Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Μητροπολίτης Γλυφάδας -- ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1.Τὰ μέλη, οἱ φίλοι, οἱ συνεργάτες καὶ οἱ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν,  τῶν προοπτικῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,  «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ παραλείψωμε νὰ ἐκφράσωμε τὴν μεγίστη μας θλίψη γιὰ τὴν κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου π. Μητροπολίτου Γλυφάδας κυροῦ Παύλου, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μας  γιὰ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή του ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη,  Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.  


2.  Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον ἐπιστηθίους φίλους διὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίηση τοῦ μεγαλεπηβόλου μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστό, ὁ ὁποῖος ἀκόμη καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐχαίρετο νὰ μᾶς γνωστοποιεῖ εὐχάριστες εἰδήσεις ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως.
Ὁ ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἀείμνηστος Μητροπολίτης προσπαθοῦσε ὄχι μόνο νὰ τονώνει ἐμᾶς, καὶ γραπτῶς ἀλλὰ καὶ νὰ παρακαλεῖ καὶ ἄλλους Σεβασμιωτάτους, εἴτε σὰν Συνοδικὸς ἢ καὶ ἄλλες φορὲς χωρὶς νὰ εἶναι Συνοδικός, νὰ τάσσεται ἀναφανδὼν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως  τοῦ Τάματος.
Ὅταν μᾶς τηλεφωνοῦσε, δὲν ἔλεγε: «Εἶμαι ὁ Μητροπολίτης Γλυφάδας» ἀλλά «ὁ πατὴρ Παῦλος».
Τὸ περιοδικό μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τὸ ἐλάμβανε στὸ Μητροπολιτικὸ κτήριο κατὰ χιλιάδες ἀντίτυπα καὶ τὸ προωθοῦσε καὶ στὴν πιὸ ἀπομεμακρυσμένη ἐνορία του.
3. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀειμνήστου Σεβασμιωτάτου κυροῦ Παύλου καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ θὰ εἶναι νὰ πρεσβεύει καὶ αὐτὸς τὸν Θεάνθρωπο, φιλεύσπλαχνο, φιλάνθρωπο καὶ παντελεήμονα Ἰησοῦ Χριστό.
Εὐχόμαστε δὲ νὰ τὸν διαδεχθεί κάποιος ἐπίσης εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς πασχίζοντας νὰ ἀνέλθουν ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ τῆς ἀναξιοκρατίας,  ἢ μέσῳ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ νὰ ὀμνύουν γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τοὺς ἀπάνθρωπους, ἀντίχριστους καὶ ἐν γένει γενίτσαρους τοῦ πνεύματος, διὰ νὰ παραμείνουν εἰς τὴν ἐξουσίαν.
4. Ὁ ἀπελθὼν κυρὸς Παῦλος, ἦτο καὶ Ἑλληνόψυχος καὶ προασπιστὴς τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς φυλῆς μας, καὶ διὰ τοῦτο,  ὀλίγον πρὸ τῆς κοιμήσεως του, ἂν καὶ ἦτο πολὺ ἀσθενής, ἐτάχθη ἀλληλέγγυος πρὸς τοὺς Μακεδόνες Μητροπολίτες στὸν ἀγώνα τους κατὰ της συνθήκης των Πρεσπῶν.
5. Στὴ μεγαλειώδη ἐκδήλωσὴ μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο τὴν 10.9.2014 ἦρθε καὶ μίλησε θερμότατα καὶ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη.Ιστοσελίς: http://www.fotgrammi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: