Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

β. Με ρωτάει ο Misha: «εξέτασες και είδες αν τα λείψανα των προσώπων αυτών δεν ευωδιάζουν, δεν έχουν σημεία αφθαρσίας και δεν έχουν θεραπεύσει ασθένειες, δαιμονισμένους» κλπ. 

Εγώ, ασφαλώς δεν έκανα καμιά τέτοια εξέταση. Άφησα το έργο αυτό στον ίδιο. Μπορεί, λοιπόν, να μας ειπεί ο αδελφός τα αποτελέσματα της δικής του εξέτασης; 
Είμαι πρόθυμος να δεχθώ, ότι οι γέροντες αυτοί ενεργούν όλα αυτά και άλλα θαυμάσια, που θέλει ο αδελφός. ΄Ομως, αν λείπει, η βασική προϋπόθεση να είναι κάποιος συνειδητό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού με βάση την ορθή πίστη, τότε τα «σημεία» των λειψάνων τους και όλα τα άλλα θαύματά τους, δεν βοηθούν τίποτε στην αγιοκατάταξή τους!
 
Πολύ φοβάμαι μήπως ισχύσουν εν προκειμένω τα λόγια του Κυρίου: «πολλοί ερούσι μοι εν εκείνη τη ημέρα. Κύριε Κύριε, ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν, και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν; και τότε ομολογήσω αυτοίς ότι ουδέποτε έγνων υμάς. αποχωρείτε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ. 7, 22-23)!
 

Σ.σ. Ο σεβαστός και αγαπητός θεολόγος Αθανάσιος Σακαρέλλος είναι πιστός του Πάτριου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: