ΔΕΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ

«Τρίωρη δέηση κατά τῶν ἐκτρώσεων τελέστηκε στήν Ἁγία Πετρούπολη ἔξω ἀπό τόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν στήν Ἁγία Πετρούπολη. Οἱ πιστοί προσευχήθηκαν μπροστά στήν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Νηπίων τῆς Βηθλεέμ, πού εἶχαν φονευθεῖ μέ διαταγή τοῦ βασιλιᾶ Ἡρώδη. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη τους στίς 11 Ἰανουαρίου. Στούς περαστικούς προτεινόταν νά ἀνάψουν ἕνα κερί γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τῶν ἀγέννητων βρεφῶν, ἀλλά καί γιά τήν συγχώρηση τῆς ἁμαρτίας τῶν γονέων. Νά σημειωθεῖ ὅτι παρόμοιες ἐκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σέ δεκάδες πόλεις τῆς Ρωσίας. Σχετική στατιστική ἀναβιβάζει σέ 4 χιλιάδες τά βρέφη, πού φονεύονται κάθε μέρα μέ τίς ἐκτρώσεις στή Ρωσία». Εἰς τήν Ἑλλάδα τό ἐπίσημον κράτος ἐνομιμοποίησεν ἀπό εἰκοσαετίας τάς ἐκτρώσεις. Καί τό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων — δολοφονία τῶν παιδιῶν ἐν ψυχρῷ— δυστυχῶς συνεχίζεται μέ ἀμείωτον ρυθμόν. Ἡ σφαγή τῶν παιδιῶν τῆς Βηθλεέμ ἔγινεν ὑπό τοῦἩρώδου. Σήμερον ἡ σφαγή ἐκτελεῖται ὑπό τῶν ἰδίων τῶν γονέων καί τῶν ἰατρῶν. Τί λόγον θά δώσουν εἰς τόν Θεόν οἱ τοιοῦτοι γονεῖς καί ἰατροί; Μόνον διά τῆς μετανοίας ὑπάρχει ἐλπίς σωτηρίας. Μόνον διά τῆς μετανοίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: