https://www.fotgrammi.gr : Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

27.8.2019
Ὡς γνωστόν, εἶναι ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς ποὺ ἐζοῦσε διὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ πίστευε ἀκράδαντως Χριστὸν καὶ ὄχι χρυσόν.

Ἀκολουθοῦσε πιστότατα τὰ λόγια τοῦ Θεανθρώπου: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω  μου  ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω  ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω  τὸν  σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. 16, 24),

  ὅποιος δίδαξε τά:

α  «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ, 6)      
β  «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η, 32)
γ.« ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28),

διαπιστώνων ὅτι ὅλα τὰ στραβὰ καὶ τὰ ἀνάποδα προέρχονται ἀπό:
α  Ἄμετρον ἐγωισμόν, δοκησισοφία, καὶ ἀπὸ τὸ δόγμα  «Οὐ μὲ πείσεις κὰν μὲ πείσεις»,  ἀπὸ τὰ ὁποῖα διακατέχεται ὁ αἱρετικὸς πάπας καὶ  οἱ ἐξ αὐτοῦ ἀποσπασθέντες προτεστάντες –εὐαγγελικοί, οἱ ὁποῖοι ἑρμηνεύουν τὸ Εὐαγγέλιο ὅπως θέλουν  διατεινόμενοι  εἰς τοὺς πιστούς των,  ὅτι δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ ἑρμηνεύουν οἱ πιστοί, διότι τὸ ἑρμηνεύουν αὐτοὶ ὡς ποδηγέτες  τῶν πιστῶν.
Πρὸς τοῦτο ὁ τρισμέγιστος αὐτὸς Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς ἀναγκάσθηκε νὰ βροντοφωνῇ πρὸς τοὺς πιστοὺς ἀκραιφνεῖς ὀρθοδόξους: «Τὸν Πάπα νὰ καταριόσαστε».
Σύμφωνα δὲ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ:«ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»  (Γαλάτας 1, 8).

Αὐτὴν τὴν γραμμὴν ἀκολούθησαν καὶ οἱ τοπικὲς καὶ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας.
Αὐτὴ τὴν γραμμὴ ὀφείλουμε νὰ ἀκολουθήσουμε, ἂν ἐπιθυμοῦμε νὰ συνεχίσουμε νὰ εἴμαστε πιστὰ μέλη τῆς μιᾶς Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐπ'οὐδενὶ  λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κάνουμε ἐκπτώσεις – ἀφαιρέσεις οὐδὲ προσθέσεις,   οὔτε ἕνα γιώτα ὅπως καὶ οἱ ἀντίχριστοι χιλιαστές, οἱ ὁποῖοι στὸ πρῶτο κατὰ Ιώαννη Εὐαγγέλιο στοῖχος 1 :«…καὶ  Θεὸς  ἦν ὁ  λόγος » προσθέτοντας τὸ γιώτα  εἰς τὴν λέξιν Θεός, τὸ γράφουν θεῖον  καὶ ἔτσι  κατήντησαν ἄφθαστοι  στὶς διαστρεβλώσεις  καὶ στὶς  παραποιήσεις.

Αὐτὰ εἶναι μιὰ ἀπάντησις καὶ στὸν ἀγαπητὸν κύριον Γεώργιον Ροῦσον, ἄγνωστον σὲ μᾶς, ποὺ μᾶς  ἔρριξε στὸ γραμματοκιβώτιό μας  μία  ἄνευ διευθύνσεως ἀποστολέως καὶ ἂνευ ἡμερομηνίας ἐπιστολή, προφανῶς παρασυρμένος  ἀπὸ κάποιους ποδηγέτες καὶ τὴν ὁποία μόλις ἐλαβαμεν   καὶ τοῦ ἀπαντῶμε. 
Τὸ χωρίον  ποὺ ἐπικαλεῖται «Εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταράστε » ἔχει τελείως διαφορετικὴ σημασία.
Μάλιστα δὲ ὑπάρχουν καὶ πολὺ ἰσχυρότερα χωρία ὅπως  παραδείγματος χάριν:
«   μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· ἰδοῦ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐπίουν τοῖς προφήταις οἱ απτέρες αὐτῶν» (Λουκ.6, 22 -23).
Αὐτὸ ἰσχύει  κυρίως διὰ τὸ ἀκραιφναίστατον ὀρθόδοξον  θεολόγον  ἀείμνηστον Νικόλαον  Σωτηρόπουλον, ὁ  ὁποῖος ἐκηδεύθη τὴν Παρασκευὴ 29 Αὐγούστου 2014 στὶς 5 τὸ ἀπόγευμα, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων Θεοτόκου στὸ χωριὸ Μυρτιὰ Τριχωνίδος, παρουσίᾳ τῶν Μητροπολιτῶν Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Αιἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμά, Κονίτσης κ. Ἀνδρέα καὶ Γόρτυνος κ. Ἱερεμία ὡς ἀφορισμένος (εἰς  τοὺς παρόντας Μητροπολίτας δὲν ἐπετράπη νὰ ποῦν οὔτε μία λέξη). 
Ὅμως τέτοιοι ἀφορισμοὶ ἐπιστρέφουν εἰς τὰς κεφαλὰς τῶν ἀφοριζόντων.  
Ὅλοι δὲ ὅσοι τιμοῦν τὴν εἰς κύριον κοίμηση του, πρέπει νὰ χαίρωνται  κατὰ τὸ ἀδιάψευστο στόμα τοῦ  Θεανθρώπου.
  ἀείμνηστος Μητροπολίτης Νικαίας  Κυρὸς Γεώργιος μέσα στὸ κατάμεστον μητροπολητικὸ Ἱ. Ναὸ στὴν Νικαίας   τονιζοντάς του: «Ἀδελφὲ Νικόλαε ἐσὺ εἶσαι ὁ πεφωτισμένος τοῦ Θεοῦ  νὰ μᾶς ἑρμηνεύεις  τὸν λόγο Του» ἐγονάτισε  καὶ προσκύνησε αὐτὸ τὸ  πολυτιμότατο διαμάντι τῆς Ὀρθοδοξίας.    ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ    ΤΗΛ. 210-3254321


7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στη "Φωτεινή Γραμμή" για την αναφορά της στον Αείμνηστο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο!

Και ντροπή στον κ. Κώστα που τον ξέχασε και ερωτοτροπεί με τα σχίσματα!

Ανώνυμος είπε...

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ! ΑΠΗΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/28-%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b7%ce%bb%ce%b8%ce%bf%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84/

Ανώνυμος είπε...

η τριάς των γνησίως αγωνισθέντων φλογερών ιεραποστόλων δια την αγάπην του Κυρίου.
εκοιμήθησαν και οι τρεις είς την εορτήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου. διόλου τυχαίο.

1) Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής 1898-1959

2) Παπά-Αυγουστίνος Καντιώτης 1907-2010

3)Νικόλαος Σωτηρόπουλος 1934-2014

αλοίμονο σε όποιον λέγει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο.(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Silver είπε...

Πως συμβιβάζεται στη θεολογία σου ο ένας γνήσιος ιεραπόστολος να διακόπτει την μνημόνευση του ολετήρα της Ορθοδοξίας Αθηναγόρα (Καντιώτης), και ο άλλος γνήσιος ιεραπόστολος να εγκαταλείπει το Πάτριο και να μνημονεύει τον Αθηναγόρα (Ιωσήφ ο ησυχαστής);

Δέχεσαι ότι ο Αθηναγόρας ήταν τουλάχιστον λατινόφρονας;

Γνωρίζεις πως αποκαλεί η Κυρία Θεοτόκος τους λατινόφρονες;
(.... έρχονται οι εχθροί του Υιού μου και Εμού. Θυμήσου το γεροντάκι και τους 26 Οσιομάρτυρες της Ι.Μ.Ζωγράφου)

Ανώνυμος είπε...

