ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 «Τὴν ἔντονη διαμαρτυρία του γιὰ τὴν νομοθετικὴ τροποποίηση τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα ἀπό τό Κοινοβούλιο τῆς Γεωργίας, ὅπου ἀνεγνώρισε καθεστὼς Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου σὲ πέντε “ἐκκλησίες” καὶ θρησκεύματα, ἐξέφρασε ὁ Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ἠλίας Β´. Ὁ Πατριάρχης Γεωργίας σὲ δήλωσή του μεταξὺ ἄλλων, ἀναφέρει ὅτι "ἡ ἔγκριση τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου πρέπει νὰ ἀνασταλεῖ ἄμεσα". Ἐπίσης τόνισε: "Γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα πρέπει νὰ διεξαχθεῖ δημόσια συζήτηση, νὰ γίνει τηλεοπτικὴ μετάδοση, ὥστε νὰ σχηματιστεῖ μιὰ κοινὴ γνώμη καὶ νὰ συναινέσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία". "Τὸ θέμα εἶναι πάρα πολὺ σημαντικό, μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι", πρόσθεσε χαρακτηριστικὰ ὁ Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ἠλίας. Τέλος νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ Κοινοβούλιο ἀνεγνώρισε τὴν Ἀρμενικὴ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, τὴ Ρ/Καθολικὴ Ἐκκλησία, τὴ Μουσουλμανικὴ Κοινότητα, τὴν Ἰουδαϊκὴ Κοινότητα καὶ τὴ Βαπτιστικὴ Ἐκκλησία».

Δεν υπάρχουν σχόλια: