π. Ι. Χρυσαυγής: «Οι Εκκλησίες θα δεχθούν την Σύνοδο;»

Ο διατελέσας Εκπρόσωπος Τύπου του Πατριαρχείου Κων/πόλεως εις το Κολυμβάρι π. Ιωάννης Χρυσαυγής εις την πρώτην συνέντευξίν του μετά την Σύνοδον, που έως και σήμερα αναπαράγεται καθημερινώς από μέσα ενημερώσεως, δηλώνει ευθαρσώς ότι καθοριστικόν ρόλον θα διαδραματίση η αποδοχή της Συνόδου από τας Τοπικάς Εκκλησίας. Ενετοπίσαμεν την πρώτην ανάρτησιν της μεταφράσεως της συνεντεύξεως εις το ιστολόγιον fanarion.blogspot.gr της 31ης Αυγούστου 2016:


«Οι αριθμοί ποτέ δεν υπήρξαν κριτήριο της ορθοδοξίας η της αλήθειας στην Εκκλησία… Ο καθένας μας περιμένει ανυπόμονα τι θα αποφασίσουν οι απούσες εκκλησίες – της Βουλγαρίας, Γεωργίας, Αντιόχειας, και Ρωσίας – σχετικά με τα κείμενα που εκδόθηκαν από την Μεγάλη Σύνοδο. Φυσικά, είναι σημαντικό και απαραίτητο ότι αυτές οι εκκλησίες πρέπει να μελετήσουν και να λάβουν θέση σχετικά με τις συνοδικές αποφάσεις και τα κείμενα της Συνόδου… η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ήταν μία άσκηση (μία ευκαιρία πρωτίστως) στην ετοιμότητα και εκουσιότητα των 14 αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών να συνέλθουν σαν μία, ενωμένη Εκκλησία. Και νομίζω ότι δεν περάσαμε τις εξετάσεις… Αλλοίμονο αν για τα κείμενα αυτά, που όπως ανέφερα δεν ήσαν στην ουσία τους δογματικά, τουλάχιστον υπό την στενή έννοια, δεν συμφωνούσαν οι επίσκοποι με τους προκαθημένους τους…
Το πιο σημαντικό στους λόγους του Πατρός Τύχωνα είναι ότι προέρχονταν από κάποιον που ζει σε μία μοναστική κοινότητα, από τον οποίο θα περιμέναμε ίσως περισσότερη αυστηρότητα και περισσότερη (κανονική) ακρίβεια, μία πιο στενή προσήλωση ακόμη και αυστηρή προσέγγιση….
Θα συνεχιστεί η ζωή κάθε αυτοκέφαλης Εκκλησίας όπως πριν – σε απομόνωση από τους άλλους, απασχολημένη με τα δικά της ζητήματα και ενδιαφέροντα; Η οι Εκκλησίες μας θα δεχτούν και θα σεβαστούν το «φρόνημα» της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου;».


"Ο.Τ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: