Οραματιζόμαστε την αυγή μιας νέας «Κυριακής της Ορθοδοξίας» να ανατέλλη.

Οι Λατίνοι και οι προτεστάντες, δυστυχώς, εφ’  όσον ακολουθούν πεπλανημένον τρόπον σαρκικής ζωής, δεν πρόκειται να δουν το φως της Ορθοδοξίας και της Θεογνωσίας. Αποθανούνται εν ταις αμαρτίαις των, εκτός εάν ο Θεός,--οις επίσταται κρίμασι—φωτίση το σκότος των. Δια τούτο αδιστάκτως φρονούμε ότι το επαναλαμβανόμενο τροπάριο εκ των Πατριαρχικών χειλέων, «δεν έχομεν διαφοράς, ουδέν μας χωρίζει προς την ένωσιν», μόνο εχθρός των ανθρώπων θα μπορούσε να το είπη, μόνο «ο απ’  αρχής ανθρωποκτόνος» ηδύνατο να το διακηρύξη, μόνο ο Άδης θα ηδύνατο να το εφεύρη, ως αντίθεον. Διότι δεν φθάνει ότι φθείρει το σωτήριο ορθόδοξον φρόνημα των ήδη ορθοδόξων λαών, αλλά στερεώνει εις την δαιμονική πλάνη και αίρεσιν τόσα εκατομμύρια αιρετικών, αυτών που ζουν σήμερα και εκείνων που θα έλθουν μέχρι συντελείας. Εάν κηρύγματα τοιαύτης τρομακτικής σημασίας και από τόσον υψηλάς καθέδρας, μας αφήνουν αδιάφορους, δεν έχουμε κάθε δικαίωμα να υποστηρίζουμε ότι, οι ηγετικήν έχοντες θέση εις την Εκκλησία κληρικοί και λαϊκοί εις κάποιο σημείο εκ των τριών—πίστη, γνώση, βίωση—νοσούν; Αλλ’  υπάρχει ευσεβής κλήρος και λαός, που έχει αντιληφθή την έκταση και το βάθος της κατάστασης. Και φυσικά θα αναλάβη την πρωτοβουλία προς εκκαθάριση της θέσης του. Ζήτημα χρόνου είναι η εκδήλωση μιας ορθοδόξου κίνησης προς αναστολή της φθοράς, που προσγίνεται εις την Εκκλησία από τους ποιμένες και τους διδασκάλους της, των μεν κακώς διδασκόντων, των δε αθλίως σιωπώντων. Αυτός ο κλήρος και ο λαός, αναλαμβάνοντες τις ευθύνες των θα σαλπίσουν το «στώμεν  καλώς εις την βάση της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Κάποιοι Επίσκοποι θα συγκινηθούν και θα ηγηθούν του Ορθοδόξου αγώνα προς περισυλλογή και αναστολή του ενεργουμένου Ουνιτισμού μας. Οραματιζόμαστε την αυγή μιας νέας «Κυριακής της Ορθοδοξίας» να ανατέλλη.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δείτε απερίγραπτες χυδαιότητες που έχουν λεχθεί από τον σημερινό αρχηγό της παπικής αίρεσης με τον οποίο ο Παγκάκιστος Βαρθολομαίος θεωρεί ότι δεν έχουμε διαφορές:

Το Ευαγγέλιο δεν μας λέει τίποτα (σχετικά με την Παναγία): Εάν είπε κάποια λέξη ή όχι...Ήταν σιωπηλή αλλά στην καρδιά της πόσα πράγματα είπε στον Κύριο! "Μου είχες πει(Λέει ο Φραγκίσκος ότι κ καλά θα λέει η Παναγία από μέσα της προς στον Κύριο) ότι Αυτός θα ήταν σπουδαίος, μου είχες πει ότι θα Του έδινες το θρόνο του Δαυίδ, του προπάτορά του, ότι θα κυβερνούσε για πάντα και τώρα τον βλέπω εκεί(εννοεί στον σταυρό)". Η Κυρία μας ήταν άνθρωπος. Και πιθανώς να είχε την επιθυμία να πει "Ψέμματα! Εξαπατήθηκα!". Ο Ιωάννης Παύλος ο 2ος θα έλεγε το εξής μιλώντας για την Κυρία μας: Αλλά Αυτή με την σιωπή της, έκρυβε τα μυστήρια που δεν καταλάβαινε.

“The Gospel does not tell us anything: if she spoke a word or not… She was silent, but in her heart, how many things [she] told the Lord! ‘You, that day, this and the other that we read, you had told me that he would be great, you had told me that you would have given him the throne of David, his forefather, that he would have reigned forever and now I see him there!’ Our Lady was human! And perhaps she even had the desire to say: ‘Lies! I was deceived!’ John Paul II would say this, speaking about Our Lady in that moment. But she, with her silence, hid the mystery that she did not understand

Vatican Radio, Dec. 20, 2013