π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς: η νέα ἐκκλησιολογία τῆς συνυπάρξεως

Ἐνθυμοῦμαι συγκεκριμένα ὅτι εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ὅταν συζητούσαμε μέ διαφόρους Οἰκουμενιστές Ἐπισκόπους καί ἄλλους (στό ἀρχονταρίκι κάποιας μονῆς καί ἀλλοῦ), πάντοτε μᾶς ἔφεραν ὡς παράδειγμα τόν π. Γεώργιο τόν Καψάνη, ὁ ὁποῖος ὡμιλοῦσε μέν γιά τά θέματα αὐτά καί διεμαρτύρετο, ἀκολουθοῦσε ὅμως καί ἐμνημόνευε τόν Πατριάρχη πρακτικά. Ἐσεῖς ἀντιθέτως ἔχετε τήν ψευδαίσθησι ὅτι, μέ τόν χαρτοπόλεμο πού ἐφαρμόζετε, προκαλεῖτε πονοκέφαλο καί ἐκνευρισμό στούς Οἰκουμενιστές, ἐνῶ δι’ αὐτούς εἶστε ἡ βιτρίνα καί τό πρότυπον τῆς ὑποταγῆς σ’ αὐτούς τούς αἱρετικούς, σύμφωνα μέ τή νέα ἐκκλησιολογία τῆς συνυπάρξεως τήν ὁποία ἔχετε εἰσαγάγει.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η αίρεση της συνυπάρξεως

Ανώνυμος είπε...

Ας δούμε και την Συνύπαρξη των ΓΟΧ

Συνύπαρξη ΓΟΧ όλων των δοξασιών [ ενωση 2014] όπου οι μεν [ οι λιγότεροι] πιστεύουν ότι δεν υπάρχει άγιο πνεύμα στους οικουμενιστές, ενώ οι υπόλοιποι πιστεύουν στην αγιοσύνη των οικουμενιστών και στα μυστήρια αυτών.
Οι μεν βαπτίζουν τους Ραντισμένους, η έστω τους μυρώνουν, ενω οι δε τους δέχονται με την ανύπαρκτη μετάνοια και ακατήχητους.
Οι μεν ειναι κατά της κάρτας πολίτη, ενω οι δε υπέρ...
Οι μεν καταδικάζουν το Κολυμπάρι ως αίρεση, ενω οι δε σιωπούν ενόχως.
Οι μεν δεν κοινωνούν Ντες, ενω οι υπόλοιποι τους δίνουν όλα τα μυστήρια κ.ο.κ.
Οι μεν πιστεύουν τα όσα υπεγράφησαν ανα την ιστορία των ΓΟΧ, ενω οι δε τα κατηγορούν ως αιρετικές δοξασίες.
Και όλοι αυτοί συλλειτουργούν μεταξύ τους υπο το "δόγμα" των 13 ημερών που τους ενώνει

Αυτός είναι ο Συγκρητισμός των ΓΟΧ και η δική τους αιρετική Συνύπαρξη

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους!
http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/1117-klitirion-epikrima
Και πολύ άργησε...