π. Θεόδωρος Ζήσης : Τὸ ναρκωτικὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

«Ἔπαυσαν οἱ ἄνθρωποι νὰ διακρίνουν μεταξὺ ὀρθοῦ καὶ ἐσφαλμένου, μεταξὺ ἀληθείας καὶ πλάνης. Τὸ ναρκωτικὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς νέας αὐτῆς θρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου, τῆς Παναιρέσεως αὐτῆς κατὰ τὸν Γέροντα Ἰουστίνο Πόποβιτς, διδόμενο κατὰ μικρὲς δόσεις ἐπὶ δεκαετίες καὶ καλυμμένο μὲ ὀρθοδοξοφανὲς περικάλυμμα σὰν τὴν Οὐνία, μὲ παρερμηνευόμενα χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει ναρκώσει τὶς συνειδήσεις τῶν περισσοτέρων καὶ μάλιστα πολλῶν κληρικῶν καὶ θεολόγων. Ἔχει δημιουργήσει μία φανταστική, ψεύτικη ἀτμόσφαιρα εἰρήνης καὶ ἑνότητος μὲ τὸν δῆθεν διάλογο τῆς ἀγάπης, μέσα στὴν ὁποία ἀναπαύονται μακάρια τὰ πλήθη, ποὺ παίρνουν ἀνυποψίαστα καὶ δωρεὰν ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης τὸ χαπάκι τῆς οἰκουμενιστικῆς ἡρωίνης».

***
Ο telemaxos doumanis άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "π. Θ...":

Πόσα χρόνια αρθρογραφίας, καταγγελιών, πύρινων κυριγμάτων αλλά ουσία μηδέν ,διότι -Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το άγιον. Βρύει προφητείας, ιερέας τελιοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλιείς θεολόγους ανέδειξεν. Όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Έκκλησίας... , όταν όμως βλασφημείς το πνεύμα το Άγιον ως μή άρτια λαλήσαν δια των Αγίων , και διαστρεβλώνεις, ψεύδεσαι , αποσιωπείς κανόνες αγίων συνόδων , πως να ενεργήσει και να σου δώσει πνεύμα ταπείνωσης ,ομολογίας και θυσίας υπέρ της του Θεού Ορθοδόξου και αμώμου ημών Πίστεως! Ο γέρων φιλόθεος Ζερβάκος το 1965 έλεγε, παλαιότερα ξαναέλεγε, και ξαναέλεγε ,αλλά πέθανε μέσα στην παναίρεση του οικουμενισμού. Εύχομαι στους σημερινούς -αγωνιστάς - και αρθρογράφους - όσοι πραγματικά φοβούνται τον Θεό, να τους δώσει την δύναμη να επιστρέψουν στην Εκκλησία του, και να γίνουν η οδός και οι οδηγοί για τους χριστιανούς που αυτή την στιγμή πελαγοδρομούν μέσα στο πέλαγος των αιρέσεων που έχουν κατακλύσει την λεγόμενη Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία !
Ο ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ . Ως γνωστόν με το νέον γρηγοριανόν ημερολόγιον του ΠΑΠΑ κάθε ολίγα χρόνια καταργείται τελείως ή ελαττώνεται κάτω των ορίων η νηστεία των Αγίων Αποστόλων , ένα άρθρο από τον «Ορθόδοξο Τύπο» του έτους 1965
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/06/1965.html


1 σχόλιο:

telemaxos doumanis είπε...

πόσα χρόνια αρθρογραφίας , καταγγελιών , πύρινων κυριγμάτων αλλά ουσία μηδέν ,διότι -Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το άγιον. Βρύει προφητείας,ιερέας τελιοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλιείς θεολόγους ανέδειξεν. Όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Έκκλησίας... , όταν όμως βλασφημείς το πνεύμα το Άγιον ως μή άρτια λαλήσαν δια των Αγίων , και διεστρεβλώνης , ψεύδεσε , αποσιωπείς κανόνες αγίων συνόδων , πως να ενεργήσει και να σου δώσει πνεύμα ταπείνωσης ,ομολογίας και θυσίας υπέρ της του Θεού Ορθοδοξου και αμώμου ημών Πίστεως ! ο γέρων φιλόθεος Ζερβάκος το 1965 έλεγε , παλαιότερα ξαναέλεγε ,και ξαναέλεγε ,αλλά πέθανε μέσα στην παναίρεση του οικουμενισμού , εύχομαι στους σημερινούς -αγωνιστάς - και αρθρογράφους - όσοι πραγματικά φοβούνται τον Θεό , να του δώσει την δύναμη να επιστρέψουν στην Εκκλησία του ,και να γίνουν η οδός και οι οδηγοί για τους χριστιανούς που αυτή την στιγμή πελαγοδρομούν μεσα στο πέλαγος των αιρέσεων που έχουν κατακλύση την λεγόμενη Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία !
Ο ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ . Ως γνωστόν με το νέον γρηγοριανόν ημερολόγιον του ΠΑΠΑ κάθε ολίγα χρόνια καταργείται τελείως ή ελαττώνεται κάτω των ορίων η νηστεία των Αγίων Αποστόλων , ένα άρθρο απο τον Ορθόδοξο τύπο του έτους 1965
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/06/1965.html