Θα σου εξηγήσω εγώ κ. Κωνσταντίνε, αν και δεν έγραψα το σχόλιο εγώ.

Εξ΄ αρχής δηλώνω ο Αθηναγόρας δέχομαι ότι ήταν οικουμενιστής.

Τα έχεις μπερδέψει πολύ στο μυαλό σου Κωνσταντίνε.

Το Πάτριο δεν ταυτίζεται με τον αντιοικουμενισμό. Αν ένας εγκαταλείψει το Πάτριο δεν γίνεται αυτόματα αντιοικουμενιστής, απλά εγκαταλείψει τα παλαιοημερολογιτικά σχίσματα.

Μετά ο ένας γνήσιος ιεραπόστολος, ο σεβ. Φλωρίνης Αυγουστίνος διέκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα το 1970 περίπου όταν είχε προχωρήσει πολύ και είχε κάνει διάφορα οικουμενιστικά άλματα ο Αθηναγόρας.

Ενώ ο άλλος γνήσιος ιεραπόστολος, ο άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής κοιμήθηκε το 1959, όταν ο Αθηναγόρας δεν είχε κάνει αυτά που έκανε στην επόμενη δεκαετία (1960-1970). Διαφορετικά και ο άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής θα ήταν μαζί με το Άγιο Όρος που διέκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα τότε που διέκοψε και ο σεβ. Φλωρίνης Αυγουστίνος το μνημόσυνο του Αθηναγόρα.

Και τέλος δεν είναι όλες οι περιστάσεις ίδιες με αυτές της εποχής των 26 Οσιομαρτύρων της Ι.Μ.Ζωγράφου.

Τώρα τα κατάλαβες κ. Κωνσταντίνε; Μην παρασύρεστε από τις σχισματικές προφάσεις;


ΑΝΤΙΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

Silver είπε...

"Τώρα τα κατάλαβες κ. Κωνσταντίνε; Μην παρασύρεστε από τις σχισματικές προφάσεις;"


Ο γέροντας Ιωσήφ, ως πιστός του κατ' εσέ σχισματικών παλαιοημερολογιτών, και κατ' επέκταση εκτός Εκλλησίας, είχε οράματα, αρπαγές και πολλά άλλα χαρίσματα. Αν κάποτε κάνεις τον "κόπο" και διαβάσεις τον βίο του, ίσως σε προβληματίσει, και προσέχεις τι γράφεις για τους πιστούς του Πάτριου. Τάγραφα και εγώ αυτά, διότι είχα πέσει στην παγίδα των "ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ" ....

Εν Χριστώ.
Κωνσταντίνος

Ανώνυμος είπε...

Δεν τα ξέρεις καλά κ. Κώστα.
Δεν είναι κατ΄ εμέ, είναι για τους Ορθοδόξους που δεν ακολούθησαν το σχίσμα.

Τότε ίσως δεν είχαν ξεφύγει τόσο πολύ οι παλαιοημερολογίτες. Μετά ο άγιος Γέροντας Ιωσήφ πήρε μήνυμα -όραμα θείο και εγκατέλειψε τελείως την κοινωνία του με τους παλαιοημερολογίτες.
Άλλωστε δεν ήταν παλαιοημερολογίτης με την έννοια των παλαιοημερολογιτών, αφού έτσι και αλλιώς ολόκληρο το Άγιο Όρος ήταν και είναι με το παλαιό ημερολόγιο.

Δεν ήταν τότε εκτός της Εκκλησίας. Αν έμενε στον παλαιοημερολογιτισμό μετά το όραμα το θείο, τότε μπορεί να βρισκόταν εκτός Εκκλησίας.
Αρχικά θα υπήρχε κάποια περίοδος ανοχής. Μετά ξέφυγε το πράγμα και άρχισαν και οι αλληλοδιαιρέσεις στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα.


Μην παρασύρεστε από τις σχισματικές προφάσεις.