π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς: η νέα ἐκκλησιολογία τῆς συνυπάρξεως

Ἐνθυμοῦμαι συγκεκριμένα ὅτι εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ὅταν συζητούσαμε μέ διαφόρους Οἰκουμενιστές Ἐπισκόπους καί ἄλλους (στό ἀρχονταρίκι κάποιας μονῆς καί ἀλλοῦ), πάντοτε μᾶς ἔφεραν ὡς παράδειγμα τόν π. Γεώργιο τόν Καψάνη, ὁ ὁποῖος ὡμιλοῦσε μέν γιά τά θέματα αὐτά καί διεμαρτύρετο, ἀκολουθοῦσε ὅμως καί ἐμνημόνευε τόν Πατριάρχη πρακτικά. Ἐσεῖς ἀντιθέτως ἔχετε τήν ψευδαίσθησι ὅτι, μέ τόν χαρτοπόλεμο πού ἐφαρμόζετε, προκαλεῖτε πονοκέφαλο καί ἐκνευρισμό στούς Οἰκουμενιστές, ἐνῶ δι’ αὐτούς εἶστε ἡ βιτρίνα καί τό πρότυπον τῆς ὑποταγῆς σ’ αὐτούς τούς αἱρετικούς, σύμφωνα μέ τή νέα ἐκκλησιολογία τῆς συνυπάρξεως τήν ὁποία ἔχετε εἰσαγάγει.

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς: η νέα ἐκκλησιολογία τῆς συ...":

Ακριβώς και αυτοί οι αντιστασιακοί του βολέματος, έκαναν και την μεγαλύτερη ζημιά.
Βασικά το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, λ.χ. Σεραφείμ Πειραιώς και σια

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ακριβώς και αυτοί οι αντιστασιακοί του βολέματος, έκαναν και την μεγαλύτερη ζημιά.
Βασικά το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, λ.χ. Σεραφείμ Πειραιώς και σια