Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Από τη μικρή μου πείρα, που απέκτησα από τους διαλόγους που γίνονται στο Φόρουμ αυτό διεπίστωσα, ότι τελικά ο Μέγας Βασίλειος είχε δίκηο, όταν έλεγε ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλήθεια, αλλ' ούτε θέλουν να την μάθουν!

Και σήμερα, ορισμένοι τα ξέρουν όλα! Και δεν θέλουν να διδαχτούν τίποτε, ακόμα και από τα μωρά του κόσμου, για την αλήθεια!
 

Ο καϋμένος ο Σωκράτης, που πίστευε ότι "εν οίδεν, ότι ουδέν οίδεν", έλεγε, "γηράσκω αεί διδασκόμενος"! Και γι΄ αυτό, μας διδάσκει μέχρι σήμερα με τη σοφία του!
 
Φοβάμαι, ότι αυτοί θα μας κρίνουν, εν ημέρα Κρίσεως, έστω και αν ήταν ειδωλολάτρες! Τέτοιοι κριτές, ειδωλολάτρες, μας αξίζουν!!
 

Οπότε, παρέλκει κάθε διάλογος, ή και αντίκρουση εσφαλμένων απόψεων σε οποιοδήποτε θέμα, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις!
 


Κατά τα άλλα: "Ο ασεβής ασεβησάτω έτι και ο ρυπαρός ρυπαρωθήτω έτι και ο άγιος αγιασθήτω έτι", λέγει Κύριος!

Δεν υπάρχουν σχόλια: