι καμία σχέση δεν έχει η Ἐγκύκλιος τοῦ 1848 με τα σχισματικές παλαιοημερολογίτικες καινοτομίες!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ σχέση με τον Αντιοικουμενισμό δεν έχουν οι μπουρδολογίες και οι φαντασίες του κ. Χατζηνικόλαου με μορφή σχολίων!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο σωστός Αντιοικουμενισμός δεν λατρεύει ημερολόγια και εορτολόγια.
Ο σωστός Αντιοικουμενισμός δεν σχίζει την Εκκλησία για τα παλαιά ημερολόγια και εορτολόγια.

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ-ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Αυτός που έγραψε τα παραπάνω σχόλια (από το 5:43 μ.μ. και πάνω) είναι Ορθόδοξος ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ και πιστεύει ότι τα ημερολόγια είναι ασήμαντο πράγμα.

Άρα δεν είναι ημερολάτρης όπως είναι οι ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ημερολολάτρες που δημιούργησαν σχίσμα για το ημερολόγιο και το έκαναν δόγμα Πίστεως και όρο σωτηρίας!!!!!

ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ είναι ο 16 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:36 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Αυτός ή αυτοί που έγραψαν τα παραπάνω σχόλια (από το 5:43 μ.μ. και πάνω) είναι Ορθόδοξοι ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ και πιστεύουν ότι τα ημερολόγια είναι ασήμαντο πράγμα.