ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΙΡΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ «Ἀπόστολος τοῦ Ἀλλὰχ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς»

Μορφωτικὸς καὶ Ἐπιστημονικὸς Σύμβουλος τῆς Πρεσβείας τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἰρὰν εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπέστειλε, μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ νέου ἔτους, εὐχετηρίους κάρτας εἰς προσωπικότητας τῆς Ἑλλάδος. Οὐδεὶς δύναται νὰ τὴν παρεξηγήση δι᾽ αὐτὴν τὴν ἐνέργειάν της. Ἡ ὑπόθεσις, ὅμως, ἔχει καὶ συνέχεια, ἀφοῦ εἰς τὴν μίαν πλευρὰν τῆς κάρτας ἔχει τὰς εὐχὰς διὰ χρόνια πολλά, ὑγείαν καὶ εὐτυχισμένο καὶ εἰς τήν ἄλλην «Βαπτίζει» τὸν Κύριόν μας Ἀπόστολον τοῦ Ἀλλάχ. Σημειώνει εἰς τὴν κάρταν:
«Στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς, ὁ υἱὸς τῆς Μαριάμ, δὲν εἶναι περισσότερο ἀπὸ Ἀπόστολος τοῦ Ἀλλάχ, καὶ ὁ Λόγος του πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ ἕνα Πνεῦμα ἀπὸ Αὐτὸν (τοῦ Ἀλλὰχ). Πιστεύετε λοιπὸν στὸν Ἀλλὰχ καὶ στοὺς Ἀποστόλους του». Πιστεύομεν ὅτι ἡ Μορφωτικὸς ἀκόλουθος τῆς Ἰρανικῆς Πρεσβείας προβαίνει ἀπροκαλύπτως εἰς θρησκευτικὴν προπαγάνδαν καὶ προσηλυτισμόν, ὅταν ὅλαι αἱ ψευδοπροοδευτικαὶ δυνάμεις καὶ ὅλοι οἱ Ἐκκλησιομάχοι ἐπιτίθενται ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπειδὴ ὡμίλει διὰ αἱρετικοὺς (σήμερον δὲν ὁμιλεῖ, ἀφοῦ συμπλέει μετὰ τῶν πλανεμένων χριστιανῶν καὶ συμμετέχει εἰς διαθρησκειακοὺς διαλόγους), ἐνῶ ἔβαλον ἐναντίον τοῦ νόμου, ὁ ὁ ποῖος ἀπηγόρευε τὸν προσηλυτισμόν. Ἡ Μορφωτικὸς ἀκόλουθος τῆς Ἰρανικῆς Πρεσβείας ὑπερασπίζεται τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς διακηρύξεις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς θρησκείας, ὅταν εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅ,τι ἔχει σχέσιν μὲ τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ Χριστόν, βάλλεται, συκοφαντεῖται, διασύρεται, προβάλλεται ὡς τριτοκοσμικόν, διώκεται καὶ ἐπιχειρεῖται ὁ ἐξοβελισμός Του ἀπὸ τὴν δημοσίαν ζωήν. Ἡ προπαγάνδα τῆς Μορφωτικοῦ ἀκολούθου τῆς Ἰρανικῆς Πρεσβείας δὲν ἀγγίζει τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ὁμολογοῦμεν Χριστόν, ὡς Θεὸν τοῦ σύμπαντος κόσμου.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

+Iερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος

"Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο Αληθινός Θεός"

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα δεν είναι σ' εκείνους που έστειλαν την κάρτα, αλλά σ' αυτούς που την παρέλαβαν αδιαμαρτύρητα.

Silver είπε...

Αν αυτοί γνώριζαν ότι οι "Ποιμένες" των μοιράζουν Κοράνια, ίσως αποφάσισαν να μην κάνουν καμία ενέργεια με το σκεπτικό ότι ενδεχομένως να είναι έτσι!...

Προχθές την Παρασκευή στον Καθεδρικό "ναό" της Επισκοπελιανής παρασυναγωγής που είναι κλάδος της Αγγλικανικής στη "Λειτουργία" τους διάβασαν από το Κοράνιο τα σχετικά με την Γέννηση του Χριστού μας. Από την Σούρα 19. Αν βρω χρόνο θα το μεταφράσω. Σκέπτομαι να το ανεβάσω στην Αγγλική, αλλά σέβομαι και τις ψυχούλες που δεν γνωρίζουν Αγγλικά...

Νάσαι πάντα καλά!

Εν Χριστώ
Κωνσταντίνος (ο μικρός και αμαρτωλός)

Ανώνυμος είπε...

Δοθείσης της ευκαιρίας να ανεβάσω δύο πράγματα πιο ευρύτερα Κωνσταντίνε για τον Μουσουλμάνο Χριστό και όχι μόνο που φυσικά δεν αποτελούν παρά προϊόν δικής μου έρευνας και τίποτε περισσότερο ή είναι υπερβολή λες να αναρτάω τέτοια στο ιστολόγιό σου? Ρωτάω σεβόμενος την φιλοξενία σου πάντα ώστε να μην ξεφεύγω....

Αλέξανδρος

Silver είπε...

Aλέξανδρε αδελφέ μου ας δούμε το περιεχόμενο του κειμένου.

Εσύ θα το ανεβάσεις, ούτως ή άλλως σαν σχόλιο. Σχόλια δεν διαγράφει αυτό το ιστολόγιο. Εάν κρίνω ότι πρέπει να ανέβει στην πρώτη σελίδα ευχαρίστως θα το κάνω.
Εν αναμονή λοιπόν...

Νάσαι πάντα καλά!

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος

Ανώνυμος είπε...

Δοθείσης της ευκαιρίας λοιπόν θα αναφέρω δύο πράγματα για όποιον ενδιαφέρεται να δει κάτι περισσότερο. Έκανα μία έρευνα πάνω σε εσχατολογικά πρόσωπα και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών και έκανα κάποια συσχέτιση ώστε να βγουν κάποια συμπεράσματα. Τίποτα απόλυτο και τίποτα περισσότερο από μία απλή συσχέτιση. Κάνω αρχή με βάση την δική μας Αγία Γραφή που θεωρώ ως την μόνη Θεόπνευστη πάντα. Γνωρίζουμε ότι έχουμε τις εξής Εσχατολογικές Προσωπικότητες. Έχουμε τους Δύο Προφήτες του Θεού που γνωρίζουμε ότι θα κηρύξουν για 1260 μέρες κατά τις οποίες δεν θα μπορεί να τους πειράξει κανείς. Δεν γνωρίζουμε αν μόλις εμφανιστούν στο προσκήνιο θα αρχίσουν αμέσως το κήρυγμα ή όχι. Γνωρίζουμε ότι θα φοράνε σάκους, θα στέλνουνε πληγές, θα σταματάνε την βροχή και ότι θα μισηθούν από την μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Γης. Θα σκοτωθούν από τον Αντίχριστο μόλις αυτός εμφανιστεί και θα χαρεί όλη η Γη σχεδόν. Έπειτα έχουμε και τα Δύο Θηρία + το πνεύμα του Δράκοντα. Συνεχίζω με τους Μουσουλμάνους οι οποίοι αναμένουν δύο σκοτεινές φιγούρες. Αναμένουν τον μονόφθαλμο Dajjal* που θα είναι Εβραίος, θα ακολουθείται από 70000 Εβραίους της φυλής Ισφαχάν και θα διοικήσει ως κοσμοκράτορας για λίγα χρόνια από την Ιερουσαλήμ κατά τα οποία θα εξαφανίσει σχεδόν τους Μουσουλμάνους και τέλος αναμένουν και τον (τυραννικό όπως λένε) Sufyani που θα αναδυθεί από την ευρύτερη περιοχή της Δαμασκού και της Ιορδανίας και θα ακολουθείται κυρίως από άτομα της φυλής Kalb. Από την φυλή Kalbiyya προέρχoνται οι Al Assad. Οι Μουσουλμάνοι με βάση το Κοράνιο αναμένουν πρώτα τον Αντίχριστο-Dajjal μαζί με τον τυρανικό Sufyani από την Δαμασκό-Ιορδανία. Αυτοί θα έρθουν στο προσκήνιο για 5 με 6 το πολύ χρόνια και κατόπιν θα αναδυθεί ο Μουσουλμάνος Χριστός(Isa) από τον Μιναρέ της Δαμασκού και ο Μαχντί από την Μεδίνα. Ο Isa θα σκοτώσει τον Dajjal και ο Μαχντί τον Sufyani και θα κυβερνήσουν με ειρήνη τον κόσμο. Επειδή δε ο Dajjal θα νικηθεί από τον Μουσουλμάνο πραγματικό κατ αυτούς Χριστό γι αυτό και αποδέχονται για τον Dajjal τον τίτλο του αντιχρίστου. Μόλις τους σκοτώσουν Θα κυβερνήσουν για περίπου 7 χρόνια όπως αναφέρουν οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι.

Αλέξανδρος 1

Ανώνυμος είπε...

Τέλος έχουμε τους Εβραίους που είναι και η πιο μπερδεμένη περίπτωση. Αναμένουν 4 ή 5 Προσωπικότητες. Αρχικά αναμένουν τον Μεσσία εξ Ιωσήφ(πολλοί τον θεωρούν Ραββινική επινόηση και άρα ψευδές) που θα ξεκινήσει τις διεργασίες για τον Ναό** και ο οποίος θα θανατωθεί από τον “σκοτεινό” κατ αυτούς Αρμίλο που θα κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ και θα καταδιώξει τους Εβραίους. Επίσης έχουμε και τον Προφήτη Ηλία που θα ανακοινώσει την αρχή των έσχατων χρόνων αλλά δεν μας λένε ούτε πότε θα εμφανιστεί αλλά ούτε και πότε θα θανατωθεί. Όπως και να έχει υπάρχουν αναφορές για δύο άτομα, τον Αρμίλο και τον Προφήτη Ηλία . Μετέπειτα οι Εβραίοι αναμένουν τον Μεσσία εκ Δαυίδ που θα θανατώσει τον Αρμίλο και θα παραμείνει στον Ισραήλ ως Βασιλέας μαζί με τον Ενάρετο/Δίκαιο Ιερέα. Άρα κατά βάση και χοντρικά έχουμε και για τις 3 θρησκείες 2 ζευγάρια ανθρώπων πριν και δύο ζευγάρια ανθρώπων μετά. Μόνο στον Χριστιανισμό και δη τον Ορθόδοξο το τελευταίο ζευγάρι θεωρείται σατανικό και συγκεκριμένα ως ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης. Σε όλες τις άλλες θρησκείες το τελευταίο ζευγάρι θεωρείται εκ Θεού.
Στον Χριστιανισμό το πρώτο ζευγάρι θεωρείται εκ Θεού και συγκεκριμένα είναι οι δύο Προφήτες Του. Στον Μουσουλμανισμό το πρώτο ζευγάρι(Dajjal - Sufyani) θεωρείται άκρως σατανικό και άπιστο και θα πολεμήσει τους Μουσουλμάνους σχεδόν έως αφανισμού τους. Στον Εβραισμό ο ένας από το πρώτο ζευγάρι και συγκεκριμένα ο Προφήτης Ηλίας θεωρείται απλώς ότι θα ανακοινώσει τα Έσχατα χρόνια και τίποτε άλλο(Δεν μπορούν οι Νεοταξίτες να τον κατηγορήσουν γιατί είναι στην Παλαιά Διαθήκη) και ο άλλος(Αρμίλος) θεωρείται σατανικός. Το δεύτερο ζευγάρι και στον Εβραϊσμό(Μεσσίας εκ Δαυίδ - Ενάρετος Ιερέας) θεωρείται εκ Θεού. Μόνο στον Πραγματικό Χριστιανισμό αναφέρεται ότι η 2α Παρουσία του Χριστού θα γίνει μετά το 2ο σατανικό ζεύγος. Άρα υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες ο Αρμίλος να είναι ο Προφήτης Ηλίας και να υπάρχει και κάποιος βοηθός του-αντιβασιλέας είτε ο Αρμίλος και ο Προφήτης Ηλίας και ο Dajjal και ο Sufyani των Μουσουλμάνων να αντιστοιχούν πράγματι στους Δύο Προφήτες και Μάρτυρες του Χριστού μας! Επειδή ωστόσο στην Εβραϊκή περίπτωση η κατάσταση είναι λίγο πιο σύνθετη υπάρχει η πιθανότητα η ΝΤΠ να προσπαθήσει να ταυτίσει τον Ενάρετο Ιερέα(για μας ψευδοπροφήτη) με τον Προφήτη Ηλία(αφού θα κατεβάσει μέχρι και φωτιά) και τον πραγματικό Προφήτη Ηλία να τον ταυτίσει με τον Αρμίλο ή με κάποιον βοηθό ή αντιβασιλέα του Αρμίλου ώστε να προσπαθήσει να πλανήσει πλήρως τον Ισραήλ και να «στοχοποίησει» έτσι και τους δύο προφήτες.

Αλέξανδρος 2

Ανώνυμος είπε...

Όπως και να έχει,κατά τον ίδιο τρόπο κάποτε και με αρκετή αυστηρότητα εμφανίστηκε αστραπιαία ο Προφήτης Ηλίας ενώπιον του Αχαάβ ελέγχοντάς τον για την ειδωλολατρία του. Τότε απεκάλυψε σε όλους την απάτη του Ψευδοθεού Βάαλ κατεβάζοντας φωτιά από τον Ουρανό και σφάζοντας τους ψευδο-ιερείς που οδηγούσαν το λαό στην απώλεια. Τότε ήταν ή Ιεζάβελ, ο Αχαάβ και ο Βάαλ. Σήμερα είναι η Φάτιμα, ο Ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος. Ίεζάβελ/ Αστάρτη/ Ισιδα/Κάλι/Αφροδίτη/ Φάτιμα. Είναι όλες διαφορετικές όψεις της ίδια ειδωλολατρικής “θεότητας”. Μία εικόνα για το πώς από τώρα επενδύουν στο μελλοντικό χάραγμα των Μουσουλμάνων αποτελεί το γεγονός ότι στο μέτωπο του Dajjal σύμφωνα με τις Μουσουλμανικές γραφές θα γράφει Kafir(Άπιστος) αλλά μόνο οι πραγματικά πιστοί θα μπορούν να το δούν. Επομένως όταν ο Isa έρθει και σκοτώσει τον Dajjal θα έχει έτοιμη την επιχειρηματολογία για να χαράξει το δικό του όνομα στους δικούς του ώστε να σιγουρευτεί ότι δεν έχουν απομείνει στον κόσμο ακόλουθοι του Dajjal. Όσοι αρνούνται να προσκυνήσουν τον Isa ή την εικόνα του λογικά θα κατηγορούνται ως ακόλουθοί του Dajjal και θα πεθαίνουν. Σημάδι για την εμφάνιση του Dajjal αποτελεί η ξήρανση της θάλασσας της Γαλιλαίας, η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Ισλαμιστές (Γίνεται ήδη μέσω του Ερντογάν και των στενών του σχέσεων με το Ισλαμικό Κράτος) και όταν η λατρεία του Σατανά γίνει κάτι κοινό στους ανθρώπους.

Αλέξανδρος 3

Ανώνυμος είπε...

* ο Dajjal σύμφωνα με τους Ιμάμηδες θα κυβερνήσει 40 μέρες. Μία μέρα σαν ένα χρόνο, μία μέρα σαν ένα μήνα, μία μέρα σαν μία εβδομάδα και οι υπόλοιπες σαν καθημερινές μέρες. Ο χρόνος συμβολίζει την Βρετανική Αυτοκρατορία, ο μήνας την Αμερικανική και η εβδομάδα την Εβραϊκή αφού ο Dajjal θα κυβερνήσει παγκόσμια ως Εβραίος και θα κυβερνήσει από την Ιερουσαλήμ και στις μέρες του το Ισραήλ εδαφικά θα ξεκινάει από τον Νείλο έως τον Ευφράτη (Οι δύο ποταμοί που συμβολίζουν τις μπλε λωρίδες στη σημαία του Ισραήλ-δλδ τα Βιβλικά εδάφη). Αυτή η ανάλυση θεωρεί ότι ο Dajjal έχει τρεις υποστάσεις: Μία ως άτομο ξεχωριστό, μία ως παγκόσμιο κοινωνικό και πολιτιστικό και μορφωτικό φαινόμενο και μία ως μία αόρατη δύναμη.
**Σύμφωνα με τις Ραββινικές διδασκαλίες, αν ο Μεσσίας έρθει με τον άσχημο τρόπο οι γραφές αναφέρουν για ένα μεγάλο άστρο ή πλανήτη στον Ουρανό πριν την εμφάνιση του Μεσσία. Για ένα φαινόμενο που θα είναι σαν σύγκρουση αστέρων γίνεται λόγος και στους παπικούς κατά την φάση της Προειδοποίησης (δλδ πριν το θαύμα).Τέλος και πολύ σημαντική είναι η αναφορά ότι ο Beit Hamikdash δηλαδή ο τρίτος Ναός έχει κατασκευαστεί από τον Θεό στον Ουρανό και θα κατέλθει απευθείας από τον Παράδεισο όταν εμφανιστεί ο Μεσσίας εκ Δαϋίδ!! Μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι η γραφή που δίνει την συγκεκριμένη ερμηνεία είναι πιο παλαιά (11οςαιώνας) άρα και η ορθότερη κατά τους Ραββίνους από ότι η προγενέστερη(12αιώνας) που θέλει ο Ναός να κατασκευάζεται από τον Μεσσία (Άλλοι λένε τον εξ Ιωσήφ και άλλοι εκ Δαϋίδ).
Διάφορες πηγές: https://www.youtube.com/watch?v=ZAvj_fsIi4M , https://www.youtube.com/watch?v=nFqymMxUCL4 , https://www.youtube.com/watch?v=eUFvw4XQIFM

ΥΓ Η Αποκάλυψη του Ιωάννη αναφέρει για την αντίδραση των ανθρώπων της Γης τα εξής όταν ο αντίχριστος σκοτώσει τους δύο προφήτες: 11-10 καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾿αὐτοῖς, καὶ εὐφρανθήσονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.


Αλέξανδρος τελικό

Ανώνυμος είπε...

Σχόλιο:
Τέλος και σύμφωνα με την προφητεία των αναλαμπιστών εκ Βατοπεδίου αν παρατηρήσετε προσεχτικά θα δείτε ότι ο Αντίχριστος που εκεί αναφέρει η εν λόγω προφητεία ταιριάζει χρονικά πλήρως με τον Αντίχριστο των Μουσουλμάνων Dajjal και των Εβραίων Armilo και ο Έλλην Βασιλεύς που αυτή η προφητεία πραγματεύεται ταιριάζει πλήρως με τον Isa ή τον Μεσσία εκ Δαυιδ ή τον Βασιλέα του Ελέους....

Αλέξανδρος