7 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3µµ. στά Προπύλαια, στήν µεγάλη συγκέντρωση-διαµαρτυρία πού ὀργανώνουν Ὀρθόδοξοι σύλλογοι, φορεῖς, ὀργανώσεις καί σωµατεῖα, µεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, γιά νά δηλώσουν τήν ἀντίθεσή τους:

Σύσσωµος ὁ ἑλληνικός λαός, ἑνώνοντας τήν φωνή του,
κατεβαίνει 7 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3µµ. στά Προπύλαια,
στήν µεγάλη συγκέντρωση-διαµαρτυρία πού ὀργανώνουν Ὀρθόδοξοι σύλλογοι, φορεῖς, ὀργανώσεις καί σωµατεῖα, µεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, γιά νά δηλώσουν τήν ἀντίθεσή τους: 

1) στή νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ πού ἐκβιαστικά θέλουν νά µᾶς ἐπιβάλουν οἱ κυβερνῶντες,
 2) στό ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ τῆς ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 3) στήν ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
​,​4) στήν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ τῶν  ΑΓΟΡΩΝ
5) στήν ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ καί τήν
​Φ​ΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΛΑΩΝ
6) στήν ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